Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a doua din Postul Paștilor la Mănăstirea Izbuc

Duminica a doua din Postul Paștilor la Mănăstirea Izbuc

În cea de-a doua Duminică din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 12 martie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea Izbuc, unde a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, în biserica nouă cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioși, sărbătorindu-se și ziua onomastică a Preasfinției Sale, cu o zi în urmă, la 11 martie, fiind cinstit Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ocrotitorul duhovnicesc al Chiriarhului Oradiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana al Catedralalei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesus.

După citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Ioan, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a explicat celor prezenți teologia energiilor dumnezeiești necreate, despre care a învățat Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului:

„După ce duminica trecută, Duminica întâi din Sfântul și Marele Post, Duminica Ortodoxiei, am serbat cu toții biruința dreptei credințe asupra tuturor învățăturilor de credință eretice, biruința cultului sfintelor icoane în Sfânta noastră Biserică dreptmăritoare, duminica de astăzi poate fi numită, pe drept cuvânt, ca cea de a doua Duminică a Ortodoxiei, pentru că Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pe care îl serbăm astăzi, a fost nu doar un mare trăitor și apărător al dreptei credințe, un mărturisitor, ci și un mare dascăl al lumii întregi.

„Sfântul Ierarh Grigorie Palama a învățat în chip lămurit despre energiile dumnezeiești necreate, despre harul lui Dumnezeu ce țâșnește din Ființa Sa și se împărtășește din Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, astfel încât tot cel care crede și se roagă cu stăruință, lucrând prin nevoințe ascetice să își curățească sufletul și trupul, mintea și inima, ajungând la despătimire și, apoi, la luminarea cea după har, să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu, prin vederea luminii dumnezeiești necreate, prin vederea bunătății lui Dumnezeu în lumina harului dumnezeiesc. Toate acestea fac posibilă, astfel, unirea omului cu Dumnezeu, după har, numită în Sfânta noastră Biserică, în teologia ortodoxă, îndumnezeirea omului.”

„Pentru că, tocmai de aceea, Dumnezeu S-a făcut Om, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiul Omului, ca pe noi, oamenii, să ne aducă la îndumnezeirea cea după har, prin lucrarea în lume, prin Biserică, a Duhului Sfânt, a harului dumnezeiesc necreat, a energiilor dumnezeiești necreate care ni-L fac pe Dumnezeu accesibil.”

La momentul chinonicului, un grup de pelerini din localitatea Șanț, județul Bistrița-Năsăud, condus de Doamna Prof. Viorica Rogozan, dimpreună cu Domnul Prof. Dănilă Filipoi, dar și un grup de credincioși din parohia bihoreană Roșia, cu toții înveșmântați în straie populare, au interpretat mai multe cântări specifice perioadei Postului Mare.

Deoarece sâmbătă, 11 martie, a fost pomenirea Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ocrotitorul duhovnicesc al Chiriarhului Oradiei, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a rostit un cuvânt festiv din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, adresând alese urări Întâistătătorului Eparhiei Oradiei la aniversarea zilei onomastice.

În cuvântul de încheiere, Chiriarhul Oradiei a adresat un îndemn părintesc tuturor credincioșilor, ca în perioada rămasă din Sfântul și Marele Post al Paștilor să aibă în vedere, ca prioritate duhovnicească, mărturisirea păcatelor, în Taina Sfintei Spovedanii și, pentru cei care primesc dezlegare, cuminecarea cu Preacuratele lui Hristos Taine, spre a întâmpina măritul praznic al Învierii Domnului cu sufletele pline de lumină și de har. De asemenea, Ierarhul a felicitat pe credincioșii bistrițeni și bihoreni veniți în pelerinaj la Mănăstirea Izbuc pentru frumoasele și valoroasele costume populare tradiționale pe care le păstrează și le poartă cu scumpătate.

Pelerinii au avut marea binecuvântare de a se închina la un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, la icoana care Îl reprezintă pe Domnul Hristos în grădina Ghetsimani, rugându-Se, pictată de Părintele Arsenie Boca, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la racla cu fragmentul din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, și la racla ce adăpostește părticele din sfintele moaște ale mai multor sfinți, odoare aflate în patrimoniul sacru al Mănăstirii Izbuc.