Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare, precum şi a calendarului stabilit pentru alegerea şi constituirea noilor organisme bisericeşti deliberative şi executive la nivel eparhial, în ziua de marți, 22 mai 2018, la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea a avut loc ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, ca urmare a alegerilor preoţeşti şi mireneşti ce s-au desfăşurat în cele zece circumscripţii electorale bisericeşti organizate în Eparhie în data de 26 aprilie 2018, pentru legislatura 2018-2022.

Lucrările au fost precedate, începând cu ora 9, în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a așezământului monahal, de Sfânta Liturghie, săvârşită, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, urmată de slujba de Te Deum îndătinată.

Apoi, de la ora 11, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, s-a desfăşurat şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

În cuvântul de deschidere, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, a subliniat rolul şi importanţa organismului deliberativ la nivel eparhial, Adunarea Eparhială, şi a celui executiv, Consiliul Eparhial, în lucrarea şi misiunea Bisericii, în special în contextul actual, când toţi cei care alcătuiesc Biserica, cler şi popor, sunt chemaţi la păstrarea unităţii şi identităţii noastre bisericeşti şi naţionale, pentru promovarea valorilor creştine ortodoxe în lumea tot mai secularizată:

„Pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, ca și pentru toate eparhiile din Patriarhia Română, ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale este un moment festiv și sărbătoresc, de mulțumire și de recunoștință arătată Bunului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii și poporului Său, un moment încărcat cu multe și profunde semnificații. Întâi de toate, suntem în «Anul omagial al unității de credință și de neam» și «Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918» și cred că, de dincolo, din ceruri, înaintașii noștri se bucură, văzând cum și în pământul strămoșesc al Bihorului, la marginea dinspre apus a neamului românesc, fiii neamului nostru sunt împreună în Sfânta Biserică, aducând mulțumire lui Dumnezeu și lucrând cu sârg și cu dăruire, cu jertfelnicie și cu generozitate pentru binele Sfintei Biserici și propășirea poporului nostru.”

„Apoi, este un prilej de sărbătoare pentru că întreaga legislatură 2018-2022 va fi jalonată de serbări importante și momente aniversare și comemorative pentru Episcopia noastră. În anul 2019 se vor aniversa o sută de ani de la eliberarea Oradiei și a Bihorului de sub stăpânirea străină bolșevică de către Generalul Traian Moșoiu și Armata Română și intrarea efectivă a acestor meleaguri în componența României Mari. În anul 2020 vom avea centenarul reînființării, restatornicirii în drepturile ei firești a bătrânei și istoricei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei prin Decretul Regal emis de Regele Ferdinand I în 1920, fiind, practic, prima eparhie reactivată și prima eparhie ortodoxă românească din cuprinsul Bisericii noastre Autocefale reînființată după dobândirea autocefaliei. În anul 2021 vom serba o sută de ani de la hirotonia întru arhiereu a Episcopului ctitor Roman Ciorogariu, iar în anul 2022 cu toții vom serba împreună încununarea Marii Uniri, după recunoașterea ei prin tratatul de pace de la Trianon, din 1920, prin încoronarea, la Alba Iulia, a Regilor Ferdinand I și Maria, în anul 1922.”

„Așadar, foarte multe sărbători, momente pline de semnificații și de bucurie duhovnicească, tot atâtea prilejuri de mulțumire adâncă adusă Preasfintei Treimi pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra poporului nostru, în special în acest colț de țară greu încercat în cursul istoriei și care nu a fost scutit de primejdii, de ispite, de greutăți, chiar și după Marea Unire. Însă, prin mila lui Dumnezeu, cu ajutorul Său constant și prin rugăciunea, prin nevoințele, prin jertfa adusă de fiii pământului străbun al al Bihorului, colțul acesta de țară este parte a României, Biserica noastră strălucește cu putere și biruiește toate ispitele, trecând din biruință în biruinnță, spre slava lui Dumnezeu și folosul poporului nostru binecredincios.”

Conform desfăşurătorului statutar şi regulamentar privind constituirea Adunării Eparhiale, Preasfinţitul Părinte Sofronie a desemnat, cu consimţământul Adunării, membrii secretariatului provizoriu alcătuit dintr-un cleric şi un mirean. A urmat rostirea apelului nominal al membrilor clerici şi mireni nou aleşi în Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei şi depunerea mandatelor fiecărui membru la secretariat pentru validarea acestora.

În vederea validării mandatelor, preşedintele a invitat membrii Adunării să se constituie în două secţiuni, cu un preşedinte şi un raportor, prima secţiune fiind compusă din membrii clerici şi mireni aleşi în primele cinci circumscripţii electorale: Oradea I, Oradea II, Beiuş I, Beiuş II, şi Marghita, iar a doua secţiune din membrii clerici şi mireni aleşi în ultimele cinci circumscripţii electorale, respectiv: Tinca, Aleşd, Ştei, Valea lui Mihai, şi Salonta. Fiecare secţiune a verificat dosarele electorale şi mandatele celeilalte secţiuni, constatându-se că toate mandatele sunt valide, cei doi raportori propunând validarea alegerilor din circumscripţiile electorale. Astfel, Preasfinţitul Părinte Sofronie, în calitate de preşedinte al Adunării Eparhiale, a declarat noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei legal constituită şi capabilă să adopte hotărâri valabile.

Următorul pas în cadrul şedinţei a fost alegerea secretariatului definitiv al Adunării eparhiale, format dintr-un cleric, ca secretar general, şi doi mireni.

A urmat, apoi, împărţirea celor 30 de membri ai Adunării Eparhiale în cinci comisii permanente de lucru, formate din şase membrii, doi clerici şi patru mireni, cu un preşedinte cleric şi un raportor mirean, după cum urmează: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Împlinindu-se şi această etapă a şedinţei de constituire, Preasfinţitul Părinte Sofronie a propus, iar Adunarea Eparhială a aprobat, delegarea a trei membri, un cleric şi doi mireni, din cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei în Adunarea Naţională Bisericească, cei trei primind fiecare mandatul de reprezentare.

A urmat constituirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, format din trei clerici şi şase mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale.

În cadrul şedinţei a fost constituit şi noul Consistoriu Eparhial, format din şase clerici din Eparhie, care nu fac parte din Adunarea Eparhială, fiind nominalizat şi delegatul Episcopiei Oradiei în Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. De asemenea, s-a constituit şi Consistoriul Monahal Eparhial, din care fac parte trei membri, doi supleanţi şi un grefier, fiind nominalizat şi delegatul Eparhiei Oradiei în Consistoriul Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. La invitaţia Chiriarhului Oradiei, toţi clericii desemnaţi ai celor două consistorii eparhiale au luat parte la şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale.

La finalul lucrărilor de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a adresat alese mulţumiri şi felicitări tuturor membrilor aleşi în noua Adunare Eparhială, atât celor care sunt la primul mandat, cât şi celor care au preluat al doilea mandat, precum şi în celelalte organisme bisericeşti, exprimându-şi speranţa că, pe parcursul celor patru ani de mandat, 2018-2022, Adunarea Eparhială va desfăşura o activitate rodnică, împlinindu-şi cu succes rostul şi rolul, spre folosul Bisericii noastre dreptmăritoare şi a neamului românesc.

La şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei au participat, ca invitaţi, şi preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate ale Eparhiei, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, preacuvioasele maici stareţe de la Mănăstirile „Sfânta Cruce” şi „Buna Vestire” din Oradea și conducerea Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei.