Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la hramul vechii biserici de lemn de la Mănăstirea Izbuc

Chiriarhul Oradiei la hramul vechii biserici de lemn de la Mănăstirea Izbuc

La praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, 8 noiembrie 2013, biserica de lemn a Mănăstirii Izbuc s-a înveşmântat în haine de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi celui dintâi hram al acesteia, pe care l-a primit în urmă cu 280 de ani, cand a fost construită.

Sfântul locaş a fost ridicat de către Popa Iosif şi dreptmăritorii creştini din dealul Beiuşului la anul 1733. În anul 1784, autorităţile habsburgice permiţând românilor ortodocşi să îşi construiască o biserică de zid în Beiuş, biserica de lemn a fost strămutată în satul Delani, şi în alte locuri, ajungând, în anul 1954, la Sfânta Mănăstire Izbuc, prin grija Episcopului Valerian Zaharia al Oradiei, care a şi târnosit-o, la 14 septembrie, prilej cu care i-a dat al doilea hram, Adormirea Maicii Domnului.

Deoarece, de-a lungul vremii, starea sfântului locaş s-a degradat continuu, ajungând să nu se mai poată săvârşi aici sfintele slujbe, în ultimii ani, obştea Mănăstirii Izbuc, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, sub povăţuirea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Dr. Mihail Tărău, exarh şi stareţ al mănăstirii, a restaurat şi înfrumuseţat biserica în întregime, redând-o circuitului liturgic. Anul acesta, la 4 august, la împlinirea a 280 de ani de la zidire, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a resfinţit vechea biserică de lemn, oferindu-i al treilea hram, Schimbarea la Faţă a Domnului.

Mulţime de credincioşi din judeţul Bihor dar şi din alte colţuri ale ţării au participat, de prăznuirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în vechea biserică de lemn, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

În cadrul slujbei, tânărul teolog Nicolae Eugen Letea a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Hodişel, Protopopiatul Tinca.

În cuvântul de învăţătură rostit, Chiriarhul Oradiei şi-a exprimat bucuria prezenţei la sărbătorirea vechiului hram al bisericii de lemn de la Mănăstirea Izbuc, la aniversarea a 280 de ani de la ridicare:

„Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din acest an a prilejuit şi popasul nostru duhovnicesc de astăzi în bătrâna biserică de lemn a Sfintei Mănăstiri Izbuc, care a fost ridicată în urmă cu 280 de ani, în Dealul Beiuşului, primind, la zidire, hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, slujind ca biserică de enorie până la înălţarea bisericii actuale de zid, ce îi are ca ocrotitori tot pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Această biserică de lemn a cunoscut mai multe peregrinări de-a lungul vremii, pentru ca, în cea de-a doua jumătate a secolului al douăzecilea, să fie adusă aici, la Sfânta Mănăstire Izbuc, fiind târnosită de vrednicul de pomenire Episcop Valerian Zaharia al Oradiei, care i-a adăugat al doilea hram, Adormirea Maicii Domnului. Anul acesta, la împlinirea a 280 de ani de la ridicare, obştea mănăstirii a înnoit şi restaurat biserica în întregime, împodobind-o cu pictură, ca şi odinioară, fiind resfinţită în ziua de 4 august, prilej cu care i s-a statornicit al treilea hram, Schimbarea la Faţă a Domnului.”

Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit celor prezenţi despre importanţa sfinţilor îngeri în istoria mântuirii, cu referiri speciale la lucrarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, arătând cinstirea de care s-au bucurat şi se bucură aceştia în rândul creştinilor dreptmăritori, atât în vechime, cât şi în zilele noastre:

„Îngerii, creaturi netrupeşti, nemateriale, duhuri slujitoare, sunt trimişii lui Dumnezeu în întâmpinarea oamenilor, cu diferite misiuni, aşa cum ni se arată în Sfânta Scriptură, care abundă de astfel de prezenţe îngereşti, de arătări ale îngerilor, numite în teologie anghelofanii: îngerul călător pentru Tobie, Sfântul Arhanghel Mihail care a primit poruncă să însoţească poporul cel ales, în Vechiul Testament, apoi, în Legea cea nouă, Noul Testament, Sfântul Arhanghel Gavriil la Buna Vestire, îngerii de la mormântul gol al Domnului Iisus Hristos sau îngerii care s-au arătat apostolilor la Înălţarea la ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos. Astăzi, însă, îi pomenim pe cei mai mari peste îngeri, arhistrategi, arhanghelii care au avut un rol special în mântuirea lumii, în mântuirea oamenilor, şi prin ei, pe toţi îngerii.”

„Ziua de astăzi este o zi în care suntem chemaţi să întărim comuniunea noastră de dragoste cu sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu şi să îi rugăm pe îngerii cei buni să ne ajute, prin puterea şi prin rugăciunea lor, în viaţa noastră de zi cu zi. Noi toţi, care îi iubim şi îi cinstim pe sfinţii îngeri, să luăm aminte la chemarea Sfântului Arhanghel Mihail, făcută îngerilor rămaşi fideli lui Dumnezeu, de a se statornici în bine: ‹‹Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte››, pe care noi am preluat-o din ceruri şi necontenit o repetăm pe pământ la Sfânta Liturghie: ‹‹Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce››.”

„Îndemnul Sfântului Arhanghel Mihail să fie pentru noi toţi prilej de mai multă apropiere de Dumnezeu, de sporire a dragostei faţă de Preasfânta Treime, de mai mare familiaritate şi comuniune de iubire cu sfinţii îngeri şi cu toţi sfinţii lui Dumnezeu, în fericirea, lumina şi splendoarea Împărăţiei cerurilor, acolo unde Hristos Domnul străluceşte în lumină, lumină ce se reflectă în frumuseţe şi în cunoaştere peste toţi îngerii, dar şi peste toţi sfinţii, acolo unde nădăjduim cu toţii să ajungem atunci când se încheie călătoria noastră pământească.”

Totodată, Ierarhul a arătat că serbarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este şi hramul Eparhiei Oradiei:

„Importanţa pe care clerul şi poporul dreptmăritor din Episcopia Oradiei o dă Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil se vede nu doar din mulţimea bisericilor care îi au ca ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, dar şi din aceea că pe stema Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei îl găsim reprezentat pe Sfântul Arhanghel Mihail, care este ocrotitorul Eparhiei noastre, astfel încât sărbătoarea de astăzi, a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, este şi sărbătoarea hramului Episcopiei Oradiei.”

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc şi exarh al mănăstirilor din Eparhia Oradiei a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie, exprimând, totodată, recunoştinţa pentru prezenţa Preasfinţiei Sale în mijlocul obştii şi a pelerinilor prezenţi la Mănăstirea Izbuc.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău şi pe toţi dreptmăritorii creştini care poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi îşi sărbătoresc ziua onomastică.