Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în ședințe de lucru la Catedrala Oradiei Mari

Consiliul Eparhial și Adunarea Eparhială ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în ședințe de lucru la Catedrala Oradiei Mari

În ziua de sâmbătă, 22 ianuarie 2022, când în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Sfântului Apostol Timotei și a Sfântului Cuvios Mucenic Anastasie Persul, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea au avut loc ședințele ordinare ale celor două organisme eparhiale principale, respectiv Consiliul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei.

Începutul cel bun al acestei zile s-a marcat prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii la Altarul principal al Catedralei. În cele ce au urmat, în paraclisul de iarnă al lăcașului de cult, închinat Sfinților Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina, Părintele Radu Valer Rus, vicar eparhial, însoțit de doi diaconi catedrali, au săvârșit slujba de Te Deum, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și a membrilor Adunării Eparhiale, înălțând cu recunoștință rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântările revărsate asupra întregii Eparhii.

Cea dintâi ședință ordinară, a Consiliului Eparhial, a avut loc în paraclisul de sub Altarul Catedralei, jertfelnic consacrat sărbătorii împărătești a Schimbării la Față a Domnului și așezat sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și a Sfinților Trei Ierarhi. Lucrările de evaluare și analiză ale Consiliului Eparhial au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, în prezența celor nouă membri statutari aleși, trei clerici și șase mireni, precum și a membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și a părinților protopopi de la cele patru protoierii ale Eparhiei, având ca obiectiv analizarea, dezbaterea și aprobarea rapoartelor generale anuale ce vizează activităţile pastoral-misionare, administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale, social-filantropice și canonico-juridice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2021.

În cadrul întâlnirii, pe lângă prezentarea și analizarea rapoartelor sectoarelor de activitate ale Administrației Eparhiale pe anul 2021, ce au fost aprobate în unanimitate de membrii Consiliului Eparhial, s-a făcut și o expunere a proiectelor, intențiilor și manifestărilor ce urmează a se contura efectiv la nivel eparhial pentru anul 2022, fiind discutate și aprobate și alte probleme ce intră în sfera de competență a acestui for executiv de conducere eparhială.

 Lucrărilor Consiliului Eparhial le-a succedat ședința ordinară de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, prezidată de Chiriarhul locului, care s-a desfășurat în paraclisul de iarnă al Catedralei Episcopale. La şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, alături de membrii statutari, și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și cei patru părinţi protopopi din Eparhie.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a adresat membrilor Adunării Eparhiale urări de ani mulți și binecuvântați, la începutul anului 2022, care în Patriarhia Română a fost declarat Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a credinciosului și Anul comemorativ al Sfinților isihaști, Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, subliniind valoarea deosebită a acestei întâlniri în lumina activității duhovnicești și administrative a Eparhiei Oradiei în decursul anului 2021. Totodată, Chiriarhul Oradiei a evidențiat fructuoasa colaborare pe care a avut-o cu actuala componență a Adunării Eparhiale, care în perioada 2018-2022 a purtat cu vrednicie responsabilitatea organismului eparhial deliberativ. Aflându-ne la sfârșitul unui ciclu electoral, Preasfinția Sa și-a manifestat recunoștința față de fiecare membru în parte, mulțumindu-le pentru implicarea, profesionalismul și responsabila conștiință creștină pe care au demonstrat-o în acești patru ani. Un interval important al timpurilor recente, în care s-a scris istorie, în care clerul și credincioșii Episcopiei Oradiei au cunoscut un moment unic, aniversarea Centenarului restatornicirii eparhiei bihorene, jubileu pecetluit memorabil prin târnosirea mult visatei Catedrale cu Soare (20 septembrie 2020) și a catholiconului Mănăstirii Izbuc (19 septembrie 2020) de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României și de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre autocefale, în condițiile vitrege ale unei molime care încă bântuie întreaga lume.

De asemenea, Chiriarhul locului a reliefat faptul că anul ce tocmai s-a scurs a fost și el unul de referință pentru spațiul bisericesc al Țării Crișurilor, anul 2021 fiind nimbat de împlinirea unui veac de la hirotonia, investirea și întronizarea Episcopului ctitor Roman Ciorogariu al Oradiei, arhiereul cu dreapta frântă, cel dintâi Întâistătător al reactivatei eparhii și vajnic apărător al unității de credință și neam. Așadar, o perioadă importantă, cu un pronunțat caracter sărbătoresc, însă, deopotrivă, un răstimp al provocărilor fără precedent, jumătate din intervalul temporal al activității acestui mandat fiind considerabil afectat de pandemia actuală de COVID-19. În încheiere Preasfinția Sa i-a îndemnat pe cei care își încheie mandatul, dintre care unii fiind la al doilea mandat, să nu primească cu întristare acest sfârșit de capitol, căci armonioasa conlucrare cu vrednicii și bunii credincioși ai Bisericii noastre trebuie să continue pe mai departe, aducând valoare și dinamizând viața Bisericii, fiecare în slujirea în care se află, prin experiența acumulată în cei patru ani sau opt ani petrecuți în conducerea bisericească din postura mirenească.

În continuare, membrii Adunării Eparhiale au fost grupați în comisii de specialitate, în cadrul cărora s-a realizat prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea pastoral-misionară, administrativ-bisericească, economică şi patrimonială, cultural-educaţională și social-filantropică din anul 2021, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2022, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei a rapoartelor generale anuale, ce au fost dezbătute și apoi aprobate în unanimitate de către membrii Adunării Eparhiale.

În partea finală a ședinței, în cadrul luărilor de cuvânt, cu multă solemnitate, șapte dintre membrii Adunării Eparhiale și-au exprimat câteva gânduri privind perioada celor patru ani care s-a încheiat cu această ședință ordinară a Adunării Eparhiale. Alese cuvinte de recunoștință, de felicitare și de mulțumire au fost adresate Chiriarhului locului precum și celorlalți membrii ai Adunării Eparhiale, menționând onoarea și simțămintele nobile pe care le-au trăit în cadrul acestui interval binecuvântat de Dumnezeu cu multe bucurii, conjugate cu încercări pe măsură, momente edificatoare de care își vor aduce mereu aminte, aceste amintiri prefăcându-se, la fiecare evocare interioară, în clipe de însuflețire și de nădejde.

 În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie, președintele Adunării Eparhiale, a mulţumit Preamilostivului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată asupra clerului și poporului dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anii dificili ce au trecut. De asemenea, Preasfinția Sa și-a manifestat recunoștința față de toți membrii Adunării Eparhiale pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe sfetnici și sprijinitori ai misiunii Bisericii Ortodoxe Române, într-o lume în care Creștinismul este tot mai incomod.

Arhid. Andi Constantin Bacter