Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Concursul „Istoria de lângă noi” – ediția a treia

Concursul „Istoria de lângă noi” – ediția a treia

În zilele de 19-20 aprilie la  Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-a desfășurat cea de-a treia ediție a concursului județean „Istoria de lângă noi – viață politică și societate bihoreană”. Structurat pe două secțiuni (una rezervată elevilor din clasele VII-VIII, cealaltă liceenilor) concursul face parte dintr-un proiect mai vast - Simpozionul Național Roman Ciorogariu - spirit european” (ediția a VII-a), ce va avea în an centenar tema Bihorul în contextul Marii Uniri” și ale cărui lucrări se vor desfășura în perioada 27-28 aprilie 2018 tot la Liceul Ortodox din Oradea.

Resorturile care au motivat opţiunea pentru iniţierea unui concurs referitor la istoria locală se regăsesc în convingerea că o cale pentru atingerea dimensiunii formative pe care disciplina Istorie şi-o propune este cunoaşterea şi înţelegerea trecutului comunităţii din care elevii fac parte. Istoria unei comunităţi - spaţiu cultural fundamental - se petrece în virtutea unei reproduceri identitare variabile în timp. În acest cadru generaţii diferite şi succesive au elaborat fapte, evenimente, precum şi o „marcă” agregată mai ales printr-o memorie comună a locului. Cunoscând evenimentele, faptele, personalităţile, oamenii care au acţionat şi construit în timp istoric viaţa în spaţiul Bihorului, copiii de azi pot înţelege mai bine realităţii timpului lor, provocările şi problemele comunităţii în care trăiesc şi pot fi inspiraţi în căutarea unor soluţii pentru rezolvarea acestora în modelele pe care trecutul le poate oferi.

Inițiat și organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” și Primăria Municipiului Oradea - prin Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), consursul propune elevilor de gimnaziu şi liceu oportunitatea de a înţelege istoria comunităţii, ca parte integrantă a istoriei naţionale, de a identifica în ce măsură cele două interferează, sau altfel spus, de a încearca analiza modalităţii în care evenimentele din marea istorie afectează destinele individuale, evoluţia unor instituţii, a unei comunităţi, în general. Data de desfășurare nu este întâmplător aleasă – fiind în preajma aniversării zilei eliberării oraşului Oradea de către armata română - 20 aprilie 1919.

S-au înscris în concurs elevi din mai multe unități școlare din Oradea și din județul Bihor – Colegiile Naționale „Mihai Eminescu”, „Emanuil Gojdu”, „Iosif Vulcan” – toate trei din Oradea, respectiv „Samuil Vulcan” din Beiuș, Liceele Teoretice „Aurel Lazăr”, „Onisifor Ghibu” și „Lucian Blaga” din Oradea, Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” - toate din Oradea, Liceul „Petofi Sandor” din Săcuieni, Școala Gimnazială „Dacia” din Oradea, precum și Școlile Gimnaziale din Nojorid, Mihai Bravu, Păgaia, Oșorhei, Avram Iancu și Bulz.

La deschiderea festivă a concursului au participat și au luat cuvântul reprezentanții organizatorilor – inspector Elisaveta Roșu (ISJ Bihor), părintele protopop Simion Goga, protopopul Oradiei, părintele-profesor Dorel Leucea (directorul adjunct al Liceului Ortodox din Oradea), prof. Livia Muntean (directoarea Colegiul Național „Mihai Eminescu”), Maria Hulber (din partea Casei Corpului Didactic Bihor), respectiv profesorii universitari Mihai Drecin și Gabriel Moisa (de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din Oradea).

Participanții la cele două secțiuni ale concursului (grupați în echipe de câte 3 elevi) au avut de rezolvat o probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor (conţinute în bibliografia referitoare la problematica aportului Bihorului la realizarea României Mari) - cu durata de 30 de minute, respectiv de trecut o probă aplicativă, ce a const în realizarea unui afiş, poster sau lucrare plastică (cu dimensiunea 60 x 90 cm) pe tema „Bihorul şi Marea Unire” – pentru elevii de gimnaziu, respectiv  în prezentarea unei lucrări ştiinţifice (realizate de către membrii echipajului, sub coordonarea cadrului didactic îndrumător)  referitoare la reprezentanţii Bihorului la Marea Adunare Naţională de Ia Alba Iulia - pentru elevii din clasele de liceu. A existat și o secțiune dedicată artei dramatice (teatrului istoric), ce a constat în elaborarea unui scenariu original referitor la realizarea României Mari, precum și interpretarea acestuia de către echipa de elevi înscrisă în concurs.

La fiecare secțiune s-au acordat premiile I, II , III, precum şi menţiuni. Deși se poate spune că toți elevii au ieșit câștigători prin prisma experienței acumulate și a cunoștințelor de istorie locală dobândite prin participarea la această competiție (toți copiii primind diplome de participare), trebuie remarcate echipajele care au urcat pe prima poziție – acestea fiind cele de la Liceele Teoretice „Aurel Lazăr” (gimnaziu) și  „Onisifor Ghibu” (liceu) – la secțiunea de artă dramatică, respectiv  Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” (la gimnaziu) și Colegiul Național „Emanuil Gojdu” (la clasele IX-XII) – pentru secțiunea teoretico-aplicativă.