Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate

Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate

Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a organizat, vineri, 10 februarie 2017, o nouă ediție a concursului interdisciplinar interjudețean „Creștinul acasă, la școală, în biserică și în comunitate”.

Urmărind educarea elevilor în sensul respectării şi promovării valorilor religioase și desfășurat în cadrul unui proiect educativ, competiția și-a propus: evidențierea și încurajarea participării elevilor la viaţa parohiei și implicarea în activităţi de voluntariat; sublinierea rolului programelor educative extracurriculare ca formă complementară de educație religioasă; consolidarea parteneriatului școală-Biserică-familie-comunitate în formarea unei conduite moral-religioase la elevi, respectiv identificarea și promovarea talentelor literare și artistice  în domeniul religios.

Structurat pe mai multe secțiuni - creație literară, creație plastică, film/documentar şi fotografie, concursul a fost cuprins în Calendarul Activităților Educative Interjudețene și Regionale a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pe anul 2016,  adresându-se elevilor de la toate ciclurile de învățământ.

Desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, concursul a reunit 95 de elevi la ciclul primar, 58 la gimnaziu și 30 la liceu, reprezentând județele: Alba, Satu-Mare, Timiș, Brașov, Sălaj, Suceava, Sibiu, Botoșani, Bihor și Municipiul București.

Lucrările au fost evaluate de o echipă multidisciplinară constituită din profesori pentru învățământul primar, profesori de limba și literatura română, religie și desen și coordonată de inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și consilierul pentru probleme de învățământ și tineret din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

S-au acordat premii și mențiuni pe fiecare secțiune, în conformitate cu Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

S-a evidențiat numărul mare de participanți în raport cu celelalte ediții, precum și calitatea lucrărilor de la toate secțiunile. Cele mai importante lucrări de la secțiunea creație literară vor fi cuprinse în revista Dascălul creștin, publicație coordonată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor care se adresează tuturor cadrelor didactice indiferent de ciclu de învățământ și specialitate.