Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Credincioșii municipiului Beiuș au primit binecuvântare arhierească

Credincioșii municipiului Beiuș au primit binecuvântare arhierească

În Duminica a șasea după Paști, a Vindecării orbului din naștere, 6 iunie 2021, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica, paraclis episcopal, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din municipiul Beiuș, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și a numeroși credincioși beiușeni.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, Ierarhul a evidențiat principalele semnificaţii duhovniceşti ce se desprind din minunea vindecării orbului din naştere, săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos, „o minune spectaculoasă, dar o minune ce nu este singulară, căci pe mulți orbi i-a vindecat dăruindu-le vederea, multor muți le-a dezlegat limba și multor surzi le-a dăruit auzul, pe paralitici i-a ridicat din patul suferinței, pe femeia cea gârbovă a îndreptat-o, a vindecat și a ridicat toată boala și toată neputința din popor.”

Referitor la descoperirea pe care Fiul lui Dumnezeu o face despre Sine în cuvintele scripturistice, Preasfinția Sa a arătat că, „dinocolo de vindecarea în sine, trebuie să înțelegem ceea ce ne privește și pe noi, pe fiecare dintre noi în parte, anume că Domnul nostru Iisus Hristos, Lumina lumii, are și puterea și dorința de a ne vindeca pe toți de orbirea spirituală, de a ne deschide ochii sufletului ca să putem vedea strălucirea lui Dumnezeu și dragostea Sa nețărmurită față de noi, oamenii.”

„Prin urmare, pericopa evanghelică de astăzi se cuvine a o privi duhovnicește și a înțelege că păcatul este cel care aduce orbirea sufletului nostru și de aceea, din punct de vedere spiritual suntem orbi pentru că suntem păcătoși. Pentru aceasta, Cel fără de păcat, Hristos Domnul are și puterea și dorința de a ridica pâcla de pe ochii noștri și de a ne ajuta să vedem, vindecându-ne de întunericul ce a cuprins omenirea prin căderea în păcat a strămoșilor noștri, cădere care a atras după sine intrarea păcatului în viața omului.”

Chiriarhul a prezentat virtutea credinței ca element esențial în vindecarea sufletească și trupească a omului: „Pentru a primi vindecare de orice boală și orice neputință este nevoie de credință tare în Mântuitorul Iisus Hristos și în ajutorul Său, iar duminica de astăzi ne vine în sprijin spre a ne deștepta, spre a ne trezi, spre a veghea la candela sufletului nostru să nu se stingă și a înțelege că din orice boală și din orice neputință Dumnezeu poate și dorește să ne vindece. Rămâne doar ca și noi să fim transparenți lucrării lui Dumnezeu în viața noastră, lucrării harului Duhului Sfânt prin Sfânta Biserică, pentru a primi cuvenita vindecare și mai ales, ce este mai de preț, dezlegarea și iertarea de păcate, vindecare și iertare din care izvorăsc și curajul mărturisirii și frumusețea viețuirii după cuvântul Domnului, într-un cuvânt bucuria de a fi creștini, bucuria de a străbate timpul și spațiul cu ajutorul lui Dumnezeu și cu nădejde la moștenirea vieții celei veșnice.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul a hirotonit pe tânărul absolvent de Teologie Ortodoxă Andrei Radu Balint în treapta diaconiei pe seama bisericii cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din parohia Luncasprie, Protopopiatul Beiuș

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a adresat cuvântul de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie, iar Părintele paroh Florin Ovidiu Stan, care împlinește și ascultarea de secretar la Protopopiatul Beiuș, a mulţumit Părintelui ceresc pentru această sfântă zi de înălțare sufletească, dar și Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru slujirea aleasă și prezența aducătoare de binecuvântare și bucurie duhovnicească.

Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a mulțumit clerului și credincioșilor parohiei Beiuș II pentru primire, adresând felicitări întregii comunități dreptmăritoare pentru frumoasa misiune și lucrare mărturisitoare.

Pr. Cristian Rus