Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Copiii dăruiesc roadele Liturghiei la Bratca

Copiii dăruiesc roadele Liturghiei la Bratca

Sub genericul „Copiii dăruiesc roadele Liturghiei”, în Parohia Ortodoxă Română Bratca, Protopopiatul Oradea, Eparhia Oradiei, s-au desfăşurat mai multe activități adresate copiilor și tinerilor, în cadrul concursului naţional „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, prilejuit de Anul omagial euharistic.

Pe parcursul lunii martie a acestui an, copiii parohiei care participă la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” au fost antrenaţi în mai multe activităţi teoretico-practice legate de Sfânta Spovedanie şi de Sfânta Împărtăşanie. Obiectivul principal al activităţilor a fost însuşirea de învăţături teoretice, aplicate în practică şi la nivelul concret de împărtăşire din acestea şi a altor semeni, subliniindu-se conştientizarea rolului pe care-l are Sfânta Liturghie şi Euharistia în viaţa creștinilor.

După ce au aflat de la preotul paroh Radu Marian despre proiectul duhovnicesc în care vor fi antrenaţi şi implicaţi, copiii au trecut la treabă. Şi-au inscripţionat fiecare câte un tricou alb cu titlul proiectului şi cu tema generală a concursului – Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine, pe care l-au purtat în timpul activităţilor desfăşurate.

În zilele de 6 şi 13 martie, copii au devenit brutari, făcând prescuri de casă în cuptor tradiţional de pâine. Prescurile au fost oferite în zilele de sâmbătă, 8 martie, şi, respectiv, 15 martie, în târgul săptămânal ce se ţine în localitate, dar şi în faţă unui centru comercial din Bratca. Totodată, copii au împărţit şi un număr de 250 de pliante pe care le-au întocmit împreună cu preotul paroh, acestea conţinând versete scripturistice legat de Sfânta Euharistie.

Paralel cu aceste activităţi legate de prescuri, copii s-au pregătit şi pentru reprezentarea unei scenete cu titlul „Toaca din adâncuri”, aceasta având ca scop însuşirea de conţinuturi religios-morale noi, atât de către protagonişti, cât şi de către auditoriu.

În după amiaza zilei de 19 martie, copiii, însoţiţi de către preotul paroh s-au deplasat la Azilul de bătrâni din Bratca, care are 40 de veţuitori. Aici, părintele Radu Marian a săvârşit, în sala festivă a instituţiei, Liturghia Darurilor înainte sfinţite, după care copii au susţinut sceneta pregătită.

În data de 21 martie, copiii au organizat, la Liceul Teoretic din Bratca, un târg de mâncăruri de post, aduse de către ei de acasă, prin grija mămicilor și bunicilor lor.

Duminică, 23 martie, activităţile proiectului s-au finalizat când la Sfânta Liturghie copii s-au împărtăşit, spovedindu-se în seara precedentă, iar la final au susţinut sceneta „Toaca din adâncuri”, auditoriul făcând o colectă ca răsplată a strădaniei lor.

Cu mijloacele financiare dobândite în urma proiectului s-au achiziţionat 100 de cărţi având titlul „Sfânta Liturghie în învăţătura Bisericii şi a Sfinţilor Părinţi” dăruite vârstnicilor de la Azilul de bătrâni, copiilor participanţi şi altor credincioşi. De asemenea, a fost ajutată o tânără nevoiaşă, care are nevoie de o lucrare dentară, precum şi alte cazuri sociale din parohie.