Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la Centrul Ortodox „Vasiliada” din Oradea

Chiriarhul Oradiei la Centrul Ortodox „Vasiliada” din Oradea

În Duminică Izgonirii lui Adam din Rai, a Lăsatului sec de brânză, 2 martie 2014, biserica cu hramurile „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” şi „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon” de la Centrul Ortodox „Vasiliada” a parohiei Velența I din Oradea, a primit vizita Întâistătătorului Episcopiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a aniversat în această zi, din punct de vedere liturgic, cincisprezece ani de la primirea cerescului dar al arhieriei.

Cu prilejul acestei vizite pastorale, Chiriarhul Oradiei a oficiat sfințirea iconostasului noii biserici orădene și a săvârşit Sfântă Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioși. În cadrul slujbei, diaconul Eugen Ioan Hercuț a primit hirotonia în treapta preoției, pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din parohia Hidișelul de Sus I, Protopopiatul Oradea. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic.

După citirea pericopei evanghelice, Chiriarhul Oradiei a rostit o frumoasă predică, în care a tâlcuit înţelesul fragmentului scripturistic de la Sfântul Evanghelist Matei, surprinzând profundele înţelesuri duhovniceşti ce reies din text şi legăturile cu perioada Postului Mare, la al cărui început ne aflăm:

„Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o, la fel ca și pericopa Apostolului zilei, ne pregătește duhovnicește pe toți, deopotrivă, de la cel mai mare, până la cel mai mic, de la cel dintâi, până la cel de pe urmă, pentru intrarea, așa cum se cuvine, în Sfântul și Marele Post al Paștilor, o perioadă cu totul specială a anului bisericesc, o călătorie de taină, duhovnicească, spre întâlnirea cu Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. O perioadă de pregătire, de asceză, pe care Biserica ne-o recomandă, ținându-se cont, însă, de vârsta și neputințele fiecăruia, pentru a ne apropia de miezul duhovnicesc al Învierii Fiului lui Dumnezeu.”

„Postul, de altfel, este poruncă dată de Dumnezeu celor dintâi oameni, Adam și Evei, în Rai, când Dumnezeu Creatorul le-a dat voie să mănânce din roadele pământului, punându-li-se și o oprire, anume să nu guste din pomul cel oprit, al cunoștinței binelui și răului. Ei, însă, nu au ascultat, fiind alungați din Rai. Nu întâmplător această Duminică se numește a Izgonirii lui Adam din Rai, pentru ca să ne aducem cu toții aminte de ce au fost izgoniți strămoșii noștri din Rai, anume pentru că nu au ascultat și au încălcat porunca dată lor de Dumnezeu. Și înțelegând de unde a pornit greșeala în neamul omenesc, să vedem și noi cât de păcătoși suntem și ce mare nevoie avem să împlinim poruncile lui Dumnezeu, începând cu cea mai ușoară dintre ele, postul de bucate, oprirea de a mânca alimente de origine animală pe parcursul celor patruzeci de zile ale Sfântului și Marelui Post și a Sfintei și Marii Săptămâni a Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos.”

„Perioada de post nu privește doar abținerea de la alimentele de natură animală și nu înseamnă doar o purificare a organismului, prin detoxifierea atât de recomandată și de medici, o perioadă de carantină, ci înseamnă o purificare, o curățire a noastră din toate punctele de vedere, atât trupesc, cât mai ales sufletesc, a întregii noastre vieți. Mântuitorul Iisus Hristos ne învață, prin cuvintele de la sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi, că ‹‹Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră››. După Sfinții Părinți ai Bisericii inima omului este rădăcina vieții lui și toată viața spirituală a omului poate fi rezumată la mișcările inimii. Așadar, dacă inima omului este curată, tot organismul omului, dar omul întreg, trup și suflet, este curat, de aceea se cuvine ca în perioada postului, mai ales, să ne curățim inima, ce nu se poate face altfel decât prin rugăciune, prin asceză, prin multă răbdare și smerenie.”

Părintele Roman Pintea, în cuvântul său, a adus mulţumiri Bunului și Milostivului Dumnezeu pentru ajutorul oferit de-a lungul vremii pentru edificarea așezământului social și a noii biserici din cadrul acestuia. De asemenea, a mulțumit Ierarhului pentru grija ce o poartă necontenit preoților și credincioșilor parohiei Oradea-Velența I și i-a adresat felicitări cu prilejul frumoaselor aniversări împlinite de curând, respectiv șapte ani de la întronizarea în măritul tron vlădicesc al Oradiei și a cincisprezece ani de la primirea cerescului dar al arhieriei. Nu în ultimul rând a mulțumit credincioșilor care frecventează biserica și care și-au adus și își aduc obolul la zidirea și înfrumusețarea acesteia.

În cuvântul rostit după săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a felicitat pe cei doi preoţi care s-au îngrijit de construirea noului locaş, arătând importanța lucrării social-filantropice ce se săvârșește în această parohie, și a urat, tuturor, post ușor și binecuvântat, amintind grija pe care fiecare creștin trebuie să o aibă, mai ales în perioada postului, pentru semenii aflați în suferințe, în boli și neputințe, pentru cei singuri și neajutorați.

Piatra de temelie la noua biserică cu hramurile „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” și „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” din cadrul Centrului Ortodox „Vasiliada” al parohiei Oradea-Velența I a fost pusă de către Preasfinţitul Părinte Sofronie în data de 20 aprilie 2008, la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. De atunci şi până în prezent lucrările au fost realizate prin grija a preoţilor Roman Pintea şi Cosmin Pintea şi prin jertfelnicia bunilor credincioşi de la Parohia Oradea-Velența I.

În anul 2009 biserica era ridicată până la turnuri, reuşindu-se ca în decursul anului respectiv să fie acoperită cu tablă zincată. Sfântul locaș a fost tencuit la interior şi exterior și a fost montată instalaţia electrică. În anul 2010 s-au pus toate geamurile, uşile de la intrare au fost sculptate din lemn masiv de stejar, iar în interior biserica a fost înzestrată cu o instalaţie de sonorizare și un sistem de alarmă. În ziua de 8 august 2010 Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit sfinţirea clopotele noii biserici. În interior, sfântul locaș a fost împodobit cu toate cele necesare pentru săvârşirea sfintelor slujbe, începându-se slujirea în noul locaș prin Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de către Preasfințitul Părinte Sofronie în data de 26 septembrie 2010. În anul ce s-a scurs, 2013, a fost realizat iconostasul bisericii, din lemn de tei, prin jertfa bunilor credincioşi ai parohiei.

Biserica ce are ocrotitori pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon s-a ridicat în incinta aşezământului social-filantropic Centrul Ortodox „Vasiliada”, a cărui construcţie a început în anul 2005. În data de 28 mai 2009, la praznicul Înălţării Domnului, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a oficiat sfințirea Centrului Ortodox „Vasiliada”. Așezământul cuprinde o sală de mese multifuncţională la parter, 11 camere tip hotel, utilate la standardele europene, la etajul I, şi 15 camere pentru taberele de copii şi tineri, dar şi pentru persoanele care vin în pelerinaj pe plaiurile bihorene, la mansardă.

Prin grija Părintelui Roman Pintea, parohia Oradea-Velența I desfășoară o bogată activitate social-filantropică încă din anul 1995, când s-a înfiinţat Fundaţia „Consistoria Efrem Banianin”, aflată în vechea clădire a fostului Consistoriu orădean, al cărei scop este ajutorarea şi îngrijirea persoanelor vârstnice şi sărace. La început, această fundaţie a avut doar o simplă cantină și un cabinet medical, dar în prezent ea cuprinde un azil în care sunt internaţi 40 de bătrâni care beneficiază nu doar de îngrijire medicală, ci şi de căldura şi liniştea unui cămin. Tot aici primesc zilnic o masă caldă şi 20 de persoane nevoiaşe.