Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Doi arhierei au slujit la biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

Doi arhierei au slujit la biserica Sfântul Apostol Andrei din Oradea

Pr. Cristian Rus

 

La împlinirea unui an de la târnosirea bisericii cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Duminica Sfinților Români din Oradea, ce avut loc în Duminica a doua după Rusalii, 10 iunie 2018, în Duminica a șaptea după Paști, 9 iunie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei în biserica orădeană.

Cei doi ierarhi au fost înconjurați de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din Oradea, de faţă fiind distinşi reprezentanţi ai oficialităţi centrale şi locale. Răspunsurile liturgice au fost date de către corala Psalmodia Transilvanica din Cluj-Napoca, dirijată de Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Cuvântul de învățătură după citirea pericopei evanghelice a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, care a explicat dreptcredincioșilor prezenți importanța duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, în legătură cu fragmentul scripturistic citit în cadrul slujbei, având ca moto cuvintele „Ca toți să fie una” (Ioan 17, 21):

„Unitatea ne este pusă înainte astăzi, când ne aducem aminte de Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și când pericopa evanghelică ce s-a citit redă rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos de dinainte de Pătimirile Sale, adresată lui Dumnezeu-Tatăl, ca toți să fie una. Apostolii au propovăduit o singură credință, iar Sfinții Părinți adunați la Niceea au limpezit lucrurile și i-au întărit pe credincioși în credința cea adevărată, contrar a ceea ce propovăduia ereticul Arie, anume au spus Sfinții Părinți că Fiul este deoființă cu Tatăl, «Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut».”

„Dezbinarea vine de la diavolul. Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia de la Matei, capitolul 13, ne pune înainte mai multe pilde, între care și pilda neghinei, în care ni se spune că dușmanul care a semănat neghina în grâu este diavolul sau diavolii, care sunt ființe spirituale pervertite, duhuri rele și trufașe, îngeri căzuți, vrăjmași ai lui Dumnezeu și ai oamenilor, care strică unitatea, aducând cearta, vrajba, dezbinările ce le vedem în lumea aceasta.”

„Dorim să vă punem la inimă cuvintele Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Efeseni, primele versete din capitolul 4, care ne vorbește despre unitate astfel: «De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez» (Efeseni 4, 1-5).”

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie și Părintelui Vasile Bota pentru invitația de sluji la Sfânta Liturghie în biserica frumoasă ocrotită de Sfântul Apostol Andrei din Oradea.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotesit pe diaconul Iulius Mihai Dragoș, slujitor la parohia Sfântul Apostol Andrei din Oradea, întru arhidiacon.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit Părintelui Vasile Bota, parohul bisericii Sfântul Apostol Andrei din Oradea, distincția mitropolitană Crucea Transilvană pentru clerici.

În încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie, Chiriarhul locului, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului pentru prezență și slujire, adresând felicitări Părintelui paroh Vasile Bota, clericilor slujitori și drepcredincioșilor creștini care împodobesc această biserică:

„Cu multă bucurie duhovnicească ne-am adunat astăzi cu toții la Sfânta Liturghie pentru a aniversa un an ce s-a scurs de la târnosirea acestei frumoase biserici, care împodobește orașul Oradea, târnosire ce a constituit evenimentul central, din punct de vedere bisericesc, în anul 2018, Anul omagial al unității de credință și de neam, în Eparhia noastră. Anul acesta, 2019, când aniversăm o sută de ani de la eliberarea și unirea efectivă a Oradiei și a Bihorului cu România, de Sfintele Paști ale anului 1919, 20 aprilie, după un an de la evenimentul binecuvântat al sfințirii bisericii, am găsit de cuviință, împreună cu părintele paroh, cu slujitorii și membrii Consiliului parohial al acestei enorii, să invităm ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Clujului, care, din cauza programului prestabilit de anul trecut, nu a putut onora invitația de a lua parte la slujba de târnosire a bisericii.”

„Așadar, ne bucurăm că astăzi am fost împreună în rugăciune cu Înaltpreasfinția Sa, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru această biserică, pentru binefacerile revărsate peste enoria în care ne aflăm, peste Eparhia Oradiei, peste întreaga Transilvanie și peste toată țara noastră. Și cea mai sfântă mulțumire și formă de recunoștință pe care noi o putem arăta lui Dumnezeu este tocmai Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când suntem împreună pentru a săvârși Sfânta Euharistie.”

„Îi mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei că în această zi binecuvântată s-a aflat în mijlocul nostru, pentru ca împreună să mărturisim credința noastră cea sfântă, aici, la porțile de vest ale țării, la marginea dinspre apus a neamului românesc, în părțile occidentale ale Transilvaniei, în Crișana. Mulțumim Înaltpreasfinției Sale în chip special pentru bogatul cuvânt de folos, un adevărat apel la unitate, și îl rugăm să ne poarte în sfintele sale rugăciuni, invitându-l, de pe acum, și la alte frumoase manifestări de la parohii și mănăstiri din Eparhia noastră.”

La final, Părintele paroh Vasile Bota a adus mulțumiri celor doi ierarhi pentru slujirea festivă la împlinirea unui an de la târnosirea bisericii și le-a oferit daruri simbolice.

După Sfânta Liturghie, cei doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au sfințit și binecuvântat Așezământul medical-creștin Sfântul Apostol Andrei al parohiei, amenajat recent în vecinătatea bisericii, ce a fost dotat cu aparatură medicală, respectiv un ecograf performant și un aparat EKG de monitorizare a funcțiilor cardio-vasculare.

 

*

 

Biserica ce are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei din Oradea, cartierul Rogerius, a început a se zidi în ziua de 18 iunie a anului 2000, în Duminica Rusaliilor, când a fost sfințită piatra de temelie a noii biserici, de către Episcopul de pie memorie Dr. Ioan Mihălţan al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar între anii 2000-2018 a fost ridicată, după planurile arhitectului Dorel Cordoş din Sighetul Marmației, executant al lucrărilor fiind domnul Petru Thira şi ingineri de rezistenţă domnii Aurel Vecon, Sorin Lipoveanu şi Augustin Todoran.          

Sub păstorirea vrednicului părinte Vasile Bota, ajutat fiind îndeaproape de preoţii coslujitori Nicolae Mara, Ioan Gudea, Ioan Ciordaş şi Ion Alexandru Mizgan şi de către membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2000 – 2001 s-a zidit paraclisul de la demisol, între anii 2001 - 2003 s-a zidit biserica şi s-a acoperit cu tablă de cupru, montându-se policandrele din bronz; între anii 2003 - 2014 s-a pictat biserica în tehnica fresco pe o suprafaţă de 2.178 metri pătraţi, de către pictorul bisericesc Remus Bradea. Între anii 2004 - 2007 s-a finalizat exteriorul în cărămidă clincherită, iar în anul 2006 s-a realizat mozaicul exterior cu icoana Sfântului Apostol Andrei, pe o suprafaţă de 15 metri pătraţi. Între anii 2006 - 2007 s-a pavimentat biserica cu granit şi s-a montat iconostasul din marmură având uşi împărăteşti din bronz.

Biserica deține în patrimoniu și o părticică din moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României.