Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de miercuri, 25 septembrie 2013, începând cu ora 13, în sala festivă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfăşurat consfătuirea anuală a profesorilor de religie din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei. La activitatea coordonată de Părintele Profesor Florin Negruţiu, inspectorul şcolar de Religie, a participat, ca delegat al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Părintele Profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Precucernicul Părinte Radu Rus a transmis profesorilor de religie cuvântul de binecuvântare, apreciere şi susţinere din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu ocazia începutului noului an şcolar, precum şi felicitări pentru implicarea în programele derulate la nivel judeţean sau naţional, coordonate de Patriarhia Română sau Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei şi, în mod special, pentru activităţile desfăşurate în parteneriat cu parohiile din Eparhia Oradiei în cadrul proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”.

De asemenea, cu acest prilej s-a subliniat rolul profesorului de religie şi misiunea acestuia în şcoală ca reprezentat al Bisericii. A fost accentuată colaborarea Bisericii cu şcoala, respectiv a profesorului de religie cu preotul paroh. Un aspect foarte important subliniat în acest sens de către Părintele consilier a fost importanţa ce trebuie acordată pregătirii spirituale a copiilor prin Taina Spovedaniei şi Taina Sfintei Euharistii, în contextul proclamării anului 2014, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)”. În aceeaşi notă, a fost reliefată importanţa prezentării modelelor sfinţilor, în special a sfinţilor tineri, pentru copii, anul 2014 fiind declarat şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. În continuare s-a prezentat setul de fişe pentru clasa pregătitoare care urmează să fie distribuit gratuit tuturor elevilor de la clasa pregătitoare, costurile de tipărire şi multiplicare fiind suportate la nivelul Patriarhiei Române prin eparhii şi parohii.

În continuarea întâlnirii Părintele Inspector Florin Negruţiu a prezentat principalele aspecte ale activităţii cadrelor didactice la nivelul disciplinei Religie în anul şcolar 2012-2013, modul de desfăşurare a concursurilor şi rezultatele obţinute de către elevi la nivel local, judeţean sau naţional. De asemenea, a fost evidenţiată componenta proiectelor educative şi parteneriatele dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituţiile de cultură.  Diagnoza  la nivelul discipinei a fost focalizată pe calitatea resurselor umane şi materiale la nivelul disciplinei, performanţe, relaţia profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, valorificarea funcţiei evaluării în procesul de predare, implicarea elevilor în programe educative. S-a reamintit rolul revistei profesorilor de religie din judeţul Bihor „Dascălul creştin” şi a paginii web www.profesordereligie.ro în diseminarea bunelor practici.

Formarea cadrelor didactice în cadrul unor proiecte precum „Educatori pentru societatea cunoaşterii”, atelierele de lucru organizate cu ocazia cercurilor pedagogice, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de Definitivat şi Gradul II sau participă la concursul pentru ocuparea unui post în învăţământul preuniversitar, a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor. Profesorii de religie au fost informaţi cu privire la noutăţile în domeniul disciplinei, aspecte abordate în cadrul Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor de Religie desfăşurată la Tulcea, în perioda 9-11 septembrie 2013, respectiv modificarea programelor şcolare la nivelul clasei pregătitoare, clasei I şi clasei a II-a, calendarul concursurilor şi olimpiadelor pentru anul şcolar 2013-2014, inspecţiile de specialitate şi tematice care se desfăşoară la nivel naţional. Activităţile de voluntariat şi implicarea elevilor în viaţa comunităţii, respectiv prezenţa acestora la programele liturgice a fost o altă temă de actualitate dezvoltată în cadrul întâlnirii.