Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuirea Chiriarhului Oradiei cu cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea

Consfătuirea Chiriarhului Oradiei cu cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea

În ziua de 14 iunie 2017, cadrele didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea au avut bucuria de a se întâlni, la Centrul Eparhial, cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Consfătuirea Ierarhului cu profesorii de la facultatea de teologie orădeană se înscrie în contextul proximității sfârșitului anului universitar.

În cadrul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Sofronie și-a exprimat bucuria întâlnirii cu cele 14 cadre didactice care predau la facultate, și, în același timp, și-a manifestat preocuparea față de problemele curente ale instituției de învățământ universitar și față de starea învățământului românesc, îndemnându-i pe profesori să acorde o atenție sporită pregătirii pentru examene.

De asemenea, Preasfinția Sa s-a interesat de fiecare clasă în parte de la profilul teologic, întrebându-i pe diriginți care sunt probleme specifice cu care se confruntă elevii și i-a îndemnat pe profesori să mențină aceeași disciplină și exigență în ceea ce privește pregătirea teoretică și formarea spirituală a elevilor, în contextul ofensivei negative a secularizării și a degradării religios-morale a societății contemporane.

Trebuie menționat faptul că Preasfințitul Părinte Sofronie are întâlniri periodice cu cadrele didactice și cu elevii școlii, îndemnându-i pe profesori să cuprindă în activitățile lor diferite teme de cultură generală din domeniul literaturii universale, din domeniul artelor, a muzicii și chiar să organizeze ateliere practice de creații artistice. În sprijinul acestor activități, Preasfinția Sa a donat pentru biblioteca școlii foarte multe colecții de cărți, enciclopedii și albume de artă din biblioteca personală, iar pentru cele două Paraclise ale școlii a dăruit valoroase icoane și obiecte de cult.

De asemenea, Chiriarhul Oradiei i-a vizitat de nenumărate ori pe elevi, chiar în clasele unde își desfășoară activitatea, stând de vorbă cu ei și cu cadrele didactice, iar la festivitățile de început sau de sfârșit de an școlar a discutat și cu părinții elevilor.

Grija și preocuparea permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie față de bunul mers al școlii este una firească și părintească în același timp, deoarece Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” este ctitoria de suflet a Preasfinției Sale, prima ctitorie după întronizarea ca și Chiriarh al Oradiei, în anul 2007. Dacă în toamna anului 2007 Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” pornea la drum cu un număr de 27 de elevi, astăzi prin binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfinției Sale, în această Școală aflată sub oblăduirea Bisericii se pregătesc peste 700 de elevi, la toate ciclurile de şcolarizare. .

La sfârșitul întâlnirii cu Episcopul Oradiei, cadrele didactice au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie cărți apărute în Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei Oradiei.