Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Concursul Naţional Catehetic „Rugăciunea în viaţa mea” în Parohia Curăţele

Concursul Naţional Catehetic „Rugăciunea în viaţa mea” în Parohia Curăţele

La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2022 să fie declarat „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” şi „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” în Patriarhia Română.

În acest sens, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este organizat Concursul Naţional Catehetic Rugăciunea în viaţa mea, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, în perioada 15 noiembrie 2021 – 21 mai 2022.

În Parohia Curăţele, Protopopiatul Beiuş, Eparhia Oradiei, tema proiectului realizat în cadrul concursului a fost „Duhul Sfânt, Duhul rugăciunii”. Au răspuns iniţiativei nouă tineri, cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, sub coordonarea părintelui paroh Traian Nojea şi a doamnei preotese, profesor bibliotecar Teodora Nojea. Locurile de desfăşurare au fost biserica parohială, precum şi locuinţele tinerilor participanţi, iar perioada de implementare, februarie – aprilie 2022. Întregul demers a fost pus sub ocrotirea şi călăuzirea Sfântului Duh, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 26).

Între obiectivele urmărite au fost cunoaşterea învăţăturii Bisericii Ortodoxe despre rolul şi importanţa rugăciunii în viaţa creştinului, trăirea experienţei rugăciunii în viaţa personală şi comunitară, în Biserică, stimularea şi îmbunătăţirea activităţii catehetice desfăşurate la nivelul parohiei precum şi implicarea mai activă în viaţa Bisericii.

Activităţile au inclus o serie de şase cateheze despre rugăciunea Împărate Ceresc, susţinute în biserica parohială în perioada februarie – martie, o dată pe săptămână, vinerea; o compunere despre experienţa rugăciunii, alcătuită de tinerii participanţi; o poezie despre rolul şi roadele rugăciunii, compusă de tinerii participanţi; o expoziţie cu texte biblice şi ale unor Sfinţi Părinţi despre rugăciune, în biserica parohială, care apoi au fost oferite, sub forma de scrisori, credincioşilor prezenţi; participarea copiiilor la slujba Acatistului Sfântului Duh (aducător de multă înţelepciune şi luminarea minţii pentru învăţătură şi reuşită la examene), în biserica parohială, pe care l-au rostit în întregime, iar la sfârşit, au cântat o frumoasă priceasnă închinată Maicii Domnului, precum şi fotografii cu colţul de rugăciune de acasă (de menţionat că au fost copii care şi-au amenajat pentru prima dată un colţ de rugăciune acasă).

Prin acest proiect s-a urmărit manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase, selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date, identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase, relaționarea pozitivă cu colegii, în cadrul activităților, utilizând reguli de comportament moral-religios, asumarea de responsabilități specifice în context extraşcolar de colaborare cu ceilalți, respectând diversitatea grupului, precum şi implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi  socio-culturale şi aspecte de viață spirituală a comunității.

Rezultatele acestei activităţi nu au întârziat să apară: pe lângă bucuria comuniunii şi a realizării unor lucruri frumoase împreună, tinerii participanţi la acest proiect au conştientizat importanţa rugăciunii personale şi comunitare. Copiii implicaţi au devenit mai responsabili faţă de sine şi faţă de alţi copii, iar cu sprijinul comunităţii parohiale, aceştia au conştientizat că nu sunt singuri în demersul lor, că numai împreună cu întreaga comunitate locală, uniţi în rugăciune şi sub călăuzirea Sfântului Duh, îşi pot realiza cu adevărat obiectivele propuse.

Prin acest proiect s-a urmărit, de asemenea, stimularea creativităţii copiilor implicaţi, încrederea în capacitățile personale, socializarea, integrarea și formarea unei atitudini favorabile față de școală, de valorile autentice ale familiei, ale comunităţii parohiale, precum şi crearea unui cadru propice rugăciunii acasă, colţul de rugăciune.

Pr. Prof. Traian Nojea