Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la noua Catedrală Episcopală din Oradea în Duminica a doua după Paşti

Chiriarhul Oradiei la noua Catedrală Episcopală din Oradea în Duminica a doua după Paşti

În Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, 27 aprilie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a subliniat că prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat în mijlocul ucenicilor Săi, intrând prin uşile încuiate în casa în care erau adunaţi aceştia, şi încredinţarea Apostolului Toma că El este, atestă realitatea Învierii Domnului Hristos din morţi:

„Duminica a doua după Sfintele Paști, în care ne aflăm, este cunoscută în poporul lui Dumnezeu sub numele de Duminica Tomii sau Duminica încredințării lui Toma. Este și ziua numită în popor a Paștilor mici sau a Păștițelor, când se face pomenire pentru cei adormiți, în toate cimitirele, pentru cei care, mai înainte de noi, au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și care, adormind în nădejdea vieții celei veșnice, au trecut, prin moarte, la viață.”

„Mărturisirea Sfântului Apostol Toma și încredințarea sa că Cel prezent în mijlocul Apostolilor este Mântuitorul Iisus Hristos, devine temelie a credinței noastre că Domnul Hristos Iisus este Fiul lui Dumnezeu, mărturisit de întreaga Biserică Creștină Ortodoxă, Născut din veci din Tatăl, deoființă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină, Care, la plinirea vremii, S-a întrupat, S-a făcut Om, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, care devine, astfel, Născătoare de Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, a oamenilor. El a venit în lume ca să restaureze chipul lui Dumnezeu în om, ca pe firea omenească, cea desfigurată de păcat, să o transfigureze.”

„Prin urmare, pericopa evanghelică pe care am ascultat-o este o mărturie a credinței Bisericii noastre că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar prin credința în El, viață avem, în numele Lui. De asemenea, în cadrul acestui fragment scripturistic avem o mărturie cu privire la ziua Duminicii, ziua a opta, care, dacă la popoarele păgâne antice era ziua soarelui, după Învierea Domnului Iisus Hristos, devine Ziua Domnului, Ziua Veșniciei, o zi în care curgerea liniară a timpul se suspendă, iar dimensiunea este în adâncime, o zi infinită, ce nu se sfârșește niciodată, așa cum spune Psalmistul David, dar și Sfântul Apostol Petru, în a doua epistolă sobornicească: ‹‹o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi›› (II Petru, 3, 8)”, a arătat Ierarhul.

„Duminica de astăzi, a încredințării lui Toma, este Duminica în care Sfântul Apostol Toma și, prin el, toți cei care au întrebări, îndoieli, care nu pot să înțeleagă, care au credință mai puțină sau chiar necredință în adevărul Învierii Fiului lui Dumnezeu întrupat, sunt invitați să se convingă, prin pipăirea lui Toma, prin așezarea degetului lui Toma în semnul cuielor și a mâinii sale în coasta străpunsă a Mântuitorului Iisus Hristos, că Domnul Hristos, cu adevărat, a Înviat, că Cel Care a murit pe Cruce a Înviat din morți, că nu este o vedenie, o închipuire, că nu este un înger, nu este un duh, ci este real, că trupul Domnului răstignit pe Cruce și așezat în mormânt a înviat.”

„Exclamaţia Mântuitorului Iisus Hristos, ‹‹Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!››, vine să întregească numărul celor nouă Fericiri rostite pe Muntele Fericirilor, și ne priveşte pe noi toți, creştinii din toate timpurile şi din toate locurile, care nu am avut prilejul și privilegiul să trăim în vremea Mântuitorului Iisus Hristos și să Îl vedem pe Domnul Hristos înviat din morți, însă, datorită mărturiei celor care L-au văzut răstignit pe Cruce, coborât în mormânt și, apoi, înviat, arătându-Se vreme de patruzeci de zile ucenicilor Săi și femeilor purtătoare de miruri, care au devenit martori și mărturisitori ai Învierii Domnului, datorită mărturiei acestora, așadar, mulțimi mari de oameni au ajuns să creadă și să se convertească la Creștinism, între care și înaintașii noștri. Și noi credem, la rândul nostru, deși nu am văzut cu ochii noștri trupești, dar vedem și înțelegem, duhovnicește, că Domnul Hristos a înviat.”

La finalul predicii, Chiriarhul Oradiei a adresat celor prezenți apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru colecta în bani ce începe în această Duminică, a doua după Paști, și continuă și în următoarele două duminici ce urmează, Duminica a treia după Paști, a Mironosițelor, 4 mai, și Duminica a patra după Paști, a Slăbănogului, 11 mai, în întreaga Patriarhie Română, pentru ajutorarea creștinilor ortodocși din Siria:

„În Duminica de astăzi începe, în întreaga Biserică Ortodoxă Română, din țară și de peste hotare, o colectă specială în bani pentru ajutorarea fraților noștri creștini ortodocși din Siria, din Patriarhia Apostolică a Antiohiei, care sunt prigoniți, omorâți, izgoniți din așezările lor, înstrăinați și chinuiți pentru credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Pe lângă dania noastră, trebuie să ne rugăm pentru ei, ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să îi lumineze pe persecutori, să înceteze persecuțiile și să coboare pacea și buna înțelegere între comunitățile care trăiesc acolo. Astfel, prin ajutorul și rugăciunea noastră, nu facem altceva decât să sărutam, cu smerenie, rănile pentru Hristos ale fraților noștri în credință din Siria, arătând, prin aceasta, că suntem cu adevărat creștini.”

Colecta în bani pentru creştinii ortodocşi din Siria a început şi în Eparhia Oradiei, în toate bisericile din parohiile şi mănăstirile din Bihor. La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, cel dintâi care a deschis colecta a fost Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care, în dimineaţa zilei de Duminică, 27 aprilie 2014, înainte de Sfânta Liturghie, a oferit dania sa personală pentru ajutorarea fraţilor noştri în credinţă din Siria.

La finalul programului liturgic, toţi credincioşii prezenţi care au dorit să contribuie la această colectă au avut posibilitatea să o facă, urmând ca şi în următoarele două duminici, dar şi în zilele de peste săptămână, colecta să continue, sumele adunate urmând a fi anunţate la sfârşitul colectei. De asemenea, sumele colectate de la credincioşii din Episcopia Oradiei vor fi evidenţiate în contabilitatea unităţilor bisericeşti şi vor fi virate integral, prin Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, Patriarhiei Române, în contul special deschis pentru aceasta.