Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuire a profesorilor de Religie din județul Bihor

Consfătuire a profesorilor de Religie din județul Bihor

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea a fost zilele acestea gazda consfătuirii anuale a profesorilor de religie din judeţul Bihor. Activitatea, la care au participat profesorii de religie ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată, baptistă și penticostală s-a înscris în seria consfătuirilor pe discipline programate pentru anul școlar 2018-2019.

În debutul activității inspectorul școlar pentru disciplina religie, Pr. prof. Florin Negruţiu a prezentat o analiză succintă a activității desfășurate la nivelul disciplinei în anul școlar 2017-2018, făcând referire la cele mai importante programe și proiecte derulate în anul școlar precedent la nivel județean și numai, impactul programelor educative asupra comunităților școlare, rolul cursurilor de formare, performanțele obținute la competițiile locale, județene și naționale de elevii de la toate confesiunile și nivelurile de clasă unde se organizează astfel de concursuri.

S-a reliefat în mod special calitatea procesului instructiv-educativ, relația profesor-elev, precum și relevanța activităților educative în cadrul parteneriatului școală-biserică-familie în contextul provocărilor lumii contemporane. A fost subliniată diagnoza la nivelul disciplinei, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, exploatarea resurselor educaționale existente la nivelul școlii sau în mediul online, valorificarea funcţiei formative a evaluării în procesul de predare-învățare. S-a reamintit necesitatea existenței unei reviste disponibilă pentru profesorii de religie din judeţul Bihor „Dascălul creştin” şi a paginii web www.profesordereligie.ro, în vederea diseminării bunelor practici și a schimbului de materiale educaționale.

În continuare s-au prezentat caracteristicile programei de gimnaziu, respectiv a clasei a VI-a, situația manualelor pentru clasa a VI-a, lista auxiliarelor aprobate și  modul în care trebuie gestionate acestea în acest an școlar. De asemenea, s-au amintit principalele programe de formare disponibile pentru profesorii de religie. Cadrele didactice au fost încurajate să se implice în procesul de elaborare, respectiv evaluare a manualelor școlare și a auxiliarelor.

Tematica cercurilor pedagogice, reglementările metodologice care vizează examenul de definitivat, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de definitivat, gradele didactice II și I  sau participă la concursul pentru ocuparea unei catedre de religie în învăţământul preuniversitar, respectiv noile discipline opționale Pregătiți pentru viață, Educația Caracterului, Adolescență și cunoaștere, respectiv programele de formare acreditate pe aceste problematici, au reprezentat o altă categorie de problematici dezvoltate în cadrul consfătuirilor .

S-a transmis cu această ocazie, cuvânt de apreciere și susținere din partea Preasfintițului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, întregului corp profesoral care predă disciplina religie, fiind adusă în atenție misiunea cadrului profesorului de religie în școală, Biserică și comunitate, respectiv în ce privește promovarea valorilor moral-religioase în rândul copiilor și tinerilor. De asemenea s-au amintit programele Patriarhiei Române propuse în acest an școlar pe componenta educațională, profesorii de religie ortodoxă fiind invitați să se implice în implementarea acestora