Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Consfătuirea anuală a profesorilor de Religie Ortodoxă din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri 19 septembrie 2014, începând cu ora 13, în sala festivă a Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfăşurat consfătuirea judeţeană anuală a profesorilor de religie din judeţul Bihor. La activitatea coordonată de inspectorul de specialitate, au participat, în calitate de invitați, Preacucernicul Părinte Protoiereu Profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, delegat chiriarhal, Doamna Profesor Diana Popa, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Bihor, respectiv Doamna Profesor Mihaela Dindelegan, autor de lucrări cu tematică religioasă.

Cuvântul de binecuvântare, apreciere şi susţinere din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu ocazia începutului noului an şcolar, a fost transmis profesorilor de religie de Preacucernicul Părinte Profesor Radu Rus. Profesorii de religie au fost felicitați pentru implicarea în programele derulate la nivel judeţean sau naţional coordonate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei sau Patriarhia Română. De asemenea, cu acest prilej s-a subliniat rolul profesorului de religie şi misiunea acestuia în şcoală ca reprezentat al Bisericii. A fost accentuată colaborarea Bisericii cu şcoala, respectiv a profesorului de religie cu preotul paroh.

În cadrul întâlnirii, Părintele Profesor  Florin Negruţiu, a prezentat  cele mai importante aspecte ale activităţii cadrelor didactice la nivelul disciplinei în anul şcolar 2013-2014, modul de desfăşurare a concursurilor şi olimpiadelor, fiind subliniate performanțele obţinute de către elevi la nivel local, judeţean sau naţional. S-a accentuat importanța programelor educative şi parteneriatelor dezvoltate de profesorii de religie cu parohiile sau instituţiile de cultură. Diagnoza la nivelul discipinei a surprins calitatea prestației resursei umane, monitorizată prin inspecția școlară, grade didactice sau concursuri, relaţia  profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, valorificarea funcţiei formative a evaluării în procesul de predare-învățare, implicarea elevilor în programe educative cu caracter religios. S-a reamintit rolul revistei profesorilor de religie din judeţul Bihor „Dascălul creştin” şi a paginii web www.profesordereligie.ro în diseminarea bunelor practici și a schimbului de materiale educaționale.

S-a insistat pe valorificarea programelor de formare dezvoltate prin Casa Corpului Didactic Bihor, respectiv a celor implementate în cadrul unor proiecte POSDRU. S-a prezentat în acest sens programul de formare derulat în cadrul proiectului POSDRU ID 134267 Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie, implementat de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi (UAIC) – Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu acordul de principiu al Patriarhiei Române.

Cursul de formare adresat profesorilor de religie care predau la clasa pregătitoare, atelierele de lucru organizate cu ocazia cercurilor pedagogice, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de definitivat, gradul didactic II sau participă la concursul pentru ocuparea unui post în învăţământul preuniversitar, a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor.

Profesorii de religie au fost informaţi cu privire la noutăţile în domeniul disciplinei prezentate în cadrul Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor de Religie, desfăşurată la Constanța, în perioda 9 - 11 septembrie 2014, respectiv implementarea programei şcolare la nivelul clasei II-a, calendarul concursurilor şi olimpiadelor pentru anul şcolar 2014-2015, posibilitatea de a achiziționa fișe de lucru pentru clasa pregătitoare și caiete speciale pentru clasa I, respectiv obiectivele urmărite prin inspecţiile de specialitate şi tematice care se desfăşoară la nivel naţional.

S-a prezentat, de asemenea, conținutul protocolului încheiat între Ministerul Educației Naționale și Patriarhia Română, care stabilește cadrul metodologic de colaborare a celor două instituții cu referire la profesorii de religie, învățământul teologic preuniversitar și universitar. Educația religioasă în învățământul preșcolar, educația pentru abstinență în rândul tinerilor, activităţile de voluntariat şi implicarea elevilor în viaţa comunităţii, respectiv prezenţa acestora  la programele liturgice au fost alte teme de actualitate dezvoltate în cadrul întâlnirii.