Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Mironosiţelor la Catedrala Episcopala din Oradea

Duminica Mironosiţelor la Catedrala Episcopala din Oradea

În Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor, 19 mai 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, Preasfinţitul Părinte Sofronie a reliefat importanţa carcaterului tainic al Învierii din morţi a Mântuitorului Iisus Hristos şi adeverirea acesteia de către femeile purtătoare de miruri, care au devenit primele vestitoare ale Învierii:

„Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este taina cea mare ce stă în centrul credinţei noastre creştine, iar din punct de vedere liturgic este cea mai mare sărbătoare din calendarul creştin ortodox. Prin Învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morţi noi, toţi oamenii, am primit posibilitatea de a ne mântui şi s-a deschis, astfel, uşa propriei noastre învieri, în ziua cea de apoi”, a precizat Ierarhul.

„Femeile Mironosiţe, înspăimântate de cele ce s-au petrecut, prin pătimirile şi moartea Domnului Iisus Hristos, au mers la mormântul Mântuitorului cu frică, cu teamă, dar şi cu credinţă mare şi cu dragoste multă, ca să ungă cu miresme trupul Domnului, întrebându-se cine le va prăvăli piatra de la uşa mormântului. Mare le-a fost mirarea când au văzut piatra răsturnată şi, intrând în mormânt, un înger al Domnului, îmbrăcat în veşminte albe, care le-a arătat locul unde a zăcut Domnul Iisus Hristos, şi giulgiurile, pentru a le încredinţa că Acesta a Înviat.”

„Din această imagine sfântă, în iconografia creştină a apărut, din cele mai vechi timpuri, ca reprezentare a Învierii Domnului Iisus Hristos, icoana femeilor mironosiţe la mormânt, pentru că Învierea Fiului lui Dumnezeu este o taină, neştiută, dar înţeleasă din Sfintele Scripturi, la fel cum şi Naşterea Cuvântului lui Dumnezeu, venirea Sa în lume, este o taină, deoarece Maica Sa, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a rămas fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii şi după naştere, aşa cum profeţise, în mod simbolic, Iezechiel, în Vechiul Testament, arătând că Dumnezeu va intra prin poarta templului fără a o strica, fără a rămâne urme ale trecerii Sale prin poartă. Tot aşa a ieşit Domnul Hristos din mormânt, nestricând mormântul, fără a da la o parte piatra de la mormânt, ce a fost răsturnată de înger pentru ca femeile purtătoare de miruri să poată intra şi să fie încredinţate că Mântuitorul a înviat”, a arătat Chiriarhul Oradiei.

„Sfânta Evanghelie ce am ascultat-o astăzi, la fel ca şi Evanghelia Bunei Vestiri, ne prezintă o arătare de înger, o anghelofanie. Aşa cum îngerul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu să vestească Fecioarei Maria că va avea în pântece şi va naşte Fiu, fără de ispită bărbătească, tot un înger al Domnului, îmbrăcat în lumină, s-a arătat femeilor mirofore la mormântul gol, vestindu-le că Domnul Iisus Hristos a înviat.”

„Femeile purtătoare de miruri, venite să ungă trupul mort al Domnului, au fost învrednicite de Dumnezeu să afle primele despre Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, fiind trimise să vestească Apostolilor că Domnul Hristos a înviat şi că Îl vor vedea în Galileea. De aceea, Duminica de astăzi este o icoană a tuturor femeilor creştine, a tuturor femeilor credincioase, de la începuturile Bisericii, după chipul femeilor mironosiţe, a femeilor creştine pe care Biserica le-a odrăslit. Femei care, de la primele generaţii de creştini, prin credinţa lor, prin dârzenia lor, prin rezistenţa lor în faţa tuturor ispitelor, a persecuţiilor, a prigoanelor şi a interdicţiilor de tot felul au mărturisit şi propovăduit Evanghelia şi au apărat credinţa creştină, aşa cum a fost şi Sfânta Împărăteasă Elena, care s-a învrednicit a afla Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, la Ierusalim”, a spus Preasfinţia Sa.

„Pentru a sublinia importanţa femeii în viaţa şi lucrarea Bisericii, această Duminică a Femeilor Mironosiţe a fost declarată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, ca Ziua Femeii Creştine. De aceea, iubite surori în Domnul, fiice ale Bisericii dreptmăritoare, vă mulţumim pentru rugăciunile voastre, pentru dragostea voastră, pentru credinţa voastră, pentru flacăra pe care aţi ţinut-o nestinsă în candela neamului, pentru ca neamul nostru să nu îşi piardă credinţa, în zilele grele, pentru ca noi să creştem cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu mare dragoste faţă de ţara şi neamul nostru românesc.”