Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei - 11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Sofronie la Oradea

Duminica Ortodoxiei - 11 ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Sofronie la Oradea

Cea dintâi duminică din Sfântul și Marele Post al Paștilor, Duminica Ortodoxiei, 25 februarie 2018, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească pentru clerul și poporul dreptmăritor din întreaga Eparhie a Oradiei, la aniversarea liturgică și calendaristică a unsprezece ani de la fericitul şi binecuvântatul eveniment al întronizării Preasfinţitului Părinte Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, 25 februarie, la vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea.

Cu prilejul alesului popas aniversar, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post al Paştilor, în sobor de preoţi şi diaconi, în vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Oradea.

Sute de credincioşi orădeni au participat la Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul Catedralei cu lună din Oradea, dirijat de Domnul Conf. Univ. Dr Valentin Lazăr.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Părinte Protoiereu Cristian Octavian Rus, consilier cultural și relații mass-media, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2018.

La această frumoasă sărbătoare pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie şi pentru întreaga Eparhie a Oradiei, parohul bisericii cu lună, Părintele Teodor Cristea, a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru providențialul eveniment petrecut în urmă cu 11 ani, când Preasfințitul Părinte Sofronie a fost întronizat, în vechea Catedrală Episcopală din Oradea, ca cel de-al șaselea Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, de la reînființarea eparhiei, în 1920, adresând Întâistătătorului Eparhiei Oradiei alese urări de ani mulți și binecuvântată arhipăstorire, spre bucuria și mântuirea poporului dreptmăritor din Bihor.

La încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de mulțumire și recunoștință:

„Înainte de toate, se cuvine să Îi mulțumesc lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime închinat și proslăvit, Care ne poartă de grijă tuturor și Care a rânduit, prin lucrarea Sa proniatoare, acum unsprezece ani, după opt ani de arhipăstorire în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, să vin în mijlocul dumneavoastră pentru a vă păstori. Mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru marea Sa purtare de grijă și pentru toate binefacerile din anii care s-au scurs, vă mulțumesc și dumneavoastră, cler și popor dreptmăritor din Bihor, pentru dragostea cu care m-ați primit și cu care mă înconjurați, pentru ca, împreună, și pe mai departe, să putem să Îi slujim lui Dumnezeu și să împlinim voia Sa cea sfântă, atât în viața personală, a fiecăruia dintre noi, cât și în viața Bisericii, aici, la marginea dinspre apus a neamului românesc.”

„De asemenea, doresc să îmi arăt prețuirea și recunoștința față de predecesorii mei în scaunul chiriarhal al Oradiei, îndeosebi cei cinci ierarhi de după 1920, de la restatornicirea în drepturile ei de odinioară a bătrânei și istoricei Eparhii Ortodoxe Române a Oradiei, care au fost nu doar slujitori ai Marii Uniri din 1918, dar și personalități care au fost rod al Marii Uniri și care s-au nevoit, dăruindu-și toată priceperea și darurile primite de la Dumnezeu în sprijinul întăririi unității spirituale a poporului român, a consolidării unității realizate acum o sută de ani.”