Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii din parohia Băile 1 Mai

Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii din parohia Băile 1 Mai

La praznicul Naşterii Maicii Domnului, luni, 8 septembrie 2014, biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Paraclis Episcopal, din parohia Băile 1 Mai, Protopopiatul Oradea, a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul părznuirii hramului vechiului lăcaş de închinare. Frumoasa zi de prăznuire a fost încununată de prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei, care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre vechimea şi continuitatea cinstirii Preacuratei Fecioare Maria la români, subliniind importanţa prezenţei Maicii Domnului în viaţa credincioşilor, a tuturor celor care o preacinstesc:

„Aşa după cum este cunoscut, anul bisericesc începe la 1 septembrie, după vechea rânduială bizantină din Sfântul Imperiu Roman al Răsăritului, cu capitala la Constantinopol, de care şi pământurile unde noi trăim au aparţinut şi unde au locuit, s-au botezat şi s-au mântuit şi înaintaşii noştri, iar prima mare sărbătoare după începerea anului bisericesc este cea de astăzi, la 8 septembrie, Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cunoscută în popor sub denumirea de „Sfântă Mărie Mică”, la fel cum ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie la 31 august, este praznicul Adormirii Maicii Domnului, la 15 august, cunoscut sub numele de „Sfântă Mărie Mare”, denumiri ce arată străvechimea părznuirii în poporul nostru a acestor sărbători închinate Preasfintei Fecioare Maria.”

„Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este cinstită în toată creştinătatea, cu fast mare în bisericile înălţate în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, încă de la începuturile Creştinismului, dar îndeosebi după cel de-al treilea Sinod ecumenic de la Efes, din anul 431 după Hristos, când Maica Domnului a fost proclamată, oficial şi solemn, aşa cum au crezut-o, dintotdeauna şi în tot locul creştinii ortodocşi, ca Născătoare de Dumnezeu.”

„Acest praznic este foarte vechi, ca ţinere, şi în poporul nostru, care a ridicat numeroase biserici închinate Născătoarei de Dumnezeu şi sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, cum este şi biserica în care ne aflăm, pe care am proclamat-o, datorită vechimii şi importanţei ei în istoria culturală a neamului românesc, ca Paraclis Episcopal. Totodată, sărbătoarea aceasta este cinstită şi prin aceea că foarte multe fiice ale neamului nostru au primit la naştere şi au fost botezate, apoi, prin Taina Sfântului Botez, cu numele Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Ne aducem aminte în această zi sfântă şi mare şi de toate fiicele neamului nostru, dar şi din toate neamurile creştineşti, binecinstitoare de Dumnezeu, care s-au numit Maria şi au adormit în Domnul şi care aşteaptă, în orizontul veşniciei, mântuirea, petrecerea în Împărăţia cerurilor împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos şi cu Maica Domnului.”

„Ziua de astăzi, ca şi toate sărbătorile închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este, prin urmare, pentru noi, creştinii ortodocşi, un prilej de mare bucurie duhovnicească, exprimată în modul cel mai real cu putinţă prin frumoasele cântări şi rugăciuni pe care Biserica le-a alcătuit, prin sfinţii melozi şi imnografi, sfinţii alcătuitori de cântări bisericeşti închinate Maicii Domnului. Ne unim în această zi sfântă cu toţi înaintaşii noştri pentru a o preamări pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, Noua Evă, aşa cum, în mod poetic, Biserica o numeşte. În toată literatura noastră bisericească, în literatura dogmatică creştin-ortodoxă nu există pagini mai frumoase, mai pline de har şi de mireasmă duhovnicească, cum sunt imnele închinate Preasfintei Fecioare Maria. De la cele mai simple rugăciuni, la cântările de la strană şi până la imnele acatist şi la paraclisele închinate Maicii Domnului, întreaga literatură a Bisericii, prin care Maica Domnului este preamărită, în imne şi în cântări, este o nesfârşită poezie, un imn extraordinar de vast şi de frumos, sublim,  închinat Fecioarei Maria.”

„Chiar în contemporaneitate, aproape de zilele noastre, imne de o rară frumuseţe în limba română i-a alcătuit Maicii Domnului monahia Teodosia sau Zorica Laţcu, „Filele de acatist” rămânând nemuritoare, în special prin răspândirea lor, în actualitate, datorită contribuţiei deosebite a Părintelui Teofil Părăian de la Mănăstirea Sâmbăta, sau „Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului” alcătuit de ieroschimonahul Daniil de la Rarău, cunoscut sub numele de mirean ca Sandu Tudor, un ziarist român din perioada interbelică care, după o viaţă tumultoasă, s-a călugărit, murind ca mărturisitor în închisorile comuniste, şi care a alcătuit o foarte frumoasă poezie, un imn acatist nou, al rugului aprins, în amintirea mişcării „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, un imn închinat Fecioarei Maria, o poezie actuală despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.”

În cadrul slujbei, absolventul de teologie Bogdan Florian Durgheu a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Şuşturogiu, Protopopiatul Oradea.

Părintele paroh Horea Oprea a adus cuvânt de mulţumire Bunului şi Milostivului Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria, Maica Domnului, pentru multele împliniri ce s-au făcut în acest sfânt lăcaş şi în parohia Băile 1 Mai. De asemenea, parohul a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru binecuvântările oferite şi purtarea de grijă, dar şi pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor din această staţiune.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie a făcut alese urări de ani mulţi, plini de har şi dar, tuturor dreptmăritoarelor creştine care poartă numele Preacuratei Fecioare Maria, dar şi celor dintre credincioşi care poartă nume derivate din acesta. De asemenea, deoarece începutul noului an şcolar se apropie cu paşi repezi, tinerilor învăţăcei prezenţi la Sfânta Liturghie le-a urat mult succes la învăţătură.

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din staţiunea balneoclimaterică Băile 1 Mai, aparţinătoare de localitatea Haieu, comuna Sânmartin, este cel mai vechi lăcaş de cult de zid din Bihor, declarată monument istoric de categoria B, datând din secolele XI-XIII. Ea a fost restaurată în mai multe rânduri, ultima restaurare amplă a lăcaşului fiind efectuată în anul 1975, în vremea arhipăstoririi vrednicului de pomenire Episcop Vasile Coman al Oradiei.

În anul 2011, aflându-se într-o stare avansată de degradare, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei a fost declarată Paraclis Episcopal, fiind redată din nou circuitului liturgic. Totodată, a fost înfiinţată şi o nouă parohie pentru credincioşii dreptmăritori din Băile 1 Mai, biserica funcţionând ca biserică de enorie, fiind aşezat ca preot paroh tânărul Părinte Horea Oprea, căruia i s-a încredinţat misiunea de a restaura biserica monument istoric şi a forma noua parohie.