Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei – zi de mulțumire și recunoștință la Oradea

Duminica Ortodoxiei – zi de mulțumire și recunoștință la Oradea

Cea dintâi duminică din Sfântul și Marele Post al Paștilor din Anul Domnului 2019, Duminica Ortodoxiei, 17 martie 2019, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească pentru Ierarhul, clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei, la aniversarea liturgică a doisprezece ani de la fericitul şi binecuvântatul eveniment al întronizării Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, la vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea.

Cu prilejul alesului popas aniversar, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, din soborul slujitor făcând parte membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial, protopopii de la cele patru protopopiate ale eparhiei, noul secretar al Protopopiatului Tinca şi clerul de la Catedrală Episcopală din Oradea.

Sute de credincioşi orădeni au participat la Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al catedralei, dirijat de Doamna Prof. Ioana Fesus.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a oficiat hirotesia întru protoiereu a Preacucernicului Părinte Călin Ovidiu Popa, noul Protopop al Protopopiatului Tinca.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Părinte Protoiereu Cristian Octavian Rus, consilier cultural și relații mass-media, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2019.

La această frumoasă sărbătoare pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie şi pentru întreaga Eparhie a Oradiei, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, Preacucernicul Părinte Protoiereu Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a dat citire cuvântului festiv intitulat „Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei – 12 ani de slujire pilduitoare în Biserica lui Hristos din ținutul Bihorului”, aducând mulţumire Preasfintei Treimi pentru bogatele împliniri ce s-au înfăptuit prin lucrarea arhipăstorească a Preasfinției Sale, adresându-i urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate deplină, arhipăstorire îndelungată și rodnică, spre slava Bisericii strămoșești, spre bucuria și mântuirea poporului dreptmăritor din Țara Crișurilor.

După Rugăciunea Amvonului din cadrul slujbei, Ierarhul Oradiei a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Andrei Ionuț Laza, noul secretar al Protopopiatului Tinca, întru iconom-stavrofor.

La încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un frumos cuvânt în care a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Tuturor Sfinților pentru ajutorul oferit în cei doisprezece ani care au trecut de la Duminica Ortodoxiei anului 2007:

„Am dorit ca în această zi de mulțumire și recunoștință, la aniversarea liturgică a doisprezece ani de la întronizarea noastră în străvechiul tron episcopal al Oradiei Mari, să hirotesim întru protoiereu pe noul protopop al Protopopiatului Tinca, Părintele Călin Ovidiu Popa, paroh la Gepiu, care a slujit până acum în ascultarea de secretar al Protopopoatului Tinca, și întru iconom-stavrofor pe noul secretar al Protopopiatului Tinca, Părintele Andrei Ionuț Laza, care slujește ca paroh la Holod.”

„În acest răstimp de doisprezece ani am simțit, cu multă eficiență duhovnicească, rezultatul ajutorului oferit de Dumnezeu, pe cât de discret, pe atât de puternic, în viața noastră și în tot ceea ce a însemnat povestea celor doisprezece ani ce s-au scurs: în încercări, în bucurii, în lacrimi, în speranțe, în răbdare, în veselie am simțit prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Și avem convingerea că Dumnezeu fiecăruia dintre noi îi ajută, pe măsura credinței, a rugăciunii și a dorinței noastre de a fi ajutați de Dumnezeu. Dumnezeu este împreună cu noi, cu toți, este alături de noi, dar în mod discret și subtil intervine în viața noastră. Chiar și atunci când nu ne dăm seama, când nu înțelegem, când nu știm ce se întâmplă, Dumnezeu este acolo și lucrează, păzindu-ne, apărându-ne, netezindu-ne calea spre mântuire.”

„Pentru aceasta s-a început lucrarea cea nouă în urmă cu doisprezece ani, pentru ca să ne mântuim cât mai mulți în Domnul și să ne bucurăm în numele Lui. Cu ajutoul Bunului Dumnezeu vom continua călătoria în anii ce vin sub adumbrirea Sa de har, prin prezența Sa discretă, tăcută, în liniște, dar foarte puternică și eficientă, în fiecare zi a vieții noastre, căutând să înmulțim pacea și liniștea, binecuvântarea și bucuria, echilibrul și stabilitatea, deoarece este mare nevoie, mai ales în colțul de țară în care Dumnezeu ne-a așezat să trăim, de pace, de bună înțelegere, de echilibru și cultivarea cu stăruință a speranței.”

„Avem convingerea că doar în unitate, în unitatea noastră a tuturor în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, în jurul Potirului euharistic al Domnului nostru Iisus Hristos, prin care este prezent în mijlocul nostru și vrea să locuiască în noi, putem să răzbim în toate încercările.”

„Trăim într-o lume străbătută de multe tendințe centrifuge, în care zvonurile de dezbinare și lupta pentru dezbinare, pentru dezechilibru, pentru dezmembrarea unității și a comuniunii de iubire a oamenilor sunt tot mai dese, mai întețite, mai articulate. Într-o astfel de lume, în care haosul caută să pună stăpânire pe sufletele oamenilor, noi trebuie să rămânem creștini ortodocși, să rămânem ceea ce suntem, adică «sarea pământului», trebuie să avem grijă să păstrăm unitatea, «taina unității întru legătura păcii», cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru ca, împreună să Îl mărturisim pe Dumnezeu și să arătăm celor care nu cred, care nu mai cred, care nu mai pot să creadă, care încă nu cred, că prin Dumnezeu omul se poate mântui. Iar Dumnezeu prin Care se poate mântui omul este Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om, pentru noi oamenii și a noastră mântuire, Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El ne mântuim, El este speranța noastră, El este bucuria noastră, El este începutul Învierii noastre, El este viața noastră cea veșnică.”

„Pentru că ne aflăm la sfârșitul celei dintâi săptămâni a Sfântului și Marelui Post, vă doresc, tuturor, să aveți parte de ajutor sfânt și mare binecuvântare de Sus în săvârșirea călătoriei postului. Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine vremea postului și să ajungem să ne închinăm Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos și Sfintei și Luminatei Sale Învieri celei de a treia zi.”

În încheierea cuvântului său, Chiriarhul Oradiei a reiterat tuturor credincioșilor îndemnul de a contribui, după posibilitățile fiecăruia, la colecta pentru Fondul Central Misionar, organizată la nivelul întregii Patriarhii Române în Postul Mare, în primele trei duminici, pentru sprijinirea misiunii Bisericii Ortodoxe Române.