Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consiliul eparhial și Adunarea eparhială ale Episcopiei Oradiei s-au întrunit în ședințe de lucru la Catedrala Episcopală din Oradea

Consiliul eparhial și Adunarea eparhială ale Episcopiei Oradiei s-au întrunit în ședințe de lucru la Catedrala Episcopală din Oradea

În ziua de sâmbătă, 23 ianuarie 2021, când Biserica noastră face pomenirea Sfinților Părinți ai celui de al VI-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea au avut loc ședințele ordinare ale celor două organisme eparhiale, respectiv Consiliul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Începutul cel bun al zilei a fost pus prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii, în paraclisul de iarnă ocrotit de Sfinții Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina, de către Preacucernicul Părinte Prof. Radu Valer Rus, vicar Eparhial, însoțit de doi diaconi ai Catedralei Episcopale, căreia i-a succedat îndătinata slujbă de Te Deum, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și a membrilor Adunării Eparhiale.

Cea dintâi ședință ordinară, a Consiliului Eparhial, a avut loc în paraclisul de sub altarul Catedralei, jertfelnic afierosit întru solemna amintire a Schimbării la Față a Domnului și așezat sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sfinților Trei Ierarhi. Lucrările de evaluare și analiză ale Consiliului Eparhial au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, în prezența membrilor statutari și a membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, având ca obiect analizarea activităţilor pastoral-misionare, administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale, social-filantropice și canonico-juridice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2020.

În cadrul întâlnirii, pe lângă prezentarea și analizarea rapoartelor sectoarelor de activitate ale Centrului Eparhial pe anul 2020, ce au fost aprobate în unanimitate de membrii Consiliului Eparhial, s-a făcut și o expunere a proiectelor și manifestărilor ce urmează a se organiza la nivel Eparhial în anul 2021, fiind discutate și aprobate și alte probleme ce intră în sfera de competență a acestui for de conducere Eparhial.

 În continuarea lucrărilor Consiliului Eparhial i-a succedat ședința ordinară de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, care s-a desfășurat în paraclisul de iarnă al Catedralei Episcopale. La şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, și preacucernicii părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa administrativă a întâlnirii organismului deliberativ Eparhial, punând în evidenţă dificultățile întâmpinate de clerul și credincioșii din Episcopia Oradiei în decursul unui an 2020 cu totul atipic, și prezentând principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului Eparhial în anul 2020. În mod cu totul special, Preasfinția Sa a conturat în cuvinte pline de bucurie duhovnicească și gratitudine către Preabunul Dumnezeu minunatul tablou al vizitei canonice efectuate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în Episcopia Oradiei (18-21 septembrie 2020), cu prilejul împlinirii celor o sută de ani de la restatornicirea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I Întregitorul, la 30 august 1920, la care s-au adăugat împlinirea a 325 de ani de la menționarea Episcopiei Oradiei și a Ierarhului ei de atunci, Efrem, în Diploma Împăratului austriac Leopold I din anul 1695, și cei 340 de ani de la prima atestare documentară oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în anul 1680.

Vizita patriarhală a fost încununată, istoric și liturgic, de săvârșirea slujbei de târnosire a celor două lăcașuri de cult emblematice ale Episcopiei noastre, mult dorita Catedrală cu Soare, Catedrală Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, și noul catholicon al Mănăstirii Izbuc, lăcaș de cult închinat Adormirii Maicii Domnului, Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, primul așezământ monahal reactivat de Episcopul-ctitor Roman Ciorogariu. Deși contextul medical profund alterat de noul virus a fost unul cu totul neprielnic derulării firești a activităților dedicate acestui important jubileu, Dumnezeu a ocrotit evenimentele sfințitoare din 19 și 20 septembrie 2020, devenind, pentru eternitate, o frumoasă, luminoasă și neumbrită pagină de istorie ecleziastică și națională.

Totodată, Chiriarhul Oradiei a evidențiat faptul că Episcopia noastră rămâne în veșminte de sărbătoare și în anul 2021, constituindu-se într-o bucurie indisolubil legată de evenimentul restatornicirii, mai precis împlinirea a o sută de ani de la hirotonia întru arhiereu a Vicarului Roman Ciorogariu și intronizarea „episcopului cu dreapta frântă”, în anul 1921.

Membrii Adunării Eparhiale au fost împărţiţi, apoi, pe comisiile de specialitate, în cadrul cărora s-a făcut prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea pastoral-misionară, administrativ-bisericească, economică şi patrimonială, cultural-educaţională și social-filantropică din anul 2020, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2021, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei  a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

În partea finală a ședinței, în cadrul luărilor de cuvânt din partea onoraților membri ai Adunării Eparhiale, Domnul Valer Trip a felicitat în mod cu totul deosebit pe Preasfințitul Părinte Sofronie, dimpreună cu membrii Permanenței Consiliului Eparhial și părinții protopopi, pentru reușita organizatorică a vizitei patriarhale, mărturisind că acest eveniment a însuflețit și revigorat întreaga creștinătate bihoreană în momentele grele de încercare ale anului ce s-a scurs. În semn de aleasă prețuire și recunoștință, Domnul Valer Trip a oferit Preasfințitului Părinte Sofronie și Catedralei Episcopale câte o frumoasă plachetă omagială ce evocă momentul sfințirii Catedralei Episcopale din Oradea. În același fel s-a exprimat și Domnul Dr. Sorin-Luigi Vesa, membru mirean al Adunării Eparhiale, delegat în Adunarea Națională Bisericească.

În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a mulţumit cu recunoștință Preamilostivului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată peste clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul dificil ce a trecut, dar și membrilor organismului deliberativ eparhial și invitaților pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii Ortodoxe Române.

Andi Constantin Bacter