Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Constituirea noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei

Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare, precum şi a calendarului stabilit pentru alegerea şi constituirea noilor organisme bisericeşti deliberative şi executive la nivel eparhial, în ziua de sâmbătă, 4 iunie 2022, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea a avut loc ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, ca urmare a alegerilor preoţeşti şi mireneşti ce s-au desfăşurat în cele zece circumscripţii electorale bisericeşti organizate în Eparhie pentru legislatura 2022-2026.

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, lucrările ședinței de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei au fost prefațate, începând cu ora 9, de Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul principal al Catedralei cu Soare de un sobor de preoţi şi diaconi, urmată, apoi, de slujba de Te Deum oficiată de Chiriarhul locului.

În continuare, de la ora 11, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, s-a desfăşurat şedinţa de constituire a noii Adunări Eparhiale.

În cuvântul de deschidere, preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei a subliniat rolul şi importanţa organismului deliberativ la nivel eparhial, Adunarea Eparhială, şi a celui executiv, Consiliul Eparhial, în lucrarea şi misiunea Bisericii, în special în contextul actual, când toţi cei care alcătuiesc Biserica, cler şi popor, sunt chemaţi la păstrarea unităţii şi identităţii noastre bisericeşti şi naţionale, pentru promovarea valorilor creştine ortodoxe în lumea tot mai secularizată.

De asemenea, Preasfinția Sa a pus în lumină cele mai importante evenimente și repere aniversare pe care membrii noii legislaturi a Adunării Eparhiale le vor întâmpina și experia dintr-o postură care le va permite și chiar îi va îndemna să se implice activ. Noua legislatură a Adunării Eparhiale își va desfășura activitatea în perioada 2022-2026, interval în care vom avea mai multe aniversări. Vom avea 350 de ani de atestare documentară a începutului arhipăstoririi Mitropolitului Simeon al Oradiei la Oradea, după documentele pe care recent le-am descoperit, 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice, precursoarea Facultății de Teologie „Episcop Dr. Vasile Coman” de astăzi. De asemenea, nu uităm că anul în curs însuși înseamnă Centenarul Încoronării Regilor întregitori, Ferdinand și Maria, la Alba-Iulia, ca o consfințire, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și încoronarea propriu-zisă cu înmânarea semnelor demnității regale, a Marii Uniri, care a fost recunoscută prin Tratatul de Pace de la Trianon pe plan internațional, iar încoronarea de la Alba-Iulia însemna momentul solemn al consfințirii ei. În această ordine de idei, știm că în urma Marii Uniri s-a făcut și unificarea bisericească. Și pentru că Biserica s-a regăsit în hotarele României Mari, a fost necesară și înălțarea în rang, în demnitate, a Bisericii noastre Autocefale, ceea ce s-a întâmplat în 1925. Ceea ce înseamnă că în anul 2025, în legislatura de acum, vom serba Centenarul înființării Patriarhiei Române, din care facem parte.

În încheierea alocuțiunii inaugurale, Chiriarhul locului i-a felicitat pe cei care au fost aleși ca reprezentanți ai clerului și poporului dreptmăritor din Episcopia Oradiei, atât pe cei care au fost aleși pentru prima dată, cât și pentru cei care au fost aleși pentru exercitarea unui al doilea mandat, venind în sprijin cu prețioasa experiență a împreună-lucrării într-un astfel de context eclesial. Nu în ultimul rând, Preasfinția Sa i-a felicitat și pe membrii onorifici prezenți ai Adunării Eparhiale, mulțumindu-le pentru fructuoasa colaborare pe care au avut-o în legislaturile anterioare și pentru solidaritatea de a fi în continuare susținători fideli ai lucrărilor pastoral-misionare și administrative ale Bisericii.

Conform desfăşurătorului statutar şi regulamentar privind constituirea Adunării Eparhiale, Ierarhul Oradiei Mari a desemnat, cu consimţământul Adunării, membrii secretariatului provizoriu alcătuit dintr-un cleric şi un mirean. A urmat rostirea apelului nominal al membrilor clerici şi mireni nou aleşi în Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, precum și depunerea mandatului și a actului de fidelitate ale fiecărui membru la secretariat pentru validarea acestora.

În vederea validării mandatelor, preşedintele a invitat membrii Adunării să se constituie în două secţiuni, cu un preşedinte şi un raportor, prima secţiune fiind compusă din membrii clerici şi mireni aleşi în primele cinci circumscripţii electorale: Oradea I, Oradea II, Beiuş I, Beiuş II, şi Marghita, iar a doua secţiune din membrii clerici şi mireni aleşi în ultimele cinci circumscripţii electorale, respectiv: Tinca, Aleşd, Ştei, Valea lui Mihai, şi Salonta. Fiecare secţiune a verificat dosarele electorale şi mandatele celeilalte secţiuni, constatându-se că toate mandatele sunt valide, cei doi raportori propunând validarea alegerilor din circumscripţiile electorale. Astfel, Preasfinţitul Părinte Sofronie, în calitate de preşedinte al Adunării Eparhiale, a declarat noua Adunare Eparhială a Episcopiei Oradiei legal constituită şi capabilă să adopte hotărâri valabile.

Următorul pas în cadrul şedinţei a fost alegerea secretariatului definitiv al Adunării eparhiale, format dintr-un cleric, ca secretar general, şi doi mireni.

A urmat, apoi, împărţirea celor 30 de membri ai Adunării Eparhiale în cinci comisii permanente de lucru, formate din şase membrii, doi clerici şi patru mireni, cu un preşedinte cleric şi un raportor mirean, după cum urmează: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală şi educaţională, Comisia economică, bugetară şi patrimonială, Comisia social-filantropică şi Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Împlinindu-se şi această etapă a şedinţei de constituire, Episcopul Oradiei a propus, iar Adunarea Eparhială a aprobat, delegarea a trei membri, un cleric şi doi mireni, din cadrul Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei în Adunarea Naţională Bisericească, cei trei primind fiecare mandatul de reprezentare.

A urmat constituirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, format din trei clerici şi şase mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale. În plus, îndată după aprobarea și constituirea noului Consiliu Eparhial, a avut loc cea dintâi ședință de lucru a acestui organism eparhial executiv, având pe ordinea de zi aspecte administrative ce țin de competența Consiliului Eparhial.

În cadrul şedinţei a fost constituit şi noul Consistoriu Eparhial, format din şase clerici din Eparhie, care nu fac parte din Adunarea Eparhială, fiind nominalizat şi delegatul Episcopiei Oradiei în Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. De asemenea, s-a constituit şi Consistoriul Monahal Eparhial, din care fac parte trei membri, doi supleanţi şi un grefier, fiind nominalizat şi delegatul Eparhiei Oradiei în Consistoriul Monahal Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. La invitaţia Chiriarhului Oradiei, toţi clericii desemnaţi ai celor două consistorii eparhiale au luat parte la şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale.

La finalul lucrărilor de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Preasfinția Sa a adresat alese mulţumiri şi felicitări tuturor membrilor aleşi în noua Adunare Eparhială, atât celor care sunt la primul mandat, cât şi celor care au preluat al doilea mandat, precum şi în celelalte organisme bisericeşti, exprimându-şi speranţa că, pe parcursul celor patru ani de mandat, 2022-2026, Adunarea Eparhială va desfăşura o activitate rodnică, împlinindu-şi cu succes rostul şi rolul, spre folosul Bisericii noastre dreptmăritoare şi a neamului românesc.

Arhid. Andi Constantin Bacter