Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Conferinţă preoţească dedicată Anului omagial euharistic în Episcopia Oradiei

Conferinţă preoţească dedicată Anului omagial euharistic în Episcopia Oradiei

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu numărul 10.236 din 31 octombrie 2012, luată în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2012, potrivit căreia la nivelul Patriarhiei Române anul 2014 a fost declarat „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei s-a desfăşurat, joi 5 iunie 2014, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, Conferinţa preoţească pastoral-misionară semestrială de primăvară, sub genericul: „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)”.

Conferinţa, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a reunit pe toţi preoţii parohi şi slujitori, preoţii misionari şi de caritate, din cuprinsul celor patru protopopiate ale Eparhiei, pe toţi preacuvioşii părinţi stareţi şi egumeni şi preacuvioasele maici stareţe de la aşezămintele monahale din Episcopia Oradiei, pe cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea şi de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, precum şi pe toate cadrele didactice care predau disciplina Religie Ortodoxă în şcolile din judeţul Bihor.

Începând cu ora 9, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, format din Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarh şi stareţ al Mănăstirii Izbuc, Preacucernicul Părinte Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Preacucernicul Părinte Ioan Balint, Protopopul Beiuşului, Preacucernicul Părinte Ioan Şugar, Protopopul Marghitei, Preacucernicul Părinte Vasile Popa, Protopopul Tincăi, Arhid. Nicolae Alin Herlea şi Arhid. Ştefan Lakatos, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, urmată de slujba de Te Deum.

Referatul conferinţei a fost susţinut de către Preacucernicul Părinte Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, cu tema: „Sfânta Spovedanie şi Euharistia – lucrări sacramentale ale Bisericii şi mijloace spirituale de vindecare şi sfinţire a vieţii credincioşilor”.

În cadrul conferinţei, părintele profesor a subliniat faptul că încorporarea oamenilor în Hristos Domnul şi calitatea de creştini a acestora, precum şi creşterea lor în Hristos, ca mădulare vii ale Trupului Său, se realizează doar prin Sfintele Taine ale Bisericii, prin care creştinii renasc la viaţa spirituală, devenind, din fii ai trupului, fii ai Împărăţiei. Sfânta Taină a Spovedaniei este taina prin care credinciosul, prin puterea Duhului Sfânt, în urma mărturisirii păcatelor în faţa duhovnicului, primeşte iertarea păcatelor săvârşite după Botez, refăcând comuniunea de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii. Prin Taina Spovedaniei se reînnoieşte Botezul, unii dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii numind această taină „botezul lacrimilor”. Taina Spovedaniei este indispensabilă creştinului, ea fiind, pe lângă cele trei taine de iniţiere, cheia deschiderii cerului şi asigurarea câştigării Împărăţiei celei veşnice.

Despre Sfânta Împărtăşanie, părintele prodecan a arătat că, aşa cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfânta Taină a Euharistiei este „Taina Tainelor”. Sfinţii Părinţi afirmă că Biserica este acolo unde se săvârşeşte Euharistia, de aceea este numită şi „Taină a comuniunii”, pentru că Euharistia stabileşte comuniunea în cele două sensuri, respectiv cu Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, şi cu ceilalţi credincioşi. Tot Sfinţii Părinţi văd în Euharistie „leacul nemuririi” sau „remediul prin excelenţă care vindecă toate relele legate de păcat”. Împărtăşirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos rămâne, pentru fiecare credincios în parte, ţinta sau scopul pregătirii sale duhovniceşti, şansa vieţii sale de a fi invitat la masa cea cerească a Împărăţiei lui Dumnezeu.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt de binecuvântare întregii asistenţe şi a felicitat pe Părintele Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, pentru pregătirea şi prezentarea referatului, subliniind importanţa întâlnirii din cadrul conferinţei:

„Conferinţa pastoral-misionară de primăvară din acest an, 2014, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, este o ocazie binecuvântată pentru toţi preoţii de mir şi din cinul monahal din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei de a-şi înnoi toate cunoştinţele pe care le-au acumulat în cursul anilor de formare teologică şi, apoi, pe parcursul formării profesionale continue, în timpul dobândirii experienţei de slujire la sfintele altare şi în legătură directă cu credincioşii, în privinţa a tot ceea ce înseamnă Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii). Nu în ultimul rând, este un prilej foarte potrivit, pentru întreaga preoţime din Eparhia Oradiei de a se întâlni şi a-şi împărtăşi experienţele din câmpul pastoral-misionar, în special cele legate de Sfânta Spovedanie şi de Sfânta Împărtăşanie, probleme şi teme atât de importante în contextul societăţii contemporane, dar mai ales pentru noi, cei din Episcopia Oradiei, care trăim într-un mediu multicultural şi pluriconfesional şi unde mărturisirea credinţei ortodoxe şi trăirea ei, punerea în practică a valorilor Ortodoxiei, este foarte importantă.”