Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Concert de colinde al şcolilor teologice din Eparhia Oradiei

Concert de colinde al şcolilor teologice din Eparhia Oradiei

Ca în fiecare an, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei organizează o serie de concerte de colinde tradiţionale româneşti, specifice acestei perioade premergătoare Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Seria de concerte a fost deschisă Duminică, 13 decembrie, de către şcolile teologice din Eparhia Oradiei, în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, de la a cărei sfințire a pietrei de temelie se împlinesc anul acesta 20 de ani. Prin voia și ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și grija permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în interiorul somptuosului lăcaș de închinare s-au finalizat de curând lucrările de introducere a instalațiilor termice de încălzire prin pardoseală, astfel încât sfintele slujbe se pot săvârși de acum în spațiul generos al catedralei propriu-zise și în perioada de iarnă.

În prima parte a concertului, Corul „Diacon Nicolae Firu” al elevilor Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, dirijat cu multă măiestrie şi profesionalism de către Părintele Arhidiacon Prof. Ştefan Lakatos, a impresionat prin acurateţea şi candoarea vocilor tinere, vestitoare ale Naşterii Pruncului Sfânt în ieslea Betleemului.

În repertoriul  acestui cor s-au regăsit colinde precum: Bună dimineața la Moș Ajun, Moș Crăciun, Steaua sus răsare, Noi în seara de Crăciun, Maica Sfântă, O, ce veste minunată, Mândru-i  ceru, Colinda copiilor, Dalbu Păcuraru, În locașul lui Crăciun, Jos în Țara Românească, Cerul și-a deschis soborul, Troparul Nașterii, Hristos Se naște, Noapte de vis, Colinda Jupânului.

În a doua parte a concertului, Corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijată de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihai Brie, membru al Uniunii Muzicologilor şi Compozitorilor din România, a dat dovadă de maturitate și profesionalism, interpretând colinde precum: Îngerul păstorilor a strigat, Sculaţi fraţi, nu mai dormiţi, La Vifleiem colo-n jos, În locaşul lui Crăciun, Mare Minune, Lerului mărului, D-auzi bade ori n-auzi, În oraşul Betleem, În seara de Moş Ajun, O măicuţă, Maică Sfântă, Sara-i bună a lui Crăciunu’, Urare.

În încheierea concertului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei i-a felicitat pe coriști împreună cu dirijorii lor și a rostit un vibrant și emoţionant cuvânt de binecuvântare. „De peste două mii de ani în lume, în mijlocul nostru este Soarele Dreptății, Hristos Iisus, Dumnezeu Întrupat și Mântuitorul neamului omenesc. De aproape două mii de ani, noi, aici, suntem zămisliți din plămada înaintașilor noștri și pecetluiți în numele lui Hristos Iisus, Domnul și Mântuitorul. Noi cei de aici, de la marginile dinspre apus ale neamului românesc, de o mie de ani în stare de jertfă, în peștera Betleemului duhovnicesc, cu toții suntem adunați în evlavie smerită, în umilință sfântă și desăvârșită, în jurul ieslei în care S-a născut în lume din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Domnul nostru.”

„După 95 de ani de așteptare, la 20 de ani de la așezarea și sfințirea pietrei fundamentale a acestei Catedrale închinate Soarelui Dreptății, Hristos Domnul, în seara de acum, după 20 de ani de când vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist al României, împreună cu predecesorul nostru, Episcopul Ioan al Oradiei, au sfințit piatra fundamentală pentru Catedrala Soarelui, acum, aici, ne-am învrednicit să participăm cu toții la prima seară de colinde în Catedrala propriu-zisă. Prima seară în care cei care au cântat și-au pus sufletele lor de aur, iar noi cei care i-am ascultat am pus tămâie și smirnă în inimile noastre larg deschise, toate inimile în inima cea mare a Bisericii, pulsând înaintea Soarelui Dreptății, Care vine și acum să Se nască în sufletele noastre, să coboare în inimi, să le curățească, să Se sălășluiască acolo pentru veșnicie.”

„Încărcați și noi de atâta frumusețe duhovnicească, în duhul bătrânelor noastre colinde, înconjurați nevăzut de strămoșii noștri care s-au dus dintre noi, dincolo de hotarul pe care nu-l vedem, privesc la noi și se alătură nouă, în bucuria de taină a sărbătorii. Într-un astfel de veșmânt, venim înaintea Lui, noi, cei din Țara lui Leru-i ler, împodobiți cu florile dalbe pe care le-am cules în sufletele noastre, cu florile de măr ale purității, ale cumințeniei, ale smereniei, ale îndelungii răbdări, pentru a le pune în ieslea Betleemului duhovnicesc, în jurul căreia s-au rugat smerit, în umilință sfântă, strămoșii noștri, care ne-au predat, ca pe o comoară de mult preț, colindul vechi și bun.”

„Noi, cei adunați în jurul icoanei Nașterii Sale, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, cu Îngerii din cer, cu Sfinții, cu cetele strămoșilor noștri care ne-au predat nouă, ca pe un tezaur scump, colindul sfânt și bun, noi toți, adunați pe lângă Împăratul, cine suntem în această vreme? Suntem curtenii Săi, boierii Săi care își deschid larg inimile ca să intre Împăratul Măririi, boierii care deschid porțile și lasă să intre bucuria Celui Care a venit în lume, urmând înaintașilor noștri, marii voievozi, descălecători de țară, dătători de legi și datini, așa cum odinioară făceau în cetățile și palatele lor și Mircea cel Bătrân și Ștefan Vodă cu boierii lor.

Tot românul, la Nașterea Domnului, este boier al Celui Preaînalt. Oricât de smerit ar fi bordeiul său, oricât de lipsită ar fi casa, apartamentul micuț, garsoniera de la bloc, ele devin în această perioadă, prin lucrarea dragostei lui Dumnezeu în noi, palate ale Împăratului veșniciei. Iar toți cei care își deschid casele, inimile și sufletele sunt boierii Celui Preaînalt, gata să primească cetele de colindători. Așa este Țara lui Leru-i ler, așa se îmbracă, așa se arată ea în vremea aceasta.”

„Mulțumim Preasfintei Treimi că după 95 de ani de așteptare, după 20 de ani de la așezarea și sfințirea pietrei de temelie, pentru prima oară în istorie, într-o Catedrală potrivită cu demnitatea poporului nostru dreptcredincios din Bihor, într-o primă seară de colinde, am putut, aici, să-I aducem Soarelui Dreptății recunoștința noastră.”

Alături de Preasfinţitul Părinte Sofronie, la acest concert au mai participat Părinţi Consilieri de la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Părinţii slujitori de la Catedrala Episcopală din Oradea, Părinţi profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea şi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, precum şi alţi preoţi, studenţi, elevi şi mulţime de credincioşi, dornici să audă şi să primească prin cânt vestea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.