Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Credincioșii din Băile Felix binecuvântați de Chiriarhul Oradiei

Credincioșii din Băile Felix binecuvântați de Chiriarhul Oradiei

În Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, 2 aprilie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în biserica cu hramurile Schimbarea la Față a Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, în prezența a numeroși credincioși din localitate.

În cadrul slujbei, după citirea celor două pericope evanghelice de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Luca, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța pocăinţei în urcușul duhovnicesc al fiecărui dreptmăritor creștin spre Împărăția cerurilor, scară spre cer în care avem ca modele pe sfinții Bisericii, între care și Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca:

„Sfânta Biserică ne pune înainte, prin Sfântul și Marele Post, prin urcușul duhovnicesc pe scara care duce către Paradis, chipuri ale pocăinței, modele de sfințenie și de desăvârșire, modele ale unor oameni care, mai înainte de noi viețuind în lume, cu credință puternică au biruit în lupta cu păcatele, cu vrăjmașii văzuți și nevăzuți, cu toate împrejurările care caută să îl ducă pe om înspre pierzare, să-l tragă de pe drumul cel drept ce duce spre mântuire, să-l arunce de pe scara pe care urcă fiecare credincios către Mântuitorul Iisus Hristos, către Împărăția cerurilor.”

„Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, a cărei viață a fost scrisă de Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului, mare apărător al dreptei credințe, trăitor în veacul al șaptelea, este una dintre sfintele cele mai cunoscute ale Bisericii, care, prin asceza ei, prin mortificarea trupului ei lăsat înainte pradă păcatelor, a ajuns să fie încununată cu har și slavă, fiindu-ne propusă ca model al sfințeniei.”

„Viața Sfintei Maria Egipteanca este foarte folositoare de citit pentru fiecare suflet credincios care dorește să afle cum lucrează harul lui Dumnezeu în omul care vrea să se îndrepteze și să iasă din robia păcatului. Și pentru că lumea în care noi trăim este o lume din ce în ce mai înstrăinată de Dumnezeu și de frumusețea viețuirii după voia lui Dumnezeu, exemplul Sfintei Maria Egipteanca este cu atât mai actual. O sfântă care este model mai ales pentru tineri, care în zilele noastre sunt ispitiți în multe feluri și, în spcial, datorită lumii plăcerilor în care trăim, prin ispitele trupești. Pentru a putea rezista acestora și a lupta cu gândurile păcătoase, tânărul are nevoie de modelele pe care Biserica le păstrează cu scumpătate în tezaurul ei și ni le oferă spre a ne ajuta pe calea mântuirii.”

Parohul locului, Părintele Vasile Marius Bara, a rostit cuvânt de bun venit adresat Ierarhului, mulțumind Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în cei trei ani de când s-a început slujirea liturgică în noua biserică din Băile Felix. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, la inițiativa căruia s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe preotul paroh şi pe credincioşii enoriei pentru dragostea față de Sfânta Biserică strămoșească și statornicia în dreapta credință, dar și pentru jertfelnicia și implicarea de care au dat dovadă în vederea construirii și înfrumusețării noii biserici.

 *

Biserica parohiei Băile Felix copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Mănăstirii Cozia. Sfântul lăcaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a construit biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

Prin grija Părintelui Paroh Vasile Marius Bara, care slujește și la capela „Sfinții Cosma și Damian” din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Băile Felix, cunoscută în întreaga lume datorită staţiunii balneo-climaterice cu acelaşi nume, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, în răstimpul a cinci ani noul sfânt lăcaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind începută pictura interioară, iar la exterior fiind placat cu ceramică din klinker. De asemenea, a fost montat iconostasul și s-a amenajat spațiul liturgic din interior, astfel încât să se poată săvârși sfintele slujbe.