Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Concert de colinde în Duminica dinaintea Naşterii Domnului la Oradea

Concert de colinde în Duminica dinaintea Naşterii Domnului la Oradea

Ca în fiecare an, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a organizat, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, o serie de concerte de colinde, specifice acestei perioade premergătoare Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos.

După ce pe parcursul a trei săptămâni dreptmăritorii creştini din cetatea de pe malurile Crişului Repede au avut privilegiul să audieze mai multe concerte de colinde şi să ia parte la evenimente religios-culturale dedicate praznicului Naşterii Domnului, concertul care a încheiat această serie a fost cel din după-amiaza zilei de Duminică, 21 decembrie 2014, Duminica dinaintea Naşterii Domnului, desfăşurat în paraclisul de iarnă al catedralei, Concertul tradiţional al corurilor de la bisericile ortodoxe din Oradea, în prezenţa Întâistătătorului Eparhiei Oradiei.

La acest concert au participat şase coruri din Oradea, care au interpretat colinde specifice perioadei din anul bisericesc în care ne aflăm, piese preluate din repertoriul muzical religios naţional.

Au concertat: Corul „Îngeraşii” al copiilor de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, condus de PC Prot. Nicolae Alexandru Pop, vicar-eparhial; Corala bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Oradea-Ioşia, dirijată de Domnul. Prof. Laviniu Chişvasi; Corul „Sfinţii Melozi” al tinerilor de la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, dirijat de Doamna Prof. Dorina Dumitrescu; Corul bisericii „Sfântul Ioan cel Nou Românul Hozevitul” şi „Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei” din Oradea-Nufărul, dirijat de Doamna Prof.  Loredana Pantea; Corul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, condus de Doamna Prof. Ioana Fesus şi Corul Bisericii cu Lună din Oradea, dirijat de Domnul Conf. Univ. Dr. Valentin Lazăr. De asemenea, au încântat auditoriul şi cunoscuţii interpreţi bihoreni, soţii Florin şi Florina Mariş-Hinsu.

În cuvântul de binecuvântare rostit la finalul concertului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei a subliniat frumuseţea şi măreţia praznicului împărătesc al Naşterii Domnului, oglindit în colindele interpretate de cele şase coruri, care au adus bucurie duhovnicească şi multă mângâiere tuturor celor prezenţi:

„În seara aceasta binecuvântată, noi toţi împreună, colindători şi spectatori, am fost pelerini la Betleem, la Betleemul cel duhovnicesc, în peştera cea tainică, şi aici la Catedrală, dar pelerini înlăuntrul inimii noastre. Fiecare dintre noi a parcurs o călătorie tainică, prin lucrarea Duhului Sfânt, spre adâncurile de taină ale inimii fiecăruia, acolo unde harul pe care l-am primit cu toţii în Taina Sfântului Botez ne cheamă să intrăm, în fiecare zi, dar mai cu seamă în perioada în care ne aflăm şi mai ales acum, când ne pregătim cu toţii de Naşterea Domnului Iisus Hristos.”

„Acolo, în adâncurile inimii noastre, coborând, ne întâlnim şi cu cei de odinioară, din timpurile biblice, cu Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, născut în ieslea Betleemului, cu Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cu Dreptul Iosif; ne întâlnim şi cu magii, cu păstorii şi cu îngerii, cu toţi cei care I-au adus închinare Pruncului Iisus. Acolo sunt şi necuvântătoarele, sunt boul şi asinul, sunt mieii, sunt toate făpturile lui Dumnezeu prezente. Şi cele neînsufleţite le găsim: stânca, piatra peşterii, fânul uscat şi toate celelalte elemente, într-un rezumat al cosmosului întreg, adunat la Betleem să se închine Domnului Hristos.”

„Pe lângă sfinţii şi chipurile biblice pe care le întâlnim acolo, în peştera tainică a inimii noastre, ne aşteaptă la locul de taină al întâlnirii şi strămoşii noştri, înaintaşii noştri, neamul nostru, cei care mai înainte de noi au colindat colindele pe care le colindăm şi noi acum, bătrânele noastre colinde strămoşeşti, atât de bătrâne şi atât de tinere, totodată. Acolo, în adâncul de taină al inimii noastre, unde coboară rugăciunea, acolo de unde ţâşneşte sângele harului, de unde pulsează, în întregul nostru organism duhovnicesc, viaţa cea adevărată, viaţa în Hristos, viaţa în Cel Care, la plinirea vremii, S-a coborât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, făcându-Se Om, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.”

„Cu smerenie, cu delicateţe, în cuminţenie deplină să ne apropiem şi acum de taina Naşterii Mântuitorului Hristos Iisus şi mai ales de adâncurile strălucitoare de har ale inimilor noastre, inimi dornice să Îl primească pe Cel plin de lumină, pe Cel Care vine să alunge tot întunericul, toată răutatea, toate patimile, toate păcatele şi să strălucească cu slava Sa, umplându-ne de bucurie, de veselie, de lumină, de viaţă. Să ne curăţim, dar, palatele lăuntrice, casele noastre, inimile noastre ca să Se nască acolo Hristos Domnul, aşa cum au arătat-o şi sfinţii şi creştinii din toate vremurile şi din toate locurile.”

Chiriarhul Oradiei i-a felicitat pe toţi ostenitorii şi dirijorii formaţiilor corale, binecuvântându-i şi urându-le coriştilor şi tuturor celor prezenţi, sărbători fericite, ani mulţi şi buni, cu sănătate şi multe bucurii şi împliniri duhovniceşti.

Împreună cu Preasfinţitul Părinte Sofronie, la acest concert au mai participat părinţi consilieri, membri ai Permanenţei Eparhiale a Oradiei, părinţii slujitori de la Catedrala Episcopală din Oradea, precum şi alţi preoţi din Oradea, copii, tineri şi mulţi credincioşi ai Bisericii, dornici să audă şi să primească prin cânt vestea Naşterii Domnului.