Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii parohiale din Haieu

Chiriarhul Oradiei la hramul bisericii parohiale din Haieu

Credincioşii parohiei Haieu, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie ca, de hramul sfântului lăcaş, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie 2017, să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Haieu. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a reliefat lucrarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și a tuturor cereștilor puteri:

„Ziua de astăzi, prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor puterilor cerești este cea mai importantă sărbătoare din anul bisericesc închinată sfinților îngeri. Dar cine sunt îngerii? Așa cum ne învață Sfânta Scriptură, îngerii sunt duhuri slujitoare, create de Dumnezeu, care Îi aduc laudă și Îl preamăresc pe Dumnezeu, fiind, așa cum le spune și numele, «anghelos», în limba elină însemnând trimis, solii lui Dumnezeu, pentru a vesti oamenilor mântuirea. Îngerii sunt duhuri, «Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc», făpturi spirituale, puteri netrupești, dăruite de Dumnezeu cu nemurirea.”

„Dacă îngerii căzuți, în frunte cu Lucifer, cel căzut ca un fulger din cer, trăiesc într-un haos, într-un vacarm, într-o gălăgie și într-un întuneric de nedescris, numit în Sfânta Scriptură «cel mai dinafară», îngerii cei buni, duhurile cele ascultătoare, sfinții îngeri pe care astăzi în sărbătorim trăiesc în apropierea lui Dumnezeu, fiind împărțiți în mai multe cete și numiți «oștirile cerești». Stăpânul lor este Dumnezeu, «Domnul Dumnezeu Savaot», oștiri cerești pe care noi le invocăm în timpul Sfintei Liturghii și care sunt împărțiți în nouă cete îngerești, respectiv trei triade.”

„Prin sărbătoarea de astăzi suntem chemaţi să întărim comuniunea noastră de dragoste cu sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu şi să îi rugăm pe îngerii cei buni să ne ajute, prin puterea şi prin rugăciunea lor, în viaţa noastră de zi cu zi. Noi toţi, care îi iubim şi îi cinstim pe sfinţii îngeri, să luăm aminte la chemarea Sfântului Arhanghel Mihail, făcută îngerilor rămaşi fideli lui Dumnezeu, de a se statornici în bine: ‹‹Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte››, pe care noi am preluat-o din ceruri şi necontenit o repetăm pe pământ la Sfânta Liturghie.

În încheierea cuvântului de învățătură, Ierarhul a subliniat datoria morală a părinților de a-și crește și educa copiii în valorile creștine, învățându-i cum să se apere de ispitele și cursele îngerilor căzuți și ferindu-i de locurile în care cel rău, vrăjmașul, este invocat.

Preacucernicul Părinte Adrian Caba, consilier pentru cimitire, monumente și servicii funerare și paroh la Haieu a adresat Ierarhului un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Haieu.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele consilier și paroh Adrian Caba pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Haieu pentru frumoasa primire, pentru dragostea și atașamentul față de Biserica Ortodoxă Română, adresând urări de ani mulți și binecuvântați tuturor dreptmăritorilor creştini care poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi îşi sărbătoresc ziua onomastică.