Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a doua din Post la noua Catedrală Episcopală

Duminica a doua din Post la noua Catedrală Episcopală

În a doua Duminică din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfântului Grigorie Palama, 31 martie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în paraclisul de iarnă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei şi Nectarie al Pentapolei, Făcătorii de minuni, de la demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, la aniversarea unui an de la ceremonia proclamării celui de-al doilea hram al Catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.

În cuvântul de învăţătură rostit cu această ocazie, Chiriarhul Oradiei a reliefat aspecte din viaţa şi, mai cu seamă, teologia Sfântului Ierarh Grigorie Palama:

„În Duminica a doua din Sfântul şi Marele Post, prin sărbătorirea Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, un mare Părinte al Bisericii, un om erudit, un neobosit rugător şi mare apărător al credinţei dreptmăritoare, sărbătorim, de fapt, ortodoxia credinţei, o a doua Duminică a Ortodoxiei”.

„Biserica noastră Ortodoxă ne învaţă că, încă din viaţa aceasta, prin rugăciune neîntreruptă şi îndelungată nevoinţă, putem ajunge la vederea lui Dumnezeu, la vederea luminii dumnezeieşti necreate, despre care a învăţat, a teologhisit, Sfântul Grigorie Palama, după ce el însuşi s-a îndeletnicit cu multa rugăciune, cu practicarea ascezei aspre, pustnicind în Sfântul Munte al Athosului, învrednicindu-se de vederea luminii divine necreate.”

„Teologia Sfântului Grigorie Palama, care vorbeşte despre cunoaşterea, vederea şi experierea sau trăirea lui Dumnezeu, porneşte de la minunea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Tabor, în prezenţa profeţilor Moise şi Ilie ai Vechiului Testament, părtaşi fiind şi apostolii Petru, Iacob şi Ioan, care a avut loc cu puţin timp înainte de Patima cea de bunăvoie a Domnului, unde au văzut cu toţii lumina divină necreată strălucind din chipul Mântuitorului, Care strălucea ca soarele, iar veşmintele Lui făcându-se albe ca lumina.”

„Pentru ca să dobândim viaţa cea veşnică, pentru a ne mântui, trebuie ca în această viaţă să luăm aminte la ceea ce Biserica ne învaţă şi, mărturisindu-L pe Dumnezeu, crezând, răbdând, îndurând, rugându-ne, postind, nevoindu-ne, după putere, să ajungem, încă de pe pământ, la vederea luminii divine necreate, a luminii taborice, despre care a învăţat Sfântul Grigorie Palama.”

„Pentru noi, cler şi credincioşi ai noii Catedrale Episcopale din Oradea, ziua de astăzi, pe lângă bucuria întregii creştinătăţi ortodoxe de a ne afla în cea de-a doua Duminică a Sfântului şi Marelui Post, este un prilej de îndoită sărbătoare, aniversându-se un an de când, cu mare bucurie şi însufleţire, am aşezat al doilea hram al Catedralei noastre Episcopale celei noi din Oradea, pe Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, spre a fi ocrotitor şi călăuzitor, împreună cu ceilalţi sfinţi ierarhi ocrotitori ai acestui paraclis de iarnă, Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie.”