Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare, precum şi a calendarului stabilit pentru alegerea şi constituirea noilor organisme bisericeşti deliberative şi executive la nivel eparhial, în ziua de sâmbătă, 14 iunie 2014, la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei au avut loc lucrările de constituire a noii Adunări Eparhiale, ca urmare a alegerilor preoţeşti şi mireneşti ce s-au desfăşurat în cele zece circumscripţii electorale bisericeşti organizate în Eparhie în data de 8 mai 2014, pentru legislatura 2014-2018.

Lucrările au fost precedate, începând cu ora 9, în Paraclisul cu hramul „Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei” de la Centrul Eparhial, de Sfânta Liturghie, săvârşită, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, urmată de slujba de Te Deum îndătinată.

Apoi, de la ora 11, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, s-a desfăşurat şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

În cuvântul de deschidere, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, a subliniat rolul şi importanţa organismului deliberativ la nivel eparhial, Adunarea Eparhială, şi a celui executiv, Consiliul Eparhial, în lucrarea şi misiunea Bisericii, în special în contextul actual, când toţi cei care alcătuiesc Biserica, cler şi popor, sunt chemaţi la a-şi înmulţi aportul şi a se jertfi mai mult pentru păstrarea unităţii şi identităţii noastre bisericeşti şi naţionale, pentru promovarea valorilor creştine ortodoxe în lumea tot mai secularizată şi pentru sprijinirea activităţii Bisericii Ortodoxe Române.

Conform desfăşurătorului statutar şi regulamentar privind constituirea Adunării Eparhiale, Preasfinţitul Părinte Sofronie a deschis lucrările şi a desemnat, cu consimţământul Adunării, pe membrii secretariatului provizoriu alcătuit dintr-un cleric şi un mirean. A urmat rostirea apelului nominal al membrilor clerici şi mireni nou aleşi în Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei şi depunerea mandatelor fiecărui membru la secretariat pentru validarea acestora, constatându-se prezenţa a 28 de membri şi absenţa motivată a doi membri.

În vederea validării mandatelor, preşedintele a invitat membrii Adunării să se constituie în două secţiuni, cu un preşedinte şi un raportor, prima secţiune fiind compusă din membrii clerici şi mireni aleşi în primele cinci circumscripţii electorale: Oradea I, Oradea II, Beiuş I, Beiuş II, şi Marghita, iar a doua secţiune din membrii clerici şi mireni aleşi în ultimele cinci circumscripţii electorale, respectiv: Tinca, Aleşd, Ştei, Valea lui Mihai, şi Salonta. Fiecare secţiune a verificat dosarele electorale şi mandatele celeilalte secţiuni, constatându-se că toate mandatele sunt valide, cei doi raportori propunând validarea alegerilor din circumscripţiile electorale. Astfel, Preasfinţitul Părinte Sofronie, în calitate de preşedinte al Adunării Eparhiale, a declarat noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei legal constituită şi capabilă să adopte hotărâri valabile.

Următorul pas în cadrul şedinţei a fost alegerea secretariatului definitiv al Adunării eparhiale, format dintr-un cleric, ca secretar general, şi doi mireni.

A urmat, apoi, împărţirea celor 30 de membrii ai Adunării Eparhiale în cinci comisii permanente de lucru, formate din şase membrii, doi clerici şi patru mireni, cu un preşedinte cleric şi un raportor mirean, după cum urmează: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Împlinindu-se şi această etapă a şedinţei de constituire, Preasfinţitul Părinte Sofronie a propus, iar Adunarea Eparhială a aprobat, delegarea a trei membri, un cleric şi doi mireni, din cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei în Adunarea Naţională Bisericească, cei trei primind fiecare mandatul de reprezentare.

A urmat constituirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, format din trei clerici şi şase mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale.

Potrivit regulamentului, în cadrul şedinţei a fost constituit şi noul Consistoriu Eparhial, format din şase clerici din Eparhie, care nu fac parte din Adunarea Eparhială, fiind nominalizat şi delegatul Episcopiei Oradiei în Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. De asemenea, s-a constituit şi Consistoriul Monahal Eparhial, din care fac parte trei membri, doi supleanţi şi un grefier, fiind nominalizat şi delegatul Eparhiei Oradiei în Consistoriul Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. La invitaţia Chiriarhului Oradiei, toţi clericii desemnaţi ai celor două consistorii eparhiale au luat parte la şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale.

La finalul lucrărilor de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adresat alese mulţumiri şi felicitări tuturor membrilor aleşi în noua Adunare Eparhială, atât celor care sunt la primul mandat, cât şi celor care au preluat al doilea mandat, precum şi în celelalte organisme bisericeşti, exprimându-şi speranţa că, pe parcursul celor patru ani de mandat, Adunarea Eparhială va desfăşura o activitate rodnică, împlinindu-şi cu succes rostul şi rolul, spre folosul Bisericii noastre dreptmăritoare şi a neamului românesc.

Urmare a propunerii Chiriarhului Oradiei, pentru legislatura 2014-2018 au fost aleşi doi membri de onoare ai Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, care au împlinit două mandate de membru cu drepturi depline în cadrul organismului deliberativ eparhial.

La şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, ca invitaţi, şi preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate ale Eparhiei, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea şi preacuvioasele maici stareţe de la Mănăstirile „Sfânta Cruce” şi „Buna Vestire” din Oradea.

De asemenea, a fost prezent, ca invitat special, şi Domnul Cornel Popa, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, care a primit din partea Preasfinţitului Părinte Sofronie o Diplomă de vrednicie, pentru întreaga lucrare desfăşurată până în prezent în sprijinirea, în mod constant, a misiunii Bisericii Ortodoxe, în special prin ajutorul concret şi consistent oferit bisericilor aflate în construcţie din Episcopia Oradiei, începând cu noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, continuând cu noua biserică mare a Mănăstirii Izbuc, al cărei ctitor principal este, dar şi cu multe alte sfinte lăcaşuri aflate în diferite faze de construcţie.