Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Oradea

Primul popas duhovnicesc din consistenta călătorie a Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Pătimiri ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este întotdeauna Duminica Ortodoxiei. Este un moment de întărire spirituală, de reflecție și de motivare lăuntrică, în cadrul căruia ne aducem aminte de rafala de provocări pe care Biserica luptătoare a lui Hristos a fost nevoită să o adreseze; de nenumăratele neînțelegeri și erezii care s-au ivit; de noianul de nuanțări și accente pe care Părinții și scriitorii Bisericii, inspirați de Duhul Sfânt, au reușit să le traseze prin cuvânt, ca rod al experierii lăuntrice și al reflecției ghidate de Dumnezeu; de nesfârșitele chinuri și vărsări de sânge pe care creștinii, Sfinții le-au primit cu inima deschisă. Toate acestea, pentru ca Biserica lui Hristos să poată să-L cunoască și să-L slăvească pe Dumnezeu cât mai aproape de adevăr, de Adevărul Care ni S-a relevat.

În mod special, în Episcopia Oradiei, Duminica Ortodoxiei este un prilej deosebit în care ne aducem aminte de un nou început, de întronizarea celui de al șaselea Arhipăstor al cetății de pe malurile Crișului Repede, în persoana Preasfințitului Părinte Sofronie, venit pe tărâmurile Varadiei după o pilduitoare activitate pastoral-misionară și administrativ-bisericească în țara vecină, păstorind românii ortodocși din Ungaria, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei. Așadar, din punct de vedere liturgic, în Duminica Ortodoxiei din anul acesta, 24 martie 2024, în ajunul praznicului împărătesc al Bunei Vestiri, Chiriarhul Oradiei aniversează șaptesprezece ani de la momentul inaugural al intronizării în tronul episcopal al Oradiei, la 25 februarie 2007, în vechea Catedrală Episcopală a Oradiei, Biserica cu Lună.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa și-a manifestat recunoștința față de dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu, revărsate cu milostivire în anii care au trecut, prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii la noua Catedrală Episcopală din Oradea, înconjurat fiind de soborul slujitor al sfântului lăcaș.

În cadrul sfintei slujbe, după evocarea liturgică a pericopei Apostolului zilei (Evrei 11, 24-26;32-40) și a cuvântului evanghelic (Ioan 1, 43-51), Chiriarhul Oradiei a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul în curs.

 pr. Andi Bacter