Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei la noua Catedrală Episcopală

Duminica Ortodoxiei la noua Catedrală Episcopală

În prima Duminică a Postului Păresimilor, Duminica Ortodoxiei, 24 martie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea.

Bucuria clerului şi a credincioşilor noii Catedrale Episcopale din Oradea, şi a întregii Eparhii a Oradiei, în această Duminică, a fost încununată de aniversarea liturgică a şase ani de la fericitul şi binecuvântatul moment al întronizării Preasfinţitului Părinte Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Oradea, vechea Catedrală Episcopală.

Chiriarhul Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în paraclisul de iarnă cu hramul „Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie” de la demisolul noii Catedrale Episcopale, în prezenţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstirea Izbuc şi a raclei cu sfinte moaşte a străvechii vetre monahale bihorene. Este pentru a doua oară când icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc, copie după o veche icoană făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Vărzăreşti, din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, iese din aşezământul monahal, întâia oară venind tot la noua Catedrală Episcopală din Oradea, în anul 2012, la 11 martie, în a doua Duminică din Postul Mare, ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, la proclamarea celui de-al doilea hram al catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.

Sute de credincioşi orădeni, oficialităţi locale şi judeţene, doamnele din cadrul Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), au participat la Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia Ierarhul a hirotonit pe tânărul absolvent de Teologie Ortodoxă Călin Daniel Pădurean în treapta diaconiei, pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Şuştiu, Protopopiatul Beiuş. De asemenea, Preacucernicul Părinte Mircea Gheorghe Burzo, preot slujitor la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, a fost hirotesit iconom. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al catedralei.

La momentul împărtăşirii soborului slujitor, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţ al Mănăstirii Izbuc, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi credincioşii creştini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2013.

La finalul Sfintei Liturghii, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini din Eparhia Oradiei, Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău a dat citire cuvântului aniversar „Slujire şi dăruire la marginea dinspre Apus a neamului românesc - Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, şase ani de arhipăstorire în tronul episcopal al Oradiei Mari”, în care adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Eparhiei Oradiei acum şase ani, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie, subliniind, în alese cuvinte, principalele roade ale lucrării arhipăstoreşti a Preasfinţiei Sale în acest răstimp binecuvântat şi chemând ajutorul Preasfintei Treimi pentru continuarea şi multiplicarea acestei frumoase lucrări în cuprinsul Episcopiei Oradiei.

La încheierea programului liturgic, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit, în cuvântul rostit, Atotputernicului Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria pentru darurile primite şi ajutorul oferit pe parcursul celor şase ani de arhipăstorire în Eparhia Oradiei, dar şi slujitorilor sfintelor altare şi vrednicilor credincioşi din Bihor pentru misiunea pe care o desfăşoară, fiecare acolo unde a fost chemat şi aşezat de Dumnezeu spre a sluji Bisericii Sale:

„Prezenţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Izbuc aici, la noua Catedrală Episcopală din Oradea, a transformat ziua aceasta, Duminica Ortodoxiei, prăznuirea biruinţei sfintelor icoane contra celor care le defăimau, într-o aleasă zi de sărbătoare, fiind un izvor de multă mângâiere, bucurie şi nădejde pentru noi toţi, aflaţi, şi anul acesta, la începutul călătoriei duhovniceşti a Sfântului şi Marelui Post.”

„Pentru aceşti şase ani care s-au scurs de la Duminica Ortodoxiei din anul 2007, 25 februarie, ziua întronizării noastre în istoricul tron al Episcopiei Oradiei, se cuvine să mulţumim Bunului Dumnezeu, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, pentru tot ajutorul pe care, necontenit ni-l oferă tuturor, de la Ierarh şi până la cei mai de aproape sau mai de departe păstoriţi ai noştri din Sfânta şi de Dumnezeu păzita Eparhie a Oradiei.”

„Dorim să mulţumim, totodată, preacuvioşilor şi preacucernicilor părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, preacucernicilor părinţi protopopi, preacuvioşilor părinţi de la sfintele mănăstiri şi preacucernicilor părinţi de la parohiile din cuprinsul Eparhiei Oradiei, vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi schituri, monahi şi monahii, şi bunilor credincioşi şi credincioase, dumneavoastră tuturor, celor care sprijiniţi misiunea Bisericii, rugându-Vă ca, şi de acum înainte, să fim cu toţii împreună, cler şi popor, în strânsă şi deplină unitate şi împreună lucrare în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, împlinind şi ducând mai departe visurile înaintaşilor noştri.”