Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consfătuirea profesorilor de Religie din județul Bihor

Consfătuirea profesorilor de Religie din județul Bihor

Vineri, 29 septembrie 2017, în sala festivă a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-a desfășurat consfătuirea judeţeană anuală a profesorilor de religie din judeţul Bihor. Activitatea, la care au participat profesorii de religie ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, reformată, baptistă și penticostală, a fost onorată de prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a Preasfințitului Ladislau Böcskei, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Oradea și a Domnului Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației Naționale.

În deschiderea întâlnirii, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat cuvânt de binecuvântare și felicitare profesorilor de religie pentru modul în care gestionează procesul instructiv-educativ, gradul de implicare în cadrul programelor educative realizate la nivel județean, evidențiind rolul acestora în formarea caracterelor tinerei generații într-o lume în care tinerii sunt expuși diverselor tentații. În acest sens, profesorii de religie trebuie să demonstreze competențe pedagogice adecvate, conduită morală și multă înțelepciune, fiind încredințați deopotrivă de încurajare și sprijin în tot ceea ce întreprind din perspectivă educațională.

Episcopul Ladislau Böcskei le-a vorbit profesorilor de religie despre rolul educației religioase în societatea contemporană, respectiv misiunea acestora, care depășește granițele profesiunii didactice. Dealtfel, ierarhii prezenți au subliniat, pe rând, rolul profesorului de religie la catedră și în relație cu comunitatea religioasă din care provin, desfășurând o autentică activitate de apostolat. 

În continuare, în cadrul programului a transmis un cuvânt de salut și apreciere corpului profesoral prezent, Doamna profesor Eva Sucs din partea Episcopiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului. Prezent la întânire ca reprezentant al Ministerului Educației Naționale, Domnul Prof. Vasile Timiș a evidențiat exemplul de bună practică în ce înseamnă relația profesorilor de religie din județul Bihor indiferent de cultul de care aparțin, o dovadă în plus fiind prezența celor doi ierarhi la această manifestare cu caracter pedagogic. Vorbind despre rolul educației religioase domnul inspector general a reliefat caracteristicile orei de religie în general și particularitatea disciplinei în special în contextul noilor abordări pedagogice:           

„Educaţia religioasă este esenţială în promovarea unei exprimări oneste şi echilibrate a propriei identităţi, ca parte a dialogului social, bazat pe respectul faţă de demnitatea persoanei umane. Religia înglobează o sursă de valori, educative, spirituale și comportamentale. Religia se predă, în funcție de opțiune, o oră pe săptămână  la nivel primar, gimnazial și liceal, profesorii fiind pregătiţi în instituţii de stat cu cooperarea cultelor, angajaţi în urma examenelor publice naţionale, cu acordul cultului,  după proceduri identice cu ceilalţi profesori, supuşi tuturor cerinţelor publice specifice postului, aplicabile ceilorlalţi profesori. Interesul general al disciplinei Religie este de modelare a caracterului și de formare a personalităţii elevilor, în concordanţă cu valorile religios-morale, prin integrarea conținuturilor specifice în structurarea de atitudini moral-civice şi prin aplicarea învăţăturilor moral-civice în viaţa proprie şi a comunităţii. Ora de religie, în cadrul mai amplu al dialogului inter-cultural şi inter-religios, este promovată la nivel european nu doar ca mijloc de realizare a coeziunii sociale intern europene, în baza cunoaşterii şi a respectului pentru propria identitate şi pentru identităţile celorlalţi, ci şi ca modalitate de prevenire a unor tensiuni religioase și sociale. Statele membre ale Uniunii Europene includ educaţia religioasă în curriculum-ul lor național. Accentul la nivel european cade din ce în ce mai mult pe activităţi menite să încurajeze o cultură a păcii, iar recomandările converg spre o abordare integrată a valorilor religioase, spirituale și moral-civice. Abordarea conținuturilor presupune o atitudine flexibilă a profesorului de religie, prin accentul pus pe: valorificarea experiențelor de viață ale elevilor; accentuarea caracterului aplicativ al conținuturilor; abordări diferențiate ale conținuturilor învățării, în acord cu experiențele elevilor şi cu contextul social în care trăiesc aceştia; realizarea de conexiuni între religie şi alte discipline de studiu. Atât prin competenţele generale şi specifice, cât şi prin elemente de conţinut, programa propune o orientare axiologică spre un ansamblu de valori semnificative, precum: respect pentru celălalt, iubire, încredere, ajutoare şi sprijin, optimism, perseverenţă. Între finalităţile de natură axiologică urmărite prin studiul disciplinei religie, enumerăm ca fundamentale următoarele valori şi atitudini: conştientizarea rolului învăţăturilor religioase în viaţa personală şi a comunităţii, dezvoltarea respectului faţă de cele sfinte, asumarea propriei identităţi religioase, responsabilitate în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la diferite identităţi (confesiune, naţiune, comunitate, profesie, cultură etc.), respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri, grija faţă de aproapele” a concluzionat d-l inspector. Acesta a făcut referire la obiectivele disciplinei la nivel național pentru acest an școlar, preocuparea principală fiind implementarea noii programe la clasa a V-a, și valorificarea resurselor educaționale și de formare disponibile pentru profesorii de religie.

Activitatea, coordonată de Părintele Prof. Florin Negruţiu, inspector școlar de specialitate, a continuat cu prezentarea celor mai importante programe și proiecte derulate în anul școlar precedent la nivel județean, impactul programelor educative, rolul programelor de formare, performanțele obținute la competițiile locale, județene și naționale de elevii de la toate confesiunile și nivelurile de clasă unde se organizează astfel de concursuri. A fost reamintit rolul parteneriatului Școală-Biserică-Familie în contextual provocărilor lumii contemporane în perspective organizării unor programe cu carcter educativ extrașcolar. Diagnoza la nivelul disciplinei a făcut referire la calitatea procesului instructiv-educativ monitorizată prin inspecția școlară sau concursuri, relaţia profesor-elev, gradul de utilizare a strategiilor moderne în actul didactic, exploatarea resurselor educaționale existente la nivelul școlii sau în mediul online, valorificarea funcţiei formative a evaluării în procesul de predare-învățare. S-a reamintit rolul revistei profesorilor de religie din judeţul Bihor „Dascălul creştin” şi a paginii web www.profesordereligie.ro în diseminarea bunelor practici și a schimbului de materiale educaționale.

În continuare, Părintele inspector Florin Negruţiu a prezentat caracteristicile programei de gimnaziu, stadiul editării manualelor pentru clasa a V-a, modul în care trebuie gestionate auxiliarele didactice în acest an școlar. De asemenea, s-au amintit principalele programe de formare disponibile pentru profesorii de religie. Cadrele didactice au fost încurajate să se implice în procesul de elaborare, respectiv evaluare a manualelor școlare.

Programele de formare adresate profesorilor de religie, implementarea programei la clasa a V-a, tematica cercurilor pedagogice, noile reglementări metodologice care vizează examenul de definitivat, programele de pregătire pentru cei care susţin examenul de definitivat, gradele didactice II și I  sau participă la concursul pentru ocuparea unui post de professor de religie în învăţământul preuniversitar a fost o altă componentă dezvoltată în cadrul consfătuirilor.

La finalul întâlnirii Părintele Prof. Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a mulțumit învitaților prezenți și profesorilor de religie, apreciind calitatea acestei întâniri, atât din perspectiva conținuturilor abordate, dar mai ales prin prezența ierarhilor și a reprezentantului ministerului. O dovadă a atenției acordate orei și profesorilor religie și evident beneficiarilor acesteia direcți și indirecți, respectiv elevii, părinții acestora și comunitatea, în general.