Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii din enoria Palota

Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii din enoria Palota

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2019, este, în fiecare an, un binecuvântat moment de prăznuire duhovnicească pentru una dintre cele mai noi comunităţi parohiale din Episcopia Oradiei, parohia Palota, din localitatea cu același nume, aparținătoare de comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a cetăţii Oradiei, care şi-a serbat hramul.

 Bucuria dreptcredincioşilor acestei enorii, păstorită de tânărul și vrednicul părinte Cosmin Laviniu Lascu, a fost sporită prin prezenţa şi slujirea Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în noua biserică parohială cu hramurile Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit celor prezenţi despre semnificațiile praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului:

„În această zi deosebită, Biserica se îmbracă în haina sărbătorii, prăznuind-o pe Sfânta Fecioară Maria, care a intrat în Biserică sau în Templu, pe cea care a fost împodobită cu putere de Sus și s-a învrednicit să devină podoaba cea aleasă din care Împăratul cerurilor și al pământului avea să Se întrupeze. Ea intră în Biserică pentru a se sfinți pe sine, pentru ca, apoi, la Nazaret, la momentul Bunei Vestiri, când Sfântul Arhanghel Gavriil a venit să îi aducă vestea că Îl va naște pe Fiul Celui Preaînalt, să devină Născătoarea de Dumnezeu.”

„Așadar, Sfânta Fecioară Maria vine să se sfințească în Templul din Ierusalim, este afierosită Domnului de către părinții ei, Sfinții și Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, trăiește în rugăciune și în sfințenie, crește duhovnicește până la măsura la care se învrednicește a deveni Născătoare de Dumnezeu. Ea pășește în Templul din Ierusalim pe treptele sfințeniei, urcă treptele desăvârșirii, devenind ea însăși scară pe care S-a coborât Cel Care a creat cerul și pământul, Fiul lui Dumnezeu. Se rupe de lume pentru a deveni Maica Creatorului lumii. Se desparte de ai săi și de seminția ei pentru a se sfinți și a deveni chivot ales, vasul cel de mult preț din care avea să Se întrupeze Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, din care avea să Își ia firea omenească Fiul Cel Veșnic al Tatălui.”

„Prin acest moment al intrării în Templu a Sfintei Fecioare Maria, Biserica serbează începutul nădejdii de mântuire a oamenilor, pentru ca începutul propriu-zis să vină la momentul Bunei Vestiri. Dar intrarea în Templu a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este semnul văzut că această fiică aleasă a poporului lui Dumnezeu avea să aibă un rol extraordinar în istoria mântuirii, devenind Maica Celui Preaînalt, la plinirea vremii.”

Ierarhul a hirotonit pe diaconul Adrian Ioan Roman întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Ciuhoi, Protopopiatul Marghita, iar pe tânărul teolog Leontin Dumitru Seican în treapta diaconiei pe seama bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din parohia Cornițel, Protopopiatul Oradea. Noul preot a primit și hirotesia întru duhovnic.

La finalul slujbei, Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat îndătinatul cuvânt de bun venit Întâistătătoului Eparhiei Oradiei în enoria Palota, iar Părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru bucuria de a fi din nou părtași la Sfânta Liturghie arhierească în noua biserică din Palota, ridicată prin dragostea bunilor credincioși, și a arătat că în anul 2020 se vor continua lucrările de împodobire a interiorului sfântului lăcaș cu pictură, iar în exterior se va placa cu piatră.

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și pe credincioşii parohiei Palota pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă față de Biserica dreptmăritoare, dar şi pentru noua biserică ce s-a zidit, spre slava lui Dumnezeu şi folosul duhovnicesc al dreptmăritorilor creştini din această enorie.

De asemenea, Ierarhul a reiterat îndemnul părintesc din Pastorala Sfântului Sinod ce s-a citit în cea dintâi duminică din Postul Nașterii Domnului, ca, în perioada binecuvântată a Postului Crăciunului, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, cu precădere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere, participând la colectele de bani, alimente, îmbrăcăminte și medicamente ce se organizează în acest răstimp binecuvântat de către Sfânta Biserică, dar făcând și fapte de milostenie direct, concret, aproapelui aflat în lipsuri.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În urmă cu peste zece ani, în acest sat s-au stabilit 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Prin jertfa credincioşilor și cu sprijinul unor binefăcători, în anul 2013 s-a reuşit executarea săpăturilor şi turnarea fundaţiei sfântului lăcaş, până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă. Din anul 2018 s-a început slujirea liturgică în noul sfânt lăcaș, iar în acest an, 2019, s-a început înfrumusețarea bisericii cu pictură în interior, finalizându-se până în prezent pictarea Sfântului Altar.

Pr. Cristian Rus