Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a patra după Paşti la paraclisul Reședinței Episcopale din Oradea

Duminica a patra după Paşti la paraclisul Reședinței Episcopale din Oradea

În Duminica a patra după Paşti, a vindecării slăbănogului de la Vitezda, 10 mai 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Reședința Episcopală din Oradea.

După momentul citirii pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut în care a subliniat învățăturile duhovnicești ce se desprind din minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos la scăldătoarea Vitezda, prin vindecarea slăbănogului bolnav de treizeci şi opt de ani, prezentată în pericopa evanghelică, precum și din cele două minuni săvârşite de Sfântul Apostol Petru, în numele și cu puterea Fiului lui Dumnezeu întrupat, relatate în Apostolul zilei:

„În Duminica în care ne aflăm, a patra după Sfintele Paști, Biserica ne pune înainte, prin pericopa Apostolului zilei, din Faptele Sfinților Apostoli, și prin fragmentul din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul, vindecări săvârșite de Domnul Iisus Hristos în mod direct, a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, și indirect, vindecarea paraliticului Enea și învierea Tavitei, Căprioara, săvârșite de către corifeul apostolilor, Petru, în numele și cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt.”

„Aceste vindecări ne arată că toată vindecarea în lume vine de la Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om pentru ca să vindece omenirea de toată boala și neputința, ceea ce înseamnă că, indiferent cât ar căuta oamenii la știința medicală, nu vor putea ajunge niciodată să se vindece deplin, pentru că vindecarea desăvârșită o dă doar Mântuitorul Iisus Hristos. Doar Fiul lui Dumnezeu înomenit vindecă și trupește și sufletește, căci odată cu vindecarea trupească El iartă și păcatele. De aceea, îi spune în Templu slăbănogului vindecat: «Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău», căci vindecarea adevărată este și cea sufletească și cea trupească. Vindecarea deplină înseamnă vindecarea sufletului, ceea ce presupune iertarea păcatelor pe care doar Domnul Iisus Hristos o poate face, și vindecarea tuturor neputințelor trupești.”

„Cu alte cuvinte, Doctorul desăvârșit al sufletelor și al trupurilor noastre este Mântuitorul Iisus Hristos. După Înălțarea Sa la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, în Sfânta Biserică, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, Duhul Sfânt săvârșește vindecările. Așadar, vindecările desăvârșite în această vreme a mântuirii se pot întâmpla doar în și prin Biserică, prin lucrarea harului Duhului Sfânt. Altfel, vindecarea este incompletă și boala se poate întoarce oricând, într-un stadiu mai grav, mai avansat.”

„Vindecarea pe care Biserica o împlinește, cu puterea Domnului Iisus Hristos și în numele Lui, prin lucrarea Sfântului Duh, se desfășoară de la începuturile ei și va continua până la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, și nu încetează niciodată. Tot omul credincios știe că doar prin Biserică se pot face minunile vindecării sufletești și trupești, iertarea păcatelor și tămăduirea deplină a omului, și de aceea omul credincios are nevoie de Biserică, o caută și suferă de dor după Biserică și după viața Bisericii în care nouă ni se împărtășește viața de har, viața luminată, iubirea Preasfintei Treimi.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți Regii și Reginele României trecuți în veșnicie, Regele Carol I şi Regina Elisabeta, Regele Ferdinand şi Regina Maria, Regele Carol al II-lea şi Regina Elena, Regele Mihai şi Regina Ana, cu prilejul Zilei Naționale a Regalității, iar după Rugăciunea Amvonului s-a citit Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Pr. Cristian Rus