Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica a treia după Rusalii prăznuită la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica a treia după Rusalii prăznuită la Catedrala Episcopală din Oradea

În Duminica a treia după Rusalii, 28 iunie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

Răspunsurile liturgice au fost date un grup de elevi și studenți teologi de la școlile teologice din Episcopia Oradiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre lucrurile esențiale pe care trebuie să le împlinim în viața pământească, pentru a dobândi viața cerească:

„Dacă cea dintâi duminică după Rusalii a fost închinată cinstirii Tuturor Sfinților, din toate timpurile și din toate locurile, iar în cea de-a doua duminică după Pogorârea Duhului Sfânt i-am cinstit pe toți Sfinții Români, știuți și neștiuți, astăzi, în duminica a treia după sărbătoarea Cincizecimii, primim chemarea noastră directă la sfințenie prin îndemnul Domnului Iisus Hristos: «Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă».”

„Mântuitorul Iisus Hristos i-a îndemnat pe cei care Îl ascultau și prin ei și pe noi, pe ucenicii Săi, pe creștini, să căutăm ceea ce este esențial pentru viață, adică să vrem să fim în Împărăția cerurilor, adică să vrem să fim sfinți, iar nu să alergăm după mâncare, după băutură, după haine, după case, după averi, după carieră, după ceea ce lumea stăpânită de idolatrie ne învață să alergăm. Lumea materialistă, lumea filozofiilor trecătorare, efemere, îl îndepărtează pe om de țelul vieții sale, acela de a ajunge împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Lumea aceasta decăzută îl îndepărtează pe om de Dumnezeu, de comuniunea de dragoste cu Cel Care a creat lumea și pe om, cu Cel Care arată crinii câmpului mai străluciți în îmbrăcămintea lor decât podoaba înțelepciunii lui Solomon, cu Cel Care are grijă de făptura Sa.”

„Viața noastră, din păcate, în lumea aceasta trecătoare seamănă mai mult cu viața păgânilor, decât cu viața Sfinților. Totuși, Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință și nu dorește să ne părăsească și de aceea ne cheamă și astăzi prin cuvintele sfinte ale Scripturii la sfințenie. Să pășim pe urmele Sfinților lui Dumnezeu, Sfinții care împodobesc cerul și pe care în biserici îi avem zugrăviți în icoane, prin credința noastră, cum mărturisea și poetul național Mihai Eminescu.”

„Viața aici pe pământ ne este dată nu ca să o cheltuim alergând după himere, ci ca pregătire pentru viețuirea în veșnicie împreună cu Dumnezeu, în lumina Sa care luminează tot întunericul. Este și motivul pentru care pericopa evanghelică de astăzi începe prin chemarea la lumină și se încheie cu chemarea la căutarea Împărăției luminii. Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucruri concrete, de la om și vederea trupească, ajungând la vederea cea duhovnicească, vederea în lumina lui Dumnezeu, în lumina Duhului Sfânt, vederea pe care harul Duhului Sfânt o lucrează în noi, ajutându-ne să ieșim din întuneric la lumină.

Iar atunci când lumina lui Dumnezeu luminează sufletul nostru descoperim ce este acolo și ne vedem în primul rând păcatele, răutățile, greșelile, scăderile, neîmplinirile, neputințele, vedem tot ceea ce este murdar și urât în noi. Dar Dumnezeu nu ne lasă să deznădăjduim, văzând toate acestea, căci foarte ușor poate omul aluneca spre cele mai rele și mai grave atunci când vede cât de mic este și cât de rău a căzut din dragostea lui Dumnezeu.”

„Dumnezeu ne arată și ne învață că fără El nu putem face nimic, că fără Fiul Său Care a venit în lume pentru noi și pentru mântuirea noastră nu putem scăpa de păcat, căci El, Mielul lui Dumnezeu, a luat asupra Sa păcatele oamenilor și le-a răstignit pe Cruce. Să nu uităm că primul cetățean al Raiului a fost tâlharul, răstignit pentru păcatele sale, în dreapta Domnului Hristos. Lumea Sfinților, Raiul, în lumina Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, începe prin cel răstignit împreună cu El, de-a dreapta Sa, cu un tâlhar, Dumnezeu arătându-ne prin aceasta că, în ciuda păcatelor noastre și a mulțimii răutăților noastre, El ne iubește și ne vrea împreună cu El în veșnicie.”

„Așadar, a treia duminică după sărbătoarea Cincizecimii este duminica chemării noastre, a tuturor, la sfințenie, la a intra în cetele Sfinților, în curțile Domnului, pentru ca în veșnicie împreună cu Fiul să moștenim Împărăția cea pregătită nouă de la facerea lumii. Căci spre aceasta l-a creat Dumnezeu pe Adam, nu ca să moștenească iadul, ci ca să se sălășluiască în curțile casei Domnului.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Pr. Cristian Rus