Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Iertării la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Oradea

Duminica Iertării la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Oradea

La Catedrala Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză, 26 februarie 2017, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru sute de credincioși dreptmăritori din urbea de pe malurile Crișului Repede, care au luat parte la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Chiriarhul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la aniversarea, calendaristic, a 10 ani de la întronizarea Preasfinției Sale în tronul de Episcop al Oradiei, 25 februarie 2007, dar și împlinirea, din punct de vedere liturgic, a 18 ani de de la primirea cerescului dar al arhieriei, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 21 februarie 1999.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei cu lună din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a reliefat principalele înțelesurile duhovniceşti ce se desprind din fragmentul scripturistic ce redă o parte din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Predica de pe munte:

„Pentru a intra în Sfântul și Marele Post așa cum se cuvine, cu inima curată, cu sufletul smerit, cu mintea luminată de învățăturile cele mântuitoare ale Sfintei Biserici, pericopa evanghelică rânduită a fi citită astăzi în toate bisericile din lumea ortodoxă începe prin condiția de căpătâi pe care trebuie să o împlinim pentru a putea călători duhovnicește spre luminata Înviere a Mântuitorului Iisus Hristos: iertarea. Iertarea de care avem cu toții nevoie, iertarea pe care o primim de la Dumnezeu, iertare care, însă, este condiționată de iertarea pe care noi înșine o oferim semenilor noștri. Noi, oamenii, avem nevoie de iertare, dar suntem obligați, dacă dorim să fim iertați, să ne iertăm și noi unii pe alții.”

„Izgonirea din Rai a primilor oameni, Adam și Eva, datorită neascultării, deoarece au gustat din fructul oprit, călcând, astfel, o poruncă ce viza postul, a însemnat despărțirea de Dumnezeu și venirea în exilul din lumea aceasta, care a adus cu sine boala, suferința și moartea. De aceea, înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume, postirea aducea aminte de ruperea legăturii sfinte de dragoste și de ascultare a omului față de Dumnezeu. Dar întruparea Fiului lui Dumnezeu a adus împăcarea cu Tatăl ceresc, astfel că postul în Biserică nu este prilej de tristețe, ci de bucurie duhovnicească, pentru că, ajutându-ne pe noi să ne depărtăm, să ne separăm de ceea ce ne leagă prea tare de lumea materială, ne apropiem mai mult de Dumnezeu.”

„Prin sfaturile Sale din pericopa evanghelică de astăzi, foarte potrivite pentru toată vremea vieții noastre, dar îndeosebi pentru Sfântul și Marele Post, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață cum să postim și ne arată ce trebuie să facem cu viața noastră, mai precis să nu ne adunăm comori pe pământ, unde sunt amenințate de molii, de rugină și de hoți, ci să ne îmbogățim sufletește, să ne îmbogățim pentru Dumnezeu, să adunăm comori duhovnicești în sufletul nostru.”

„Prin urmare, postirea înseamnă, înainte de toate, iertare, iertarea aproapelui, pentru a putea dobândi iertare de la Dumnezeu. Apoi, postirea înseamnă și veselia duhovnicească prin despărțirea de cele lumești care îl separă pe om de Dumnezeu. Postirea înseamnă, însă, și depărtarea de tot ceea ce ne poate atrage prea mult în lumea de aici și apropierea cât mai stăruitoare de Dumnezeu.”

În cadrul slujbei, la momentul liturgic îndătinat, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe arhidiaconul Nicolae Alin Herlea întru preot pe seama Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea. După Rugăciunea Amvonului, noul preot hirotonit a dat citire Actului de onestitate și fidelitate față de Biserică, iar apoi a fost hirotesit duhovnic.

La final, parohul bisericii cu lună, Părintele Teodor Cristea, a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru providențialul eveniment petrecut în urmă cu 10 ani, când Preasfințitul Părinte Sofronie a fost întronizat, în Catedrala cu lună, ca cel de-al șaselea Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, de la reînființarea eparhiei, în 1920, adresând Întâistătătorului Eparhiei Oradiei alese urări de ani mulți și binecuvântată arhipăstorire.