Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Conferințe preoțești în Eparhia Oradiei - sesiunea de primăvară

Conferințe preoțești în Eparhia Oradiei - sesiunea de primăvară

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în săptămâna 15-20 mai 2023, în Episcopia Oradiei, are loc sesiunea de primăvară a conferințelor preoțești semestriale, având ca tematică principală „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice”, așa cum a fost consacrat anul 2023 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre în Patriarhia Română, la care se adaugă, bineînțeles, comemorarea solemnă a imnografilor și cântăreților bisericești.

Programul celei dintâi conferințe preoțești a debutat luni, 15 mai 2023, cu Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfânta Treime” și „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” de către Părintele vicar Radu-Valer Rus, delegatul Preasfințitului Părinte Sofronie,  Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei și Părintele paroh Emilian Susan, după care a urmat slujba de Te Deum, unde s-au înălțat rugăciuni de mulțumire către Preabunul Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra clerului și credincioșilor din Protopopiatul Oradea.

În cele ce au urmat, la sediul protopopiatului, s-au desfășurat lucrările propriu-zise ale conferinței, prezidată de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei. După cuvântul inaugural al Ierarhului locului, Părintele Viorel-Cristian Popa, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, a oferit Protopopului Oradiei, Părintelui Aurel-Simion Goga, medalia și diploma aniversară a centenarului Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, ca semn al prețuirii și aprecierii efortului pe care conducerea protopopiatului și, implicit, preoții din subordine l-au depus prin sprijinul constant și consistent oferit facultății.

Apoi, Părintele Vasile-Cosmin Popa, preotul paroh de la Parohia Paleu, care desfășoară o amplă și pilduitoare activitate social-filantropică în enorie, a fost invitat de Ierarh să susțină lucrarea pe care a întocmit-o din încredințarea Preasfinției Sale pentru prezenta sesiune de primăvară: „2023 – Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Exigențe misionare în cadrul pastorației persoanelor vârstnice”, care va constitui subiectul central al conferințelor preoțești organizate săptămâna aceasta. În cadrul lucrării elaborate s-au respectat și dezvoltat coordonatele tematice trasate în Actul de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2023 al Sfântului Sinod al Bisericii noastre: forme ale pastoraţiei şi sprijinirii persoanelor vârstnice în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie; principii şi metode privind pastoraţia persoanelor vârstnice în viața Bisericii; parohia, familia și persoanele vârstnice, astăzi: comuniune şi conlucrare; realităţi şi provocări actuale privind pastoraţia şi sprijinirea persoanelor vârstnice.

În continuare, Chiriarhul Oradiei a adus aprecieri preotului Vasile-Cosmin Popa pentru lucrarea realizată, apoi le-a vorbit tuturor clericilor prezenți despre dinamismul și capacitatea de adaptare care trebuie să fie caracteristică slujitorilor Bisericii, mereu atenți la specificul fiecărei comunități în parte și la schimbările fără precedent, mai mult sau mai puțin fundamentale, care survin în mentalul colectiv al societății contemporane, realități elocvente, de luat în seamă în vederea reușitei misiunii social-filantropice a Bisericii.

 „Noi trebuie să avem conștiința că lucrurile nu încep cu noi. Nu suntem primii care facem pastorația celor vârstnici, dar, totuși, trebuie să ținem cont de faptul că suntem ancorați în timp și spațiu, trăim într-o anume perioadă și într-un anume loc și că a rânduit Dumnezeu să ne naștem aici, să fim români, în această parte de țară și nu în alta, în epoca pe care o străbatem acum. În acest context trebuie să ținem cont și de realitățile istorice care caracterizează misiunea socială a Bisericii și de faptul că este o nevoie permanentă de adecvare și de continuitate. De aceea, este nevoie să fim conștienți de dificultățile reale cu care ne confruntăm și de faptul că Dumnezeu nu ne cere imposibilul, dar trebuie neapărat să facem ceea ce suntem în stare să facem! Or, noi, cei care trăim aici, dar și părinții și bunicii noștri, cei care știu ce înseamnă presiunea multiculturalismului și a unor comunități diverse cu pretenții de hegemonie, care s-au bucurat în cursul istoriei de o adevărată privilegiere din partea factorilor conducători ai societății, nu trebuie să ne descurajăm, ci, dimpotrivă, trebuie să aflăm mereu noi modalități, chiar să inventăm acolo unde este cazul, de a sta la dispoziția oamenilor. Căci, dragii mei, până la urmă de asta au nevoie oamenii. Nu de declarații de fidelitate față de propria tradiție, sunt bune și acestea, dar oamenii au nevoie întâi de toate de ajutor concret, care să se ofere oamenilor care sunt aflați în mare nevoie, ceea ce și faceți în foarte multe parohii, astfel de frumoase lucrări care ușurează și înseninează, în special și mai ales, viețile oamenilor trecuți de prima tinerețe.”

La finele conferinței, Părintele protopop Aurel-Simion Goga a adus cuvânt de mulțumire față de Ierarhul cetății orădene pentru prezența, purtarea de grijă și cuvântul rostit spre edificarea slujitorilor Sfintelor Altare din Protoieria Oradiei, manifestându-și, totodată, și recunoștința față de Părintele decan Viorel-Cristian Popa pentru medalia aniversară oferită, care nu este altceva decât o recunoaștere sinceră a colaborării armonioase și cordiale care există între preoții protopopiatului și facultatea în care cei mai mulți dintre cei prezenți s-au pregătit spiritual și intelectual spre a sluji Domnului și poporului Său.

Pr. Andi-Constantin Bacter