Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a 29-a după Rusalii la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica a 29-a după Rusalii la Catedrala Episcopală din Oradea

În Duminica a douăzeci și noua după Rusalii, 15 ianuarie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede.

În cadrul Sfintei Liturghii, în predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul a vorbit despre înţelesurile duhovnicești ale fragmentului scripturistic duminical ce a prezentat tămăduirea celor zece leproși de către Mântuitorul Iisus Hristos:

„Lepra era o boală necruțătoare, mutilantă, considerată ca o mare necurăție, foarte greu de purtat, care îi făcea pe cei care sufereau de aceasta să arate ca niște morți încă în viață și care îi îndepărta pe bolnavi de semenii lor sănătoși. Într-o astfel de stare, de suferință extremă, erau cei zece bolnavi care s-au întâlnit cu Domnul Hristos Iisus și I-au cerut ajutorul. Iar Lui I-a fost milă de ei. Deși din dialogul purtat nu reiese că Mântuitorul Iisus Hristos avea intenția să îi vindece, trimițându-i la preoți, mergând pe drum aceștia s-au curățit de lepră. Dintre cei zece vindecați, doar unul singur, care nu era iudeu, ci samarinean, se întoarce la Domnul Hristos ca să Îi mulțumească, să își arate recunoștința. În felul acesta se descoperă că Cel Care l-a vindecat, și Care i-a vindecat și pe ceilalți nouă, este Fiul lui Dumnezeu înomenit, Care a venit să vindece toată boala și neputința din popor.”

„Din punct de vedere duhovnicesc, Părinții Bisericii dintotdeauna au văzut în această pericopă evanghelică o generalizare înspre lumea spirituală, iar cum lepra era considerată în orizontul duhovnicesc ca simbol al păcatului,  vindecarea pe care Domnul Iisus Hristos o aduce este, de fapt, vindecarea tuturor celor păcătoși de lepra păcatului, vindecarea oamenilor de păcate, pentru că El a venit în lume ca să Se facă pe Sine jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, ca să ne ierte de păcate prin sângele pe care Fiul lui Dumneze l-a vărsat pe Cruce.”

„Dacă din cei zece vindecați, doar unul s-a întors cu recunoștință să Îi mulțumească Domnului, din aceasta putem vedea cum noi, oamenii, vindecați și iertați de păcatele noastre de către Mântuitorul Hristos Iisus, prin jertfa Sa pe Cruce, de prea puține ori ne arătăm recunoștința față de El și ne întoarcem să Îi mulțumim lui Dumnezeu, dându-I slavă, pentru tot binele care îl face cu noi și pe care l-a făcut asupra noastră.”

„Oricum am privi această pericopă evanghelică, ea ne arată bunătatea lui Dumnezeu, Care, deși a fost jignit de noi prin păcatele noastre, prin neascultarea protopărinților, a lui Adam și a Evei, în Rai, cu toate acestea, Dumnezeu nu i-a lăsat pe urmașii lor în întuneric, în păcat și în moarte, ci L-a trimis în lume pe Însuși Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, să Se facă om, pentru ca pe toți oamenii să ne cheme din moarte la viață.”

La finalul Sfintei Liturghii, toţi credincioşii s-au închinat şi au sărutat racla, aflată în tezaurul catedralei, ce adăpostește părticele din sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei și ale Sfântului Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.