Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Iertării la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Duminica Iertării la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză, 18 februarie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, cel mai mare aşezământ monahal de maici din cuprinsul Episcopiei Oradiei, dar şi din întreaga Câmpie de Vest, săvârşind Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica Adormirea Maicii Domnului, în prezența obștii monahale a Mănăstirii Sfânta Cruce și unui mare număr de credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de monahii.

În această duminică, Preasfințitul Părinte Sofronie a aniversat, din punct de vedere liturgic, 19 ani de de la primirea cerescului dar al arhieriei, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 21 februarie 1999.

După citirea fragmentului scripturistic duminical, de la Sfântul Evanghelist Matei, Ierarhul a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a reliefat principalele înțelesurile duhovniceşti ce se desprind din fragmentul scripturistic ce redă o parte din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Predica de pe munte:

„Duminica de astăzi, a lăsatului sec de brânză pentru Sfântul și Marele Post, este numită și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, iar pentru că în după-amiaza acestei zile se face o rânduială specială, de cerere de iertare a tuturor de către toți, pentru că suntem datori să ne iertăm unii pe alții, așa cum am auzit și din pericopa evanghelică ce s-a citit, această duminică mai este numită și Duminica Iertării.”

„Din Predica Mântuitorului Iisus Hristos învățăm nu doar cum să intrăm în Sfântul și Marele Post, dar și cum să trăim viața cea adevărată, anume iertându-ne unii pe alții. Prin iertare începem orice post și tot prin iertare trebuie să călătorim în viața noastră pământească. Postul, după cum ne învață Domnul Hristos, nu trebuie să fie un post al tristeții, al constrângerii, al obligativității postirii, ci să fie un post al bucuriei inimii, al întăririi și înoirii sufletului, care, prin postire, devine mai ușor, pentru că se ușurează trupul și se lipsește de tot ceea ce este nefolositor. Al treilea sfat pe care îl primim acum, la începutul postului, este acela de a nu ne cheltui viața adunând comori aici pe pământ, care toate se risipesc, ci să adunăm comori netrecătoare, comori cerești.”

„Toate aceste sfaturi ale Mântuitorului Iisus Hristos sunt legate de condiția pe care toți oamenii o avem aici pe pământ, aceea de moștenitori ai primului om, Adam, dar care suntem răscumpărați de Adam Cel de pe urmă, de Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, Care S-a făcut pentru noi Adam Cel Nou, ca prin El toți să primim, pe măsura credinței noastre, iertare, îndreptare și mântuire, în funcție de modul cum viețuim aici pe pământ.”

„În continuitate de la Duminica ce a trecut, a Înfricoșătoarei Judecăți, în duminica de astăzi ni se amintește de căderea protopărinților Adam și Eva, dar, totodată, ne este descoperită calea de întoarcere spre Dumnezeu, întoarcere în Raiul pierdut, iar cheia acestei întoarceri este starea lăuntrică de pocăință a omului. Așadar, prin despărțirea, prin dezbrăcarea de tot ceea ce a însemnat veșmintele de piele ale lui Adam cel vechi, să primim ușurare în urma greșeșlilor săvârșite, ca, iertând pe aproapele, să primim și noi iertare de greșeli și, astfel, sufletul dezbărat de tot ceea ce îl împovărează, trupul ușurat de tot ceea ce îl îngreunează, omul întreg să se întoarcă la Dumnezeu, adică să se pocăiască, să se smerească, pentru dobândi Împărăția cerurilor.”

În încheierea cuvântului de învățătură, Ierarhul adresat îndemn părintesc ca, în această perioadă binecuvântată a Sfântului și Marelui Post, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, și milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere.

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Ioan Octavian Ungur, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Groși, Protopopiatul Oradea. Noul hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a citit rugăciunea de binecuvântare a poamelor.