Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei reunite în ședințe de lucru

Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei reunite în ședințe de lucru

În ziua de sâmbătă, 20 ianuarie 2018, de la ora 10, în paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei şi Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, a avut loc şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în sesiune ordinară. Întâlnirea a fost precedată, în ziua de vineri, 19 ianuarie, de şedinţa Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei, ce s-a desfășurat în trapeza mică a așezământului monahal. Cele două organisme eparhiale au fost prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Vineri, 19 ianuarie, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în şedinţă de lucru în trapeza mică a mănăstirii orădene, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2017, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

Lucrările Adunării Eparhiale, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat sâmbătă, 20 ianuarie, la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în paraclisul ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, fiind precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, în acelaşi paraclis, de către un sobor de ieromonahi, preoţi și diaconi, şi a slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

La şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, și preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate din Eparhie.

Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 23 din cei 30 de membri ai Adunării eparhiale, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii organismului deliberativ eparhial. Totodată, Chiriarhul Oradiei a arătat că anul ce a început, când se aniversează o sută de ani de la Marea Unire din 1918, este şi un an electoral în Biserica Ortodoxă Română, organizându-se alegeri pentru organismele deliberative și executive la nivel parohial şi eparhial, pentru perioada 2018-2022, adresând mulțumiri membrilor Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei pentru lucrarea deosebită împlinită în cei patru ani de mandat, precum și membrilor care au făcut parte din Adunarea eparhială vreme de două legislaturi, aceștia din urmă nemaiavând posibilitatea de a fi aleși în acastă calitate.

„Ședința de lucru a Adunării eparhiale reprezintă un bun prilej de întărire a comuniunii, a păcii și unității dintre noi, membrii Sfintei Biserici. De asemenea, este o ocazie de a face retrospectiva anului scurs și pentru a creiona principalele direcții pentru anul care a început, mai ales că suntem într-un an special, anul Centenarului Marii Uniri, în care, atât la nivel național, cât și regional și local, se vor desfășura numeroase programe menite să marcheze evenimentul unic de acum o sută de ani, când întregul popor și-a redobândit unitatea statală, pe baza unității de credință și de neam manifestată de-a lungul istoriei bimilenare.”

Membrii Adunării eparhiale au fost împărţiţi în cele cinci comisii de specialitate, în cadrul cărora s-a făcut prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2017, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2018, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

Preasfinția Sa a subliniat faptul că anul 2018 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al unităţii de credmţă şi neam şi Anul comemorativ al făcuritorilor Marii Uniri (din 1918) în Patriarhia Română, urmând ca și în Episcopia Oradiei să fie organizate numeroase manifestări liturgice și misionare, cultural-educaționale și social-filantropice dedicate Centenarului Marii Uniri. Ierarhul a menţionat importanţa proiectului naţional Catedrala Mântuirii Neamului, subliniind necesitatea intensificării susţinerii efortului de construire a sfântului lăcaş, ce urmează a fi târnosit la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, 30 noiembrie 2018.

În cuvântul de la final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată peste clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul ce a trecut, dar și membrilor organismului deliberativ eparhial și invitaților pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2017, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Sofronie a primit din partea Domnului Prof. Univ. Dr. Cornel Durgheu, sculptor, președintele Fundației Culturale Cetate-Durgheu și membru în Adunarea Eparhială, o Diplomă omagială, dar și o schiță înrămată a proiectului statuii Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei (1920-1936), ce urmează a fi realizată și amplasată în acest an în fața Catedralei Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea.