Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a doua din Postul Paștilor la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica a doua din Postul Paștilor la Catedrala Episcopală din Oradea

În cea de-a doua Duminică din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 4 martie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana al Catedralei Episcopale, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesus.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conţinut, în care a explicat celor prezenți teologia energiilor dumnezeiești necreate, despre care a învățat Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului:

„Dacă în duminica ce a trecut, Duminica întâi din Sfântul și Marele Post, Duminica Ortodoxiei, Biserica a cinstit biruința dreptei credințe, triumful Ortodoxiei, prin care s-a comemorat biruința sfintelor icoane și frumusețea împodobirii locașurilor de cult cu chipurile sfinte, care ne trimit pe toți cu mintea la Fiul lui Dumnezeu Care S-a întrupat, la Maica Domnului și la sfinți, în cea de a doua Duminică a Postului Mare Biserica ne pune înainte, ca pe un model de sfințenie, pe marele Ierarh, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, părinte și dascăl al Bisericii, cel care a teologhisit în chip minunat despre lucrarea lui Dumnezeu în lume, vorbind, învățând și tâlcuind cele despre lumina lui Dumnezeu, harul dumnezeiesc necreat sau eneriile divine necreate.”

„Pentru că a vorbit despre lumină, Sfântul Ierarh Grigorie Palama este teologul luminii lui Dumnezeu, lumină necreată care a strălucit în Mântuitorul Iisus Hristos la Schimbarea Sa la Față în Muntele Taborului, când Domnul S-a descoperit înaintea ucenicilor Săi pe care i-a luat în munte, Petru , Ioan și Iacob, ca Fiul lui Dumnezeu înomenit, Cuvântul Veșnic al Tatălui Care Și-a arătat slava Sa, slava fiind un alt nume dat energiilor divine necreate. Despre această slavă, despre lumina lui Dumnezeu strălucind în Mântuitorul Iisus Hristos a teologhisit Sfântul Grigorie Palama.”

„Lumina lui Dumnezeu, slava Sa, lumina Duhului Sfânt pe care au dobândit-o sfinții, pe care suntem chemați să o dobândim și noi, încă din viața aceasta, lumină care, ca un grăunte de muștar vine și se sălășluiește în cel care se botează, pentru ca apoi să crească, iar în sfinți ajungând la măsura sfințeniei, la măsura vârstei deplinătății în Hristos, adică strălucind cu putere și ajungând, astfel, sfinții, prin slava lui Dumnezeu, prin lumina lui Hristos, să săvârșească multe fapte ale luminii aici pe pământ.”

„Lumina lui Hristos, despre care a vorbit Sfântul Grigorie Palama, este proclamată în mod solemn de Biserică pe tot parcursul Sfântului și Marelui Post la Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, când preotul, arătând lumina, proclamă: «Lumina lui Hristos luminează tuturor!», pentru că în lume S-a arătat Lumina lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Lumina lumii.”

În încheierea cuvântului de învățătură, Chiriarhul Oradiei a adresat un îndemn părintesc tuturor credincioșilor, ca în perioada rămasă din Sfântul și Marele Post al Paștilor să aibă în vedere, ca prioritate duhovnicească, mărturisirea păcatelor, în Taina Sfintei Spovedanii și, pentru cei care primesc dezlegare, cuminecarea cu Preacuratele lui Hristos Taine, spre a întâmpina măritul praznic al Învierii Domnului cu sufletele pline de lumină și de har.