Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Curs de formare pentru profesorii de Religie ortodoxă din Episcopia Oradiei

Curs de formare pentru profesorii de Religie ortodoxă din Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, sâmbătă, 5 octombrie 2013, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea s-a desfăşurat cursul de formare „Particularități ale predării disciplinei Religie la clasa pregătitoare”, adresat profesorilor de religie din județul Bihor care predau la clasa pregătitoare. La cursul organizat prin Casa Corpului Didactic Bihor au participat 30 de profesori de religie de la unități de învăîțământ din mediul rural și urban.

Cursul are ca obiectiv cunoașterea particularităților de vârstă a elevilor de la clasa pregătitoare, particularitatea predării Religiei la acest nivel de clasă, modul de organizare a programului instructiv-educativ, tipurile de activități cu caracter extracurricular tematic care se pot organiza la ciclul primar, cu accent pe clasa pregătitoare, tipurile  de evaluare, proiectarea pe unități de învățare.

În cadrul programului susținut de Doamna Prof. Doina Lung și de inspectorul de specialitate, profesorii de religie au exersat proiectarea unei unități de învățare, elaborarea unui proiect tematic, au parcurs aspecte legate de managementul clasei, managementul timpului, rolul abordării interdisciplinare, caracteristicile curriculumului integrat, activitatea frontală și pe grupe oferindu-le acestora oportunitatea de a împărtăși experiențe personale, schimburi de bune practici, de a expune și a problematiza diverse situații de învățare cu care se pot întâlni în activitatea de predare-învățare.

Cu acest prilej s-au valorificat resursele educaționale elaborate pentru clasa pregătitoare, sub coordonarea Patriarhiei Române, de către profesorii Dorin Opriș, Monica Opriș și Irina Horga: Ghidul pentru profesori și fișele de lucru care se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Sectorului Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române:

http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_patriarhala/mdcs18sep2012.html.