Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul Mănăstirii Buna Vestire din Oradea

Chiriarhul Oradiei la hramul Mănăstirii Buna Vestire din Oradea

Sute de credincioși dreptmăritori din Oradea, dar și din alte colțuri ale Eparhiei Oradiei au luat parte, Duminică, 25 martie 2018, de praznicul Bunei Vestiri, în Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, la hramul așezământului monahal din cartierul orădean Episcopia Bihor.

Bucuria obștii monahale, a monahiilor şi surorilor, a ostenitorilor, binefăcătorilor și pelerinilor veniți să ia parte la sărbătoarea mănăstirii a fost încununată de prezența Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica mare a așezământului monahal. Între pelerinii prezenți la hramul mănăstirii a fost și Domnul Mihai Gheorghiu de la București, președintele Coaliției pentru Familie, prezent la Oradea cu prilejul Adunării publice și a Marșului pentru viață, ce s-au desfășurat la Oradea sâmbătă, 24 martie, în Piața Unirii.

După citirea celor trei pericope evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a vorbit despre însemnătatea praznicului Bunei Vestiri, subliniind învățăturile duhovnicești ce se desprind din fiecare fragment scripturistic în parte:

„Prin rânduiala Proniei dumnezeiești, în anul acesta, Anul Mântuirii 2018, un an special pentru Biserica și țara noastră, sărbătoarea Bunei Vestiri, prăznuită în fiecare an la 25 martie, coincide cu cea de-a cincea Duminică a Sfântului și Marelui Post, numită și a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.”

„În cele trei pericope evanghelice care s-au citit astăzi, ca într-un rezumat, ni s-a descoperit întreaga istorie a mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care, la plinirea vremii, S-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, care s-a învrednicit a fi, astfel, Născătoare de Dumnezeu, cinstită de întreaga lume creștină prin calitatea ei principală, aceea de Maică a Domnului.”

„În cea dintâi pericopă evanghelică, de la Sfântul Evanghelist Marcu, ideea centrală este aceea a vestirii mai dinainte de către Domnul Iisus Hristos a Pătimirilor Sale. El le-a descoperit celor care Îl urmau că, urcând la Ierusalim, avea să fie trădat, vândut, dat în mâinile mai marilor preoților, ale cărturarilor și fariseilor, care aveau să Îl dea în mâna păgânilor, adică a stăpânitorilor romani, care Îl vor judeca și Îl vor osândi la moarte. Dar Mântuitorul, pe lângă faptul că Își anunță Pătimirile și umilințele la care urma să fie supus, scuipări și bătăi, anunță și că a treia zi va învia, adică, cu alte cuvinte, nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața, viața cea veșnică în Împărăția cerurilor, pe care El a venit să o inaugureze.”

„Totodată, prin dialogul pe care îl are cu cei doi fii ai lui Zevedeu, cu Iacov și cu Ioan, care I-au cerut Domnului să îi așeze, pe unul de-a dreapta Sa, iar pe altul de-a stânga Sa, în Împărăția Sa, Mântuitorul Iisus Hristos, răspunzându-le, ne descoperă nouă că El a venit să inaugureze nu o eră a domniei, a dominației, a stăpânirii, a conducerii, a guvernării, deci nu o eră a întâietăților după mărime, statură, vrednicie sau rang, ci o eră a smereniei, a ascultării și a slujirii. Smerenie pentru că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cuvântul Veșnic al Tatălui, Care vine în lume nu ca să I se slujească, ci ca El să slujească. Se smerește pe Sine, luând chipul robului, chipul lui Adam, seminția lui Avraam, iar nu fire îngerească. Se smerește făcându-Se om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca pe noi să ne scoată din păcat și să ne ducă la libertate. El vine ca să asculte de voia Tatălui Său din ceruri.”

„Dacă Adam cel dintâi nu a ascultat și a căzut în păcat, fiind alungat din Rai, împreună cu Eva, pentru că împreună au păcătuit, Noua Evă, iar acest lucru îl aflăm din cea de-a doua pericopă evanghelică citită astăzi, a Bunei Vestiri, de la Sfântul Evanghelist Luca, ascultă de Dumnezeu și nu refuză această mare cinste de a fi maică, și încă Maica Celui Preaînalt. La fel și Fiul pe Care ea Îl va naște, Domnul nostru Iisus Hristos, Noul Adam, ascultă de voia Tatălui, căci a venit în lume ca să slujească.”

„În cea de-a treia pericopă evanghelică ascultată astăzi, legată de cinstirea Cuvioasei Maria Egipteanca în această duminică a cincea din Post, ni se relatează episodul iertării păcatelor femeii celei păcătoase de către Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă în casa fariseului, femeia cea păcătoasă spală picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei și le șterge cu părul capului ei, sărutându-le și ungându-le cu mir, la Cina cea de Taină Însuși Domnul Hristos spală cu apă picioarele ucenicilor Săi, deși știa că unul Îl va trăda și Îl va vinde, că altul se va lepăda de El, știa că toți vor fugi, afară de unul singur, Ioan, care a rămas la Crucea Mântuitorului, arătând prin aceasta că a venit nu să I se slujească, ci ca El să slujească, dovedind ceea ce a spus în cea dintâi pericopă evanghelică de astăzi, anume că cel care voiește să fie mai mare, trebuie să fie slujitor al tuturor.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Andrei Nicolae Criste, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Ponoară, Protopopiatul Oradea, iar pe teologul Sorin Paina, profesor de Religie Ortodoxă, întru diacon misionar la Protopopiatul Oradea, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea-Ioșia. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

După încheierea programului liturgic, prin grija și dragostea stavroforei Pavelida Bădilă, stareța așezământului monahal, obştea mănăstirii a oferit o agapă frăţească pentru toţi pelerinii.