Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Oradea

Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Oradea

Cea dintâi duminică din Sfântul și Marele Post al Paștilor, Duminica Ortodoxiei, 20 martie 2016, a fost serbată cu multă bucurie duhovnicească la Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea.

Bucuria clerului şi a credincioşilor noii Catedrale Episcopale din Oradea, şi a întregii Eparhii a Oradiei, în această Duminică, a fost încununată de aniversarea liturgică a nouă ani de la fericitul şi binecuvântatul moment al întronizării Preasfinţitului Părinte Sofronie în tronul episcopal al Oradiei Mari, ce a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 2007, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea, vechea Catedrală Episcopală.

Cu prilejul acestui popas aniversar, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, prima din Sfântul şi Marele Post al Paştilor, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, din soborul slujitor făcând parte preacuvioşii şi preacucernicii părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial, preacucernicii părinţi protopopi și secretari de la cele patru protopopiate ale eparhiei şi preacuvioşii şi preacucernicii părinţi slujitori de la noua Catedrală Episcopală din Oradea.

Sute de credincioşi orădeni au participat la Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de corul „Diacon Nicolae Firu” al elevilor de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, dirijat de Arhid. Prof. Ștefan Lakatos.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, Preacucernicul Părinte Cristian Octavian Rus, consilier cultural și relații mass-media, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi credincioşii creştini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2016.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Filaret Petru Fiț, consilier financiar la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, întru protoiereu. De asemenea, Preasfinția Sa a hirotonit pe diaconul Claudiu Ioan Cosma întru preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Satu Barbă, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La această aleasă sărbătoare pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie şi pentru întreaga Eparhie a Oradiei, din partea clerului, a vieţuitorilor aşezămintelor monahale şi a dreptmăritorilor creştini din Episcopia Oradiei, Preacucernicul Părinte Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, a dat citire cuvântului intitulat „Gânduri și simțăminte la ceas aniversar”, aducând mulţumire Preasfintei Treimi pentru bogatele împliniri ce s-au înfăptuit prin lucrarea arhipăstorească a Preasfinției Sale, adresându-i urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate deplină, arhipăstorire îndelungată și rodnică, spre slava Bisericii strămoșești, spre bucuria și mântuirea poporului dreptmăritor din Țara Crișurilor.

La încheierea programului liturgic, în cuvântul rostit, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit, cu recunoștință, Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate cu îmbelşugare şi ajutorul oferit pe parcursul celor nouă ani de arhipăstorire în Episcopia Oradiei, dar şi slujitorilor sfintelor altare şi vrednicilor credincioşi din Bihor pentru jertfa şi misiunea pe care o desfăşoară. De asemenea, Chiriarhul a reiterat tuturor credincioșilor îndemnul de a contribui, după posibilitățile fiecăruia, la colecta pentru Fondul Central Misionar, organizată la nivelul întregii Patriarhii Române în Postul Mare, de la Duminica Ortodoxiei şi până la Duminica Sfintei Cruci, a treia din Post, pentru sprijinirea misiunii Bisericii Ortodoxe Române.