Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Concursul Naţional Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni” în Parohia Curăţele

Concursul Naţional Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni” în Parohia Curăţele

La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2021 să fie declarat „Anul omagial al pastorației românilor din afara României” şi „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor” în Patriarhia Română.

În acest sens, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este organizat Concursul Naţional Catehetic Biserica – familia românilor de pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în perioada 21 decembrie 2020 – 22 august 2021.

În Parohia Curăţele, Protopopiatul Beiuş, Eparhia Oradiei, tema miniproiectului realizat în cadrul concursului a fost O carte pentru un suflet de român”. Au răspuns iniţiativei cinci tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, sub coordonarea părintelui paroh Traian Nojea şi a doamnei preotese, profesor bibl. dr. Teodora Nojea. Locurile de desfăşurare au fost biserica parohială şi de filie, precum şi biblioteca şcolară a unei unităţi de învăţământ din cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, Republica Moldova, iar perioada de implementare, 8 - 26 februarie 2021.

Ca resurse umane, amintim grupul de tineri implicaţi, preotul şi profesorul coordonator, comunitatea parohială, şcolile participante, Episcopia Basarabiei de Sud, iar ca resurse financiare, suma de 800 lei. Pentru a obţine acest buget, tinerii implicaţi în proiect, dând dovadă de creativitate, au confecţionat manual 200 de mărţişoare, care au fost oferite credincioşilor cu îndemnul de o oferi o mică donaţie. Aceştia au fost foarte receptivi la implementarea acestui miniproiect cultural – filantropic; toate aceste activităţi au sensibilizat opinia publică locală față de beneficiarii finali ai acestuia, copii români fără posibilităţi materiale din cadrul unei unităţi de învăţământ din cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, cărora le-au fost oferite 73 de cărţi noi în limba română (în special literatură română pentru copiii din ciclurile primar şi gimnazial).

Prin acest miniproiect s-a urmărit manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase; selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din perspectiva unor criterii date; identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin raportare la valorile moral-religioase; relaționarea pozitivă cu colegii, în activități de voluntariat, utilizând reguli de comportament moral-religios; asumarea de responsabilități specifice în context extraşcolar de colaborare cu ceilalți, respectând diversitatea grupului, precum şi implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi  socio-culturale şi aspecte de viață spirituală a comunității.

Activităţile miniproiectului au fost, pe scurt:

a) 12 şi 13 februarie 2021, biserica parohială: tinerii implicaţi în acest miniproiect au confecţionat manual 200 de mărţişoare. Pe fiecare dintre acestea au scris un citat biblic sau patristic, cu valenţe duhovniceşti şi patriotice. La finalul activităţii, tinerii participanţi au fost răsplătiţi cu o gustare şi ceva dulce.

b) 14 şi 21 februarie 2021, biserica parohială şi de filie: mărţişoarele au fost oferite credincioşilor prezenţi la biserică, care au fost anterior informaţi despre această activitate prin intermediul canalelor de comunicare online. Aceştia au fost îndemnaţi să ofere o mică donaţie pentru această acţiune cultural – filantropică. Cu această ocazie, s-a strâns suma de 800 lei.

c) 22 februarie 2021: cu sprijinul dnei. bibl. dr. Teodora Nojea, au fost selectate şi comandate un număr de 73 cărţi în limba română cu conţinut educativ (literatură pentru copii, poveşti şi povestiri, poezii etc), cu alte cuvinte, lecturi indispensabile copilăriei (ciclul primar şi gimnazial);

d) 23 – 26 februarie 2021: prin intermediul Episcopiei Basarabiei de Sud cărţile au fost oferite unei biblioteci şcolare din cuprinsul acestei Eparhii, pentru a fi puse la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice.

Rezultatele acestei activităţi nu au întârziat să apară: pe lângă bucuria comuniunii şi a realizării unor lucruri frumoase împreună, tinerii participanţi la acest miniproiect au conştientizat importanţa lucrului în echipă, pentru o cauză nobilă. Copiii implicaţi au devenit mai responsabili faţă de sine şi faţă de alţi copii, iar cu sprijinul comunităţii parohiale, aceştia au conştientizat că nu sunt singuri în demersul lor, că numai împreună cu întreaga comunitate locală se pot realiza cu adevărat obiectivele propuse. De asemenea, un rezultat important al miniproiectului a fost şi întărirea comunităţii parohiale prin implicarea autorităţilor locale, a părinţilor şi a copiilor în aceste activităţi, dar şi prin beneficiarii direcţi ai miniproiectului, care sunt, la rândul lor, tot copii… din suflet de copil pentru un alt suflet de copil”, ar putea fi pe scurt motto-ul acestui miniproiect.

 Prin acest miniproiect s-a urmărit, de asemenea, stimularea creativităţii copiilor implicaţi, încrederea în capacitățile personale, socializarea, integrarea și formarea unei atitudini favorabile față de școală, de valorile autentice ale familiei, ale comunităţii parohiale, dar şi faţă de semenii lor de peste Prut, cu care ne exprimăm convingerea că vor lega o frumoasă prietenie, chiar şi virtuală, deocamdată, pentru că o graniţă vremelnică nu-i poate despărţi pe fraţii de aceeaşi credinţă, limbă şi cultură.

Pr. Prof. Traian  Nojea