Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Duminica Sfinților Români, hramul bisericii parohiale din Sânmartin-ANL

Duminica Sfinților Români, hramul bisericii parohiale din Sânmartin-ANL

În a doua Duminică după Rusalii, a Sfinților Români, 18 iunie 2017, biserica cu hramurile Duminica Sfinţilor Români, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul şi Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul din cartierul ANL al comunei Sânmartin, aflată în zona metropolitană a Oradiei, s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare, cu prilejul hramului sfântului lăcaş.

Bucuria hramului a fost încununată de prezența și slujirea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârşit cea dintâi Sfântă Litughie arhierească în biserica propriu-zisă, în sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi și studenți teologi de la școlile teologice din eparhie.

În cuvântul de învăţătură rostit, Chiriarhul Oradiei a tâlcuit înţelesul pericopelor evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, rânduite a fi citite la Sfânta Liturghie, aducând prinos de cinstire sfinţilor români din toate timpurile și din toate locurile:

 „Duminica de astăzi, a doua după Rusalii, a fost aleasă de Biserica noastră dreptmăritoare autocefală pentru a fi pomeniţi şi cinstiţi toţi Sfinţii Români, ştiuţi şi neştiuţi, cunoscuți cu numele și necunoscuți de oameni, dar cunoscuți de Dumnezeu”.

„Astfel, îi cinstim pe sfinții odrăsliți de neamul nostru care au propovăduit și mărturisit Sfânta Evanghelie în pământul nostru strămoșesc, dar și dincolo de granițe, în toate pământurile locuite de strămoșii noștri daco-romani, stră-români, proto-români și români, până în zilele noastre. Sunt pomeniți astăzi și sfinții români care s-au nevoit în alte părți ale lumii, în Țara Sfântă, în Rusia, în îndepărtatul nord, în părțile depărtate de vatra strămoșească a neamului nostru, precum și sfinții de alt neam, din alte popoare, dar care au adus rod duhovnicesc bogat în pământul românesc și care L-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos pe meleagurile noastre, fiind martori ai Învierii lui Hristos pentru neamul nostru.”

„Ne aducem aminte și îi cinstim pe toți sfinţii români martiri şi mărturisitori, pe sfinţii ierarhi, cuvioşi, mari dascăli, la care se adaugă şi cei din familiile domnitoare, pentru că avem şi sfinţi voievozi. Toţi aceştia alcătuiesc mulţimea sfinţilor români, din toate generaţiile, de la începuturile Creştinismului pe meleagurile noastre şi până în zilele noastre, care, prin nevoinţele lor, au răspuns Domnului Iisus Hristos prin a-L urma, iar prin lucrarea Duhului Sfânt au îmbrăcat haina sfințeniei, astfel încât, după moartea lor, moaştele întregi sau o rămăşiţă din acestea s-au arătat spre a fi proslăvite.”

„În mod cu totul providențial, cea dintâi pericopă evanghelică citită în Duminica a doua după Rusalii, statornicită, în anul 1992, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortoodoxe Române ca Duminica Sfinților Români, vorbește despre chemarea la apostolat a celor dintâi ucenici ai Domnului, două perechi de frați, pescari: Simon-Petru și Andrei, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Sfântul Apostol Andrei, cel întâichemat, a primit la sorți să propovăduiască Evanghelia în părțile Pontului Euxin, începând cu cetatea veche a Bizanțului, trecând în părțile Sciției Mici, de la Dunărea de Jos și până în nordul Mării Negre, în Sciția Mare, astfel încât strămoșii noștri au primit Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol Andrei, care în icoana Duminicii Sfinților Români este la loc de cinste.”

„Dacă prin cea dintâi pericopă evanghelică, suntem introduși în atmosfera de taină a propovăduirii Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos pe pământul nostru strămoșesc, începând cu Sfântul Apostol Andrei, în cea de-a doua pericopă evanghelică se vorbește răspicat despre propovăduirea, fidelitatea față de Domnul Hristos și mărturisirea cu curaj înaintea lumii și a oamenilor a Celui Care a venit să ne mântuiască pe noi, până la martiriu, căci Biserica noastră a dat Bisericii universale nor mare de martiri și mărturisitori.”

Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului, prezentând principalele etape parcurse în construirea frumoasei biserici, ce vine să împlinească o necesitate pastoral-misionară din acest cartier nou construit în ultimii ani între Oradea și Sânmartin.

Părintele paroh Traian Lucian Gâga a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru osteneala de a fi prezent la Sfânta Liturghie la hramul bisericii, în mijlocul credincioşilor acestei noi enorii, precum și pentru dragostea și purtarea de grijă permanentă. Mulțumiri au fost aduse ctitorului principal al bisericii, Domnul Ioan Crișan, președintele Centrocoop, dar şi tuturor celorlalți ctitori și binefăcători care au ajutat, în diverse moduri, la ridicarea sfântului lăcaș, precum şi tuturor credincioşilor care au făcut posibil ca în opt ani de zile biserica să fie ridicată și înfrumusețată.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele Traian Lucian Gâga și pe dreptmăritorii creștini ai acestei enorii pentru frumoasele lucrări realizate la noua biserică, o cetate de apărare și de mărturisire a identității noastre creștine ortodoxe și românești la marginea dinspre occident a țării.

În semn de amintire a acestei zile, credincioșii au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie iconițe cu Sfinții Români și o imagine cu biserica din Sânmartin-ANL.

 

*

 

Biserica cu hramurile „Duminica Sfinților Români”, „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” şi „Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul” din Sânmartin-ANL s-a ridicat la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, având ca model arhitectural biserica „Sfântul Nicoale” Domnesc de la Curtea de Argeș, ctitorie a Domnitorului Basarab I Întemeietorul, cel mai vechi monument de artă feudală din Ţara Românească păstrat în forma originală. Piatra de temelie pentru noua biserică a fost sfințită și aşezată de Chiriarhul Oradiei la 1 septembrie 2009.

După obţinerea autorizaţiilor necesare s-a început ridicarea lăcaşului de cult, în anul 2010 lucrările ajungând până la stadiu de acoperire a sfântului lăcaş. În 3 noiembrie 2010 Preasfinţitul Părinte Sofronie a oficiat, în paraclisul amenajat la demisol, prima Sfântă Liturghie în noul lăcaș. Între anii 2011-2017 biserica a fost acoperită, executându-se lucrări de finisare a exteriorului și a interiorului, în prezent fiind în stadiu avansat pictarea interiorului bisericii.