Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul străvechii Catedrale Episcopale din Oradea-Velenţa

Chiriarhul Oradiei la hramul străvechii Catedrale Episcopale din Oradea-Velenţa

Credincioşii bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Oradea-Velenţa, străvechea Catedrală Episcopală a românilor dreptmăritori bihoreni, au avut marea bucurie ca, de hramul sfântului lăcaş, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 8 noiembrie 2012, să aibă în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în cadrul căreia diaconul Vasile Nicolae Vesa a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din parohia Spinuş, Protopopiatul Marghita, iar absolventul de Teologie Ortodoxă Ioan Ciprian Balint, consilier juridic al Episcopiei Oradiei, a fost hirotonit diacon pe seama Paraclisului Episcopal cu hramurile „Sfânta Treime”, „Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Oradea-Velenţa este cel mai vechi sfânt lăcaş ortodox din municipiul Oradea, fiind construit între anii 1768-1779, pe amplasamentul unei vechi biserici de lemn, servind drept catedrală episcopală până la ridicarea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu Lună, în centrul oraşului.

După anul 1989, prin grija părintelui Roman Pintea şi ajutorul credincioşilor, parohia Oradea-Velenţa I desfăşoară şi o bogată activitate social-filantropică, având în grijă un cămin de bătrâni în cadrul Fundaţiei „Consistoria - Efrem Banianin” a parohiei, în vechea clădire a Consistoriului orădean, şi un centru pentru persoane vârstnice, „Vasiliada”, în incinta căruia s-a zidit o nouă biserică, cu hramurile „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” şi „Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon”.

În predica rostită cu acest prilej, Ierarhul Oradiei a subliniat importanţa rugăciunilor către sfinţii îngeri, cei care sunt trimişi de Dumnezeu spre a ne fi ocrotitori şi călăuzitori permanenţi, arătând cinstirea de care s-au bucurat şi se bucură Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în rândul creştinilor dreptmăritori români, atât în vechime, cât şi în zilele noastre:

„Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este cea mai mare sărbătoare închinată sfinţilor îngeri. Noi ştim din Sfânta Scriptură că ei sunt împărţiţi în nouă cete, fiind creaţi de Dumnezeu pentru a-L preamări, împărtăşindu-se necontenit de slava dumnezeiască necreată, cântând lui Dumnezeu, Cel întreit în Persoane şi Unul în Fiinţă, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, cântarea cea întreit sfântă, ‹‹Sfânt, Sfânt, Sfânt››, pe care o cântăm şi noi la fiecare Sfântă Liturghie, cinstindu-i, astfel, pe sfinţii îngeri, pentru că ei, în mod nevăzut, slujesc împreună cu noi.”

„Îngerii, creaturi netrupeşti, nemateriale, duhuri slujitoare, sunt trimişii lui Dumnezeu în întâmpinarea oamenilor, cu diferite misiuni, cum a fost îngerul călător pentru Tobie, Sfântul Arhanghel Mihail care a primit poruncă să însoţească poporul cel ales, apoi Sfântul Arhanghel Gavriil la Buna Vestire, îngerii de la mormântul gol al Domnului sau îngerii care s-au arătat apostolilor la Înălţarea la ceruri a Domnului Iisus Hristos. Sfânta Scriptură abundă de astfel de prezenţe îngereşti, de arătări ale îngerilor, numite în teologie anghelofanii.”

„Pomenim astăzi pe cei mai mari peste îngeri, arhistrategi, arhanghelii care au avut un rol special în mântuirea lumii, în mântuirea oamenilor. Pericopa evanghelică rânduită a se citi în ziua de pomenire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ni-L descoperă nouă pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin propria Lui mărturie, ca pe Cel Care a fost martor la căderea îngerilor, ceea ce arată veşnicia Fiului Tatălui, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, creatorul îngerilor.”

„Chemarea Sfântului Arhanghel Mihail făcută îngerilor rămaşi fideli lui Dumnezeu de a se statornici în bine: ‹‹să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte››, noi am preluat-o din ceruri şi necontenit o repetăm pe pământ la Sfânta Liturghie: ‹‹să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce››.”

„Hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a fost şi este răspândit la foarte multe sfinte lăcaşuri şi vetre mănăstireşti din această parte a ţării. În veacul al patrusprezecelea, în Perii Maramureşului exista o mănăstire ce îi avea ca ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sau Sfinţii Voievozi, stavropighie a Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, hram preluat de foarte multe biserici ortodoxe româneşti din Maramureş şi Sătmar, din nordul Transilvaniei, din Crişana şi Banat, şi până la Tisa, ceea ce arată vechimea ortodoxiei şi a identităţii noastre culturale pe aceste meleaguri, Sfinţii Voievozi devenind o emblemă a structurii noastre bisericeşti organizate la nivel episcopal ortodox. Până în zilele noastre, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îl are ca ocrotitor pe Sfântul Arhanghel Mihail, ce este reprezentat pe stema Eparhiei.”

La final, părintele paroh Roman Pintea a mulţumit Chiriarhului Oradiei pentru bucuria de a fi prezent, şi în acest an, la hramul străvechii catedrale din Bihor, ceea ce constituie o mare binecuvântare pentru credincioşii parohiei, o întărire în dreapta credinţă, şi un prilej de înmulţire a dragostei, a frăţietăţii şi a solidarităţii.

Pentru că mulţi dintre fiii şi fiicele ţinutului strămoşesc al Bihorului poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe toţi cei care îşi serbează ziua onomastică, rugând pe Sfinţii Arhangheli să le poarte de grijă, să le fie ajutor, acoperământ şi apărare în viaţă.