Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei la noua Catedrală Episcopală din Oradea în Duminica a şaptea după Paşti

Chiriarhul Oradiei la noua Catedrală Episcopală din Oradea în Duminica a şaptea după Paşti

În Duminica a şaptea după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 1 iunie 2014, duminică dedicată părinţilor şi copiilor lor în întreaga Patriarhie Română, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi, părinţi, elevi, profesori de religie şi alte cadre didactice de la şcolile şi liceele din Oradea, dar şi din judeţul Bihor.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie a arătat importanţa celui dintâi Sinod Ecumenic, ţinut la Niceea, în anul 325, subliniind rolul determinant pe care Sfinţii Părinţi participanţi l-au avut în apărarea dreptei credinţei, în păzirea unităţii bisericii, combătând erezia lui Arie şi formulând prima parte a Simbolului de credinţă, definitivat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din 381:

„Duminica de astăzi, a şaptea după Sfintele Paşti, Duminica după Înălţarea Domnului şi cea de dinainte de măritul praznic al Cincizecimii, este numită în Biserica noastră Ortodoxă Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul întâi ecumenic de la Niceea, cei 318 Sfinţi Părinţi care au apărat, în anul 325 după Hristos, dreapta credinţă, ortodoxia şi, astfel, unitatea Bisericii, pusă în pericol de cea dintâi mare erezie care a cutremurat Biserica Creştină, după alte erezii mai mici care au tulburat pacea în Biserică, încă de la începuturile ei, aşa cum s-a proorocit şi cum am auzit din cartea Faptele Apostolilor, care s-a citit la Apostol.”

„Mântuitorul Iisus Hristos Însuşi se roagă pentru unitatea celor care cred în El, a întregii Biserici, aşa cum ne-a arătat pericopa evanghelică de astăzi, care conţine rugăciunea Sa la Cina cea de Taină, rugăciunea de despărţire de ucenicii Săi, înălţată către Tatăl ceresc, pentru ucenici şi pentru toţi cei care vor crede, pentru unitatea Bisericii, rugăciune care cuprinde şi cuvintele sfinte: ‹‹Ca toţi să fie una, precum suntem Noi›› (Ioan 17, 11).”

„Unitatea Bisericii a fost pusă în pericol încă de la începuturile ei, iar aceasta a cunoscut-o Domnul Iisus Hristos, proorocind despre ea şi Sfinţii Apostoli, însă, cu puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, pe Care Îl vom sărbători peste o săptămână, la Pogorârea Sa, i-a întărit pe Sfinţii Apostoli şi pe Sfinţii Părinţi ai Bisericii ca să apere unitatea Bisericii, ferind-o de dezbinare, făcând să strălucească adevărurile de credinţă în faţa celor care au răspândit învăţături de credinţă străine.”

„Învăţătura de credinţă greşită răspândită de preotul Arie din Alexandria ataca dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe temeiul Sfintei Scripturi, Sfinţii Părinţi, adunaţi, la invitaţia Sfântului Împărat Constantin cel Mare, la Niceea, în anul 325, au mărturisit, au dogmatizat şi au propovăduit deofiinţimea Fiului cu Tatăl, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut din veci din Tatăl. Domnul Hristos Însuşi, aşa cum ni se arată în fragmentul scripturistic citit astăzi, Îi cere Tatălui să Îl preamărească la El, cu slava pe care a avut-o mai înainte de a fi lumea, arătând prin aceasta că El este, împreună cu Tatăl, în slavă, mai înainte de a fi creată lumea.”

„El, Fiul, Dumnezeu fiind, S-a deşertat de slava Sa şi a venit în lume, să Se facă Om, pentru ca pe noi, oamenii, să ne ducă înapoi la Tatăl, să ne îndumnezeiască, prin lucrarea harului Duhului Sfânt. Dacă firea noastră omenească, deşirată de păcat, a ajuns să fie muritoare, şi noi oamenii să murim, Dumnezeu, din dragoste pentru oameni, Îl trimite pe Fiul Său Cel Unul Născut, Născut din veci din Tatăl, mai înainte de a fi lumea, Cuvântul prin Care Dumnezeu-Tatăl le-a făcut pe toate, la plinirea vremii, să Se facă Om, întru toate asemenea nouă, afară de păcat, luându-Şi fire omenească din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Aşadar, Cuvântul trup S-a făcut, S-a sălăşluit între noi, a învăţat şi a făcut minuni, zdrobind moartea, prin moartea Sa pe Cruce, şi dându-ne posibilitatea, prin Învierea Sa, prin Înălţarea şi preamărirea Sa şi trimiterea Duhului Sfânt, ca, prin viaţa de har, de lumină şi de bucurie a Duhului Sfânt în Biserică, şi noi să ne însuşim aceste daruri, prin lucrarea necontenită a Duhului Sfânt, pe Care Îl aşteptăm, Îl chemăm şi ne rugăm să vină peste noi, aşa cum S-a pogorât la începuturile Bisericii, în ziua Cincizecimii.”

„Duhul Sfânt i-a întărit pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul întâi ecumenic de la Niceea să mărturisească dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Duhul Sfânt i-a întărit pe Sfinţii Părinţi din toate timpurile să apere credinţa sfântă ortodoxă. Duhul sfânt i-a întărit pe păstorii Bisericii să apere unitatea Bisericii. Duhul Sfânt a rânduit, apoi, ca, cel botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, omul credincios, să se despătimească, să se lumineze cu lumina Domnului Hristos şi să se îndumnezeiască, prin lucrarea harului Duhului Sfânt.”

Chiriarhul Oradiei a subliniat importanţa ajutorării aproapelui, mai ales în vremuri de încercare, aducând la cunoştinţă celor prezenţi despre colecta ce a început a se desfăşura, în întreaga Patriarhie Română, pentru ajutorarea sinistraţilor din Serbia, în urma inundaţiilor recente ce au cauzat pagube materiale imense.

În cadrul slujbei, s-au înălţat rugăciuni speciale pentru dobândirea învăţăturilor celor bune şi folositoare de către elevi, mulţumindu-se Proniei dumnezeieşti pentru purtarea de grijă şi darurile revărsate cu îmbelşugare peste cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora, chemându-se ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu peste toţi învăţăceii, pentru luminare şi spor în înţelepciune, în ştiinţă şi în toate faptele cele bune.

După săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii, cu prilejul sărbătoririi Duminicii Părinţilor şi Copiilor lor, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor merituoşi care s-au clasat pe locuri fruntaşe la etapele judeţeană şi naţională a Olimpiadei de Religie, pentru învăţământul de masă, respectiv la Disciplinele teologice, pentru învăţământul teologic preuniversitar. De asemenea, au fost premiate şi cele două eleve, de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea şi de la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan” din Oradea, care au participat la etapa naţională a concursului naţional interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie „Cultură şi spiritualitate românească”. Cu această ocazie, cei 62 de elevi premianţi au primit din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie diplome de apreciere, rechizite şcolare, precum şi cărţi şi reviste cu conţinut biblic, teologic şi cultural-religios.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei a acordat o diplomă de apreciere, pentru întreaga activitate desfăşurată în câmpul didactic, Doamnei Profesor de Religie Mariana Bojan, de la Şcoala „Dacia” din Oradea, care îşi încheie activitatea prin pensionare în acest an.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a ţinut să îi felicite pe toţi elevii care au fost premiaţi, pe părinţii lor, pe profesorii de religie şi pe preoţii care îi pregătesc.

Duminica Părinţilor şi Copiilor lor a fost aşezată în prima Duminică după 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în şedinţa sa din 25-26 februarie 2009, fiind sărbătorită pentru al şaselea an consecutiv.