Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Chiriarhul Oradiei s-a întâlnit cu elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Chiriarhul Oradiei s-a întâlnit cu elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Pe parcursul săptămânii 24 – 28 martie 2014, elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au avut bucuria de a se întâlni, la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Chiriarhul Oradiei le-a adresat celor patru clase de la profilul teologic invitația de a vizita Reședința Episcopală, pentru a sta de vorbă cu fiecare elev, în parte, în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce. Astfel, în prima zi, la începutul săptămânii, 24 martie, au fost primiți la sediul Episcopiei elevii din clasa a XII-a, iar în celelalte zile, de miercuri până vineri, pe rând, elevii claselor a XI-a, a X-a și a IX-a, împreună cu diriginții lor și cu directorul școlii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Profesor Radu Rus, care este şi consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Oradiei.

Tinerii teologi au fost primiți în sala de ședințe a Centrului Eparhial, unde au fost așteptați cu multă bucurie și deschidere sufletească de către Preasfințitul Părinte Sofronie, care a dorit să-i cunoască pe fiecare, în cadrul unui dialog mai puţin formal, pentru a le afla preocupările, interesele, reuşitele de până acum și așteptările viitoare.

Deschiderea și disponibilitatea Ierarhului a primit un răspuns pe măsură din partea elevilor, care s-au comportat natural și au comunicat dezinvolt, pe diferite teme de actualitate sau teologice și culturale şi au primit, cu mare receptivitate, toate îndemnurile şi sfaturile părinteşti ale Chiriarhului, cu privire la importanţa pregătirii teoretice şi practice, importanţa lecturii, importanţa unui mod de viaţă sănătos şi echilibrat, dar şi a unui comportament demn de statutul de elev seminarist.

Scopul acestor întâlniri a fost și acela de a identifica anumite deficiențe și de a completa unele lipsuri, acolo unde se impune, în ceea ce privește pregătirea teoretică și spiritual-practică a elevilor. Preasfințitul Părinte Sofronie și-a arătat, de asemenea, preocuparea și în ceea ce privește situația socială și materială a elevilor, sprijinindu-i în mod direct pe elevii care au nevoie de ajutor în acest sens, pentru a-și continua studiile în bune condiții.

Preasfinția Sa a manifestat o atenție sporită față de elevii clasei a XII-a, care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat, îndemnându-i să-și organizeze foarte riguros timpul alocat pregătirii individuale, care trebuie să devină singura prioritate.

Întâlnirile din această săptămână ale Preasfințitului Părinte Sofronie cu elevii Liceului Ortodox nu sunt singulare. Preasfinția Sa s-a aflat de foarte multe ori în mijlocul elevilor: la Sfintele Liturghii arhiereşti săvârșite în cele două Paraclise ale școlii, la diferite serbări și programe cultural-artistice ale elevilor şcolii, la momente festive din viaţa instituţiei, dar şi în vizite cu caracter pastoral sau administrativ.

Trebuie menționat, de asemenea, faptul că Preasfințitul Părinte Sofronie are întâlniri periodice și cu cadrele didactice ale școlii, unele desfăşurate chiar la Reședința Episcopală, întâlniri în cadrul cărora se discută problemele instituţiei şi măsurile ce se impun pentru eficientizarea permanentă a procesului de învăţământ, pentru identificarea celor mai potrivite metode şi mijloace de consolidare a pregătirii elevilor şcolii, atât din punct de vedere intelectual şi ştiinţific, cât şi spiritual şi moral. În sprijinul acestei pregătiri, Preasfinția Sa a donat, încă de la înfiinţarea şcolii, în anul 2007, din colecţia personală, importante colecții de cărți, enciclopedii și albume de artă pentru biblioteca şcolii, iar pentru cele două Paraclise a dăruit valoroase icoane și obiecte de cult.

Grija și preocuparea permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie față de bunul mers al școlii este una firească și părintească în același timp, deoarece Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este ctitoria de suflet a Preasfinției Sale, prima ctitorie după întronizarea ca și Chiriarh al Oradiei, în anul 2007. Dacă în toamna anului 2007 Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” pornea la drum cu un număr de 27 de elevi, astăzi, prin binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfinției Sale, în această Școală a Bisericii se pregătesc 720 de elevi, începând cu nivelul preșcolar și terminând cu cel liceal.

La sfârșitul întâlnirilor cu Episcopul Oradiei, elevii și diriginții însoțitori au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie daruri, constând în reviste, pliante cu conținut religios și cultural, precum şi câte un exemplar din Scrisoarea Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului din acest an.