Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, luni 21 septembrie 2015, în sala festivă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfăşurat, începând cu ora 13, consfătuirea anuală a profesorilor de Religie din judeţul Bihor. La activitatea coordonată de inspectorul de specialitate, Părintele Profesor Florin Negruţiu, au participat, în calitate de invitați, Părintele Protoiereu Profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul la Episcopia Oradiei și Părintele Laurențiu Lazăr, consilier social-filantropic la Episcopia Oradiei.

Cuvântul de binecuvântare, apreciere şi susţinere din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei cu ocazia începutului noului an şcolar a fost transmis profesorilor de religie de către Preacucernicul Părinte Radu Rus. Profesorii de religie au primit felicitări cu prioritate pentru modul în care s-au implicat în responsabilizarea părinților și a copiilor cu privire la importanța orei de Religie, dar și pentru receptivitatea și angajarea efectivă în programele inițiate și implementate la nivel judeţean sau naţional, coordonate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei sau Patriarhia Română în parteneriat cu instituțiile de educație. A fost reamintit cu acest prilej statutul profesorului de religie şi misiunea acestuia în şcoală ca reprezentat al Bisericii, modul în care trebuie să se manifeste acesta în relația cu elevii, părinții acestora și ceilalți factori educaționali, dar şi necesitatea prezenței acestuia în viața parohiei. În contextul încheierii acordurilor de parteneriat între unitățile de învățământ și parohii, a fost reiterată importanța colaborării profesorului de religie cu preotul paroh prin desfășurarea în comun, în mod constant, a unor acțiuni concrete, care să asigure complemetaritatea programei școlare aplicată la ora de Religie și să activizeze elevii și tinerii în comunitatea parohială.

În cadrul întâlnirii, inspectorul de specialitate, Părintele Profesor Florin Negruţiu a prezentat  cele mai importante aspecte ale activităţii cadrelor didactice, școlare și extrașcolare, la nivelul disciplinei în anul şcolar 2014-2015, implicarea cadrelor didactice în organizarea concursurilor și olimpiadelor de profil, fiind evidențiate performanțele obţinute de către elevi la nivel local, judeţean sau naţional. S-a accentuat necesitatea pregătirii suplimentare a elevilor pentru participarea la competițiile școlare, în special pentru etapele superioare ale acestora. S-au reamintit beneficiile programelor educative şi parteneriatelor dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituţiile de cultură. Diagnoza la nivelul discipinei a surprins calitatea prestației resursei umane monitorizată prin inspecția școlară, grade didactice sau concursuri, relaţia profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne. A fost prezentat ultimul număr al revistei profesorilor de religie din judeţul Bihor „Dascălul creştin”, tipărită într-un nou format, cu ocazia organizării la Oradea a Consfătuirii Naționale a inspectorilor de Religie în perioada 9-11 septembrie 2015. S-a insistat pe valorificarea programelor de formare dezvoltate prin Casa Corpului Didactic Bihor, respectiv a celor implementate în cadrul unor proiecte POSDRU.

Atelierele de lucru organizate cu ocazia cercurilor pedagogice, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de definitivat, gradul al II-lea sau au participat la concursul pentru ocuparea unui post în învăţământul preuniversitar a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor.

Profesorii de religie au fost informaţi cu privire la noutăţile în domeniul disciplinei prezentate în cadrul Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor de Religie, respectiv implementarea noii programe şcolare la nivelul clasei III-a, calendarul concursurilor şi olimpiadelor pentru anul şcolar 2015-2016, posibilitatea de a achiziționa fișe de lucru pentru clasa pregătitoare și caiete speciale pentru clasa I, dar și pentru celelalte niveluri de școlaritate, existența manualelor pentru clasele a II-a și a III-a, respectiv obiectivele urmărite prin inspecţiile de specialitate şi tematice care se desfăşoară la nivel naţional. S-a prezentat, de asemenea, legislația referitoare la ora de religie și modul în care se procesează cererile pentru participarea la ora de religie, frecvența acestora și modul de gestionare a întregului demers.

Activitatea Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, și a Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei a fost o altă temă de actualitate dezvoltată în cadrul întâlnirii.  S-au prezentat taberele de creație, școala de vară, dar și excursia organizată la București pentru elevii cu performanțe deosebite în anul școlar precedent.

În final, părintele consilier social-filantropic Laurențiu Lazăr a evidențiat profesorii de religie care s-au implicat în desfășurarea programelor cu caracter filantropic și de voluntariat implementate la nivelul Asociației „Filantropia” Oradea, prezentând cu această ocazie oportunitățile de formare oferite profesorilor de religie și activitatea cluburilor IMPACT constituite la nivelul mai multor unități de învățământ din Oradea. A fost subliniat cadrul de colaborare al Asociației „Filantropia” cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor